Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina obeležuje 70 let delovanja

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina bo z današnjim dnevom odprtih vrat bodočim dijakom predstavila programa gimnazije in predšolske vzgoje ter dejavnosti dijaškega doma. Letošnje šolsko leto na šoli je sicer posebno, saj obeležujejo 70 let njenega delovanja.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina obeležuje 70 let delovanja.  Foto: Alenka Tratnik
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina obeležuje 70 let delovanja.  Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Korenine Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina segajo v leto 1945, ko so v Ajdovščini ustanovili nižjo gimnazijo. Tej se je kmalu pridružila višja gimnazija, nadomestila pa jo je ekonomska šola, ustanovljena leta 1957. Sedem let kasneje se je gimnazija vrnila in še danes nadaljuje tradicijo. Ob njej od leta 1998 na šoli izvajajo program predšolska vzgoja, organizirajo tudi izobraževanje odraslih.

“Skozi zgodovino je bilo potrebnega precej prilagajanja, menjali so se programi, prihajalo je do posodobitev predmetnikov in pristopov poučevanja, zato da je šola odgovarjala potrebam časa. Tudi danes je tako. Šola se v času hitrih sprememb nenehno spreminja in prilagaja tako potrebam dijakov kot potrebam družbe,” pravi ravnatelj šole Andrej Rutar.

Srednja šola, ki jo v tem šolskem letu obiskuje približno 500 dijakov, sodeluje v številnih projektih v domačem in širšem, tudi mednarodnem prostoru, povezuje se z lokalnim gospodarstvom in mlade pripravlja na aktivno vlogo v družbi. “S kakovostnim poukom in z drugimi dejavnostmi pripravljamo dijake in udeležence izobraževanja odraslih na nadaljnje šolanje in kompetentno opravljanje poklicev, hkrati pa jim omogočamo tudi razvijanje socialnih veščin, ki jih bodo potrebovali v življenju, in jih vzgajamo za občečloveške vrednote, kot so spoštovanje, znanje, solidarnost,” je še poudaril ravnatelj šole.

Obletnico šole bodo obeležili z različnimi prireditvami, med drugim tudi s sklopom okroglih miz z nekdanjimi pilonovci, danes priznanimi in uveljavljenimi strokovnjaki na različnih področjih. Za uvod so gostili zdravnika Franca Korena, veterinarko Nino Krašna, fizioterapevtko Kristino Gnezda Nabergoj in športnega delavca ter osebnega trenerja Marka Lipovža. Praznično leto spremlja dokumentarni film 70 let srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti, v znamenju jubileja bo tudi današnji dan odprtih vrat za osnovnošolce in vse, ki jih zanimata vpis v programa srednje šole in ponudba dijaškega doma. Dogodek bo ob 17. uri, obvezne pa so predhodne najave.


Najbolj brano