Na Lonki bodo prodajali vino, olje in spominke

Občina bo na Lonki oddala hiško, v kateri bo mogoče prodajati izvirne lokalne spominke ter prehrambne izdelke (sol, vino, oljčno olje) oziroma uporabne ali okrasne lesene, reciklirane in podobne izdelke. Oddali jo bodo za skoraj dve leti, od 1. marca letos do 7. januarja 2024.

V preteklosti je občina na Lonki predvidela več prodajnih hišk, zdaj pa 
eno samo in na nasprotni strani.  Foto: Mirjana Cerin
V preteklosti je občina na Lonki predvidela več prodajnih hišk, zdaj pa eno samo in na nasprotni strani.  Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > Izklicna cena najema za omenjeno obdobje znaša 6300 evrov, znesek vključuje najem štiri kvadratne metre velikega prodajnega kioska in javne površine ter stroške porabe električne energije.

Rok za prijavo je 10. februar, prijavijo se lahko pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki pa morajo vplačati varščino v višini desetih odstotkov izklicne najemnine. Izbranemu ponudniku jo bodo poračunali z najemnino, drugim jo bodo vrnili v 30 dneh.

V občinskem uradu za gospodarske dejavnosti z Igorjem Skokom na čelu opozarjajo, da bo plačilo najemnine bistvena sestavina najemne pogodbe. Poravnati jo bo mogoče v dveh obrokih. Opozarjajo še, da prodajne hiše ne bo mogoče oddati v podnajem. Prispele ponudbe bo obravnavala posebna komisija, prijavitelje bodo točkovali. Prijavi je treba predložiti opis prodajne ponudbe in obratovalni čas.

Javno odpiranje ponudb bo 16. februarja ob 10.30 v pritličju občinske stavbe. Razpisno dokumentacijo je najti na občinski spletni strani (www.izola.si), dodatne informacije dajejo po tel. 05/66-00-103 in el. pošti olga.kaliada@izola.si.


Najbolj brano