Društva pisala škofu: “Rotimo vas, pošljite nam novega župnika”

Pet društev in organizacij iz Doline je na tržaškega škofa Giampaola Crepaldija naslovilo pismo, v katerem ga je zelo jasno prosilo, naj v vas pošlje novega duhovnika.

V dolinski župniji zaseg zvonov označujejo za “despotsko dejanje”, 
ki oškoduje zlasti stoletne navade avtohtone slovenske skupnosti 
in vseh italijanskih in slovenskih katoličanov v vasi. Foto: DAMJAN BALBI
V dolinski župniji zaseg zvonov označujejo za “despotsko dejanje”, ki oškoduje zlasti stoletne navade avtohtone slovenske skupnosti in vseh italijanskih in slovenskih katoličanov v vasi. Foto: DAMJAN BALBI

DOLINA > “Spoštovani gospod škof Giampaolo Crepaldi, Dolinčani smo poštene in miroljubne narave in zelo navezani na našo vas. Zato smo zelo občutljivi za medsebojne družbene odnose, pri katerih cenimo odprtost, spoštljivost, človekoljubnost, solidarnost in zavzetost za sodelovanje in skupno dobro.” Tako se začenja pismo, ki ga je pred dnevi pet dolinskih organizacij naslovilo na tržaškega škofa Giampaola Crepaldija, včeraj pa njegovo vsebino dalo v javnost. Najbrž ni naključje, da bo danes v dolinski cerkvi birma, ki se je bo udeležil tudi škof. Birma, ob kateri vaški zvonovi ne bodo doneli, saj jih je sodstvo, kot znano, v začetku maja že v drugič zaplenilo.

Podpisniki pisma, to so Majenca Dolina, Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik, Mladinski krožek Dolina, Srenja Dolina in Zadruga Dolga Krona, so v nadaljevanju na škofa naslovili zelo jasno prošnjo. “Ne prosimo, rotimo Vas, da nam pošljete v Dolino dušnega pastirja, ki ne bo netil sovraštva med ljudmi, ki ne bo sejal razdora med vaščani, ki ne bo sprevračal resnice v laž, ki ne bo zapiral vrat tistim, ki iščejo dialog, ki ne bo zaklepal cerkvenih vrat, temveč jih odpiral, ki bo znal prisluhniti stiskam svojih faranov in jih ne bo odganjal od sebe, ki bo pošteno in odkrito ravnal s kulturnimi dobrinami v vasi, ki bo skupaj z vaščani bogatil kulturno dediščino in ne bo razdiral vsega, kar smo vaščani v zadnjih 50. letih zgradili v duhu miru in sodelovanja. Potrebujemo župnika, ki ne bo zmerjal, ki ne bo žalil, ki ne bo hujskal, ki ne bo grozil, temveč župnika blage volje in ljudskega čutenja, kakor so bili na primer Albin Grmek, Zvone Štrubelj ali Rafael Slejko, da naštejemo samo nekatere, ki so v Dolini pustili globok pečat in odličen spomin. Podelite nam - gospod škof - milost takega župnika, ki bo Dolini prinesel plemenito držo resničnega dušnega pastirja in bo s svojo moralno, intelektualno in človeško naravo znal živeti z vasjo in za vaščane v slogi, v medsebojnem zaupanju in iskrenem sožitju.”

Podpisniki pisma ocenjujejo, da se je vzdušje v vasi v zadnjih mesecih zelo poslabšalo, za nastalo situacijo pa očitno krivijo dušnega pastirja Klemna Zalarja.

“Takšnega stanja, v kakršnem se nahajamo v tem trenutku, Dolina ni vredna in si ga nikakor ne zasluži,” so jasni podpisniki in škofa Crepaldija prosijo, naj prisluhne njihovemu “klicu v sili” in usliši njihovo prošnjo.

Priložnost za srečanje med podpisniki pisma in škofom bi se lahko ponudila že danes, ki se je začela ob 17. uri, ko bo v vasi birma. Podelil jo bo ravno tržaški škof, ki pa ga ob prihodu v vas ne bo - kot veleva tradicija - sprejelo zvonjenje največjega zvona, ki mu domačini pravijo Urh, in ostalih zvonov. Predstavniki dolinske župnije sv. Urha so v tiskovnem sporočilu spomnili, da je sodstvo pred dobrima dvema tednoma ponovno zaplenilo zvonove, kar je razžalostilo celotno versko skupnost. Ob pogrebih, porokah, današnji birmi, a tudi v vsakdanjem življenju vaščani ne slišijo več zvonov. V župniji navajajo, da so bili zvonjenje le prilagodili novi odredbi, ki jo je škof izdal 25. februarja letos skladno s konkordatom med Državo in Cerkvijo, zato ne razumejo razlogov za ponovni zaseg zvonov.

V dolinski župniji zaseg označujejo za “despotsko dejanje”, ki oškoduje zlasti stoletne navade avtohtone slovenske skupnosti in vseh italijanskih in slovenskih katoličanov v vasi.


Najbolj brano