V letu ali dveh v Ovčjih stajah trije novi stanovanjski bloki

V Postojni se v prihodnjih nekaj letih obetajo nove stanovanjske gradnje na kar štirih območjih. Med prvimi naj bi se že jeseni začela gradnja stanovanj na območju Ovčje staje, kjer bosta Kolektor in domači podjetnik zgradila 75 novih stanovanj in 21 individualnih hiš. Investitorja bosta predvidoma že prihodnji mesec začela z gradnjo komunalne opreme.

Na območju Ovčje staje naj bi v letu ali dveh zrasli trije novi bloki 
in 21 individualnih hiš. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Na območju Ovčje staje naj bi v letu ali dveh zrasli trije novi bloki in 21 individualnih hiš. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Na 6,2 hektarjev velikem območju med Volaričevo in Kraško ulico, za katerega je postojnska občina že pred leti sprejela zazidalni načrt Ovčje staje, naj bi v prihodnjem letu ali dveh zrasli trije stanovanjski bloki s 75 stanovanji, ki jih bo gradil Kolektor. Po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča je podjetje trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradnja pa naj bi se predvidoma začela septembra.

V Ovčjih stajah 75 stanovanj in 21 hiš

Območje Ovčje staje, ki je v celoti namenjeno stanovanjski gradnji, je sicer razdeljeno v tri sklope. Poleg že omenjene stanovanjske gradnje je občina predvidela še 21 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, ki naj bi jih gradil domač podjetnik, ime katerega pa Marentič še ni želel razkriti.

Igor Marentič

župan Občine Postojna

“Povpraševanje po novih stanovanjih je še vedno precej veliko, saj so cene kvadratnega metra v Postojni v primerjavi s cenami v prestolnici tudi do trikrat nižje.”

Investitorja bosta predvidoma že prihodnji mesec začela z gradnjo kanalizacijskega, plinskega in vodovodnega omrežja, javne razsvetljave ter novih povezovalnih cest v vrednosti okrog dva milijona evrov. Občina bo z njima sklenila pogodbo o opremljanju, kar pomeni, da bosta investitorja v celoti zgradila novo komunalno opremo in s tem stroške komunalnega prispevka plačala v naravi. “Občina bo na ta način dobila opremljena zemljišča, ki jih bo lahko ponudila še drugim morebitnim zainteresiranim investitorjem,” pojasnjuje župan.

Eden od teh je podjetje Sawal, ki je lastnik tretjega sklopa zemljišč na območju nekdanjega skladišča OMV ob Volaričevi ulici in tam načrtuje gradnjo osmih dvonadstropnih stanovanjskih blokov, vendar pa podjetje za zdaj naj ne bi imelo še resnih načrtov z gradnjo.

Na tem območju sicer že stoji nov stanovanjski blok, ki ga je zgradil lokalni podjetnik Branko Sedmak. Gre za okrog 27 stanovanj, ki pa so že prodana. Novi lastniki naj bi se vselili v maju.

Obetajo se še tri stanovanjske gradnje

Poleg stanovanjske gradnje na območju Ovčje staje se v Postojni v prihodnjem letu ali dveh obeta tudi gradnja na območju avtobusne postaje, ki jo namerava lastnik, K.Tivoli, porušiti, na njenem mestu pa zgraditi poslovno-stanovanjsko stavbo z 22 do 24 stanovanji in parkirišči. Sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za to območje naj bi bila pripravljena do jeseni. Poleg teh je predvidena še gradnja treh manjših blokov ob Titovi cesti nasproti gasilskega doma, kjer je investitor ena od bank.

Najbolj zanimiva za mlade bodo stanovanja na območju bivših vojašnic v nekdanjem begunskem centru ob Ljubljanski cesti, kjer naj bi zraslo 140 novih stanovanj, en blok s približno 30 stanovanji pa bi občina namenila mladim in tudi starejšim občanom, ki si težko privoščijo nakup stanovanja po tržnih cenah. OPPN za to lokacijo naj bi bil pripravljen v poletnih mesecih.

“Takoj po sprejemu OPPN bomo šli v iskanje zasebnega partnerja oziroma kupca. Denar, ki bi ga občina dobila od prodaje parcele, pa bomo namenili za sofinanciranje nakupa teh stanovanj za mlade in starejše občane,” še pojasnjuje Marentič, ki je prepričan, da bodo investitorji vsa načrtovana stanovanja kljub visokim cenam na nepremičninskem trgu uspeli tudi dokaj hitro prodati. “Povpraševanje je še vedno precej veliko, saj so cene kvadratnega metra v Postojni v primerjavi s cenami v prestolnici tudi do trikrat nižje. Tudi zato pričakujem, da bodo kupci večinoma prišli iz drugih krajev. Kar pa pomeni, da bosta nov, še ne zgrajen vrtec, in šola že v nekaj letih lahko premajhna,” že skrbi Marentiča.


Najbolj brano