Vetrnice naj si zgradijo na svojem dvorišču

Na sredini javni predstavitvi predloga državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn v neposredni bližini Dolenje vasi s strani krajanov ni bilo slišati podpore projektu. Kar ni nobeno presenečenje, saj se po slabi izkušnji s prvo vetrno elektrarno v Sloveniji že leta borijo proti postavitvi dodatnih vetrnic. Investitorja in predstavniki ministrstev jih niso uspeli prepričati v nasprotno.

Javna razprava ni prinesla podpore načrtu   za  polje vetrnih elektrarn v neposredni bližini Dolenje  vasi. Foto: Petra Mezinec
Javna razprava ni prinesla podpore načrtu za polje vetrnih elektrarn v neposredni bližini Dolenje vasi. Foto: Petra Mezinec

SENOŽEČE > V Senožečah in Dolenji vasi so predstavitev pobud različnih investitorjev že vajeni in sredina obravnava v dvorani Rudolfa Cvetka po vsej verjetnosti ni bila zadnja. Država je za območje vetrnih polj predvidela tudi območje Senožeških brd in Zajčice v neposredni bližini.

200 metrov visoke vetrnice

Predlog državnega prostorskega načrta za gradnjo polja vetrnih elektrarn na območju Dolenje vasi namreč predvideva izgradnjo enajstih novih vetrnih elektrarn v bližini že obstoječe elektrarne. Njihova posamična moč naj bi bila 6 MW.

Damjan Vidmar, Dolenja vas

“Moti me, da se država ne vpraša, kaj bo z ljudmi, ki tu živijo. Vrednost nepremičnin bo padla, nekateri se bodo izselili.”

Podjetji AAE Gamit, njen direktor je Janez Tratnik in AAE Ventur, ki jo poleg Tratnika zastopa še Janez Korošec, nameravata zgraditi precej višji vetrni elektrarni od sedanje. Posamezna vetrnica je namreč sestavljena iz temelja premera med 15 in 20 metri, stolpa, ki je visok med 100 in 150 metri, in elisami s premerom med 115 in 180 metri, kar pomeni, da bi bili novi objekti višji od 200 metrov. Za primerjavo, obstoječa vetrna elektrarna je visoka 100 metrov. Oba predstavnika podjetij domačini v Dolenji vasi poznajo, saj sta tudi zastopnika podjetja AAE, ki je zgradilo vetrno elektrarno v Dolenji vasi.

Predstavniki okoljskega in infrastrukturnega ministrstva ter investitorja (Janez Tratnik v rdeči majici) niso uspeli prepričati prebivalcev. (foto: Petra Mezinec)

Diego Loredan, Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd

“Zanima me, kdo bo plačal za škodljiv vpliv na zdravje ljudi, ki jih imajo vetrne elektrarne na zdravje ljudi?”

Več obnovljive energije

Stališče so predstavili tudi predstavniki ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za infrastrukturo. Glavni razlog za gradnjo vetrnih elektrarn je, tako so večkrat poudarili, povečanje odstotka pridobljene obnovljive energije, kar je zaveza države Evropski uniji.

Vendar pa krajani nad povedanim niso bili navdušeni. “Moti me, da se država ne vpraša, kaj bo z ljudmi, ki tu živijo. Ne bodo želeli vsi ostati tu. Vrednost nepremičnin bo padla, nekateri se bodo izselili,” je razpravo odločno pričel Damjan Vidmar. Ni bil edini, ki je opozoril na škodo, ki jo bodo utrpeli prebivalci.

Odgovor predstavnice okoljskega ministrstva Tjaše Gregorič, češ, da bo država plačala odškodnino, če se bo izkazal škodljiv vpliv na ljudi, jih ni zadovoljil, saj so jih državne institucije že večkrat razočarale. “Zgradite si vetrnice na svojem dvorišču. Zanima vas le kapital in ne dobrobit ljudi,” je bilo slišati med razpravo. Diego Loredan iz Civilne iniciative za zaščito Senožeških brd je navedel še veliko pomislekov, od motečega zvoka do tega, kaj bo, ko se izteče življenjska doba vetrnih elektrarn. “Zanima me, kdo bo plačal za škodljive vplive, ki jih imajo vetrne elektrarne na zdravje ljudi, kar je leta 2018 potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Nam lahko to zagotovi investitor?”

Občina nasprotuje vetrnim elektrarnam
V postopku sprejemanja DPN za PVE Dolenja vas bo smernice podala tudi Občina Divača. Te bodo negativne, saj mora slediti svojim sklepom - leta 2004 je že sklenila, da nasprotuje postavitvi vetrnih elektrarn na svojem ozemlju, proti so se izrekli tudi ljudje na referendumu.
V sredo je na seji divaškega občinskega sveta predsednik odbora za prostorsko načrtovanje in okolje Klemen Delak pri obravnavi občinskega prostorskega načrta povedal, da je njihov odbor obravnaval tudi pobude za postavitev polj vetrnih elektrarn na območju občine. “Odbor je sprejel sklep, da nasprotujemo umeščanju vetrnih elektrarn na območju Občine Divača ter zahtevamo, da se upošteva izraženo mnenje občanov v sklopu izvedenega referenduma.,” je povedal.
Županja Alenka Štrucl Dovgan je dodala, da je občinski svet že leta 2004 sprejel sklep, da Občina Divača nasprotuje umeščanju vetrnih elektrarn na območje občine in da zato občina nikoli ni predvidela v svojih prostorskih načrtih območij zanje, toda “država dela to z Državnim prostorskim načrtom, ki lahko povozi Občinski prostorski načrt”. Dodala je še, da za predstavitev DPN za PVE Dolenja vas občina ni dobila vabila, da pa bo na DPN podala smernice, ki bodo sledile sklepu občinskega sveta iz leta 2004. MUZ

Komentar novinarja

Marica Uršič Zupan

Ko neznani kapital piha proti ljudem

Prebivalci Senožeškega podolja so spet na udaru. Potem ko so se pred leti s težavo - predvsem po zaslugi luknjastih financ investitorja - začasno ubranili polja vetrnih elektrarn Senožeška brda, ki bi z nekaj deset vetrnimi stebri in šuštečimi elisami obkrožilo Laže, Senožeče, Gabrče in Dolenjo vas, jim zdaj ponujajo na griču okrog obstoječe vetrnice še enajst močnejših, večjih in višjih, z dvakrat daljšimi lopaticami. Proti Grižam in Velikemu polju pa še 14. Če bi uspeli še investitorji za ...

Preberi več

Najbolj brano