V nekdanjem begunskem centru v Postojni bo stanovanjska soseska

Na območju nekdanjega begunskega centra ob Ljubljanski cesti v Postojni bo v prihodnjih letih zrasla nova stanovanjska soseska. Občina Postojna za območje že pripravlja občinski podrobni prostorski načrt. Investitor sicer še ni znan, občina pa želi na ta način pomagati predvsem mladim družinam, ki v Postojni težko pridejo do lastniškega stanovanja. V novi soseski naj bi jih bilo kar 140.

Propadajoče objekte nekdanjega begunskega centra na robu Postojne bodo nadomestili novi stolpiči s stanovanji za mlade družine. Foto: Katja Kirn Vodopivec
Propadajoče objekte nekdanjega begunskega centra na robu Postojne bodo nadomestili novi stolpiči s stanovanji za mlade družine. Foto: Katja Kirn Vodopivec

POSTOJNA > Občina Postojna že pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za 11.500 kvadratnih metrov velik kompleks na območju nekdanjih vojašnic ob Ljubljanski cesti na koncu Postojne (v smeri proti Ljubljani). Sprejela naj bi ga predvidoma jeseni prihodnje leto. “Zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku priprave OPPN ter zaradi morebitnega postopka celovite presoje vplivov na okolje se lahko rok za sprejem podaljša,” je povedala direktorica občinske uprave Marina Rebec. Potrdila pa je, da nameravajo območje nameniti za novo stanovanjsko sosesko.

Pet stolpičev s 140 stanovanji

Podatkov o številu stanovanj in začetku gradnje v občinski upravi še nimajo, prav tako še ni znan investitor, neuradno pa naj bi na mestu praznih in propadajočih objektov, ki bi jih delno porušili, zraslo pet stolpičev, v katerih bi bilo 140 stanovanj.

140

stanovanj naj bi po neuradnih podatkih zraslo na območju nekdanjega begunskega centra v Postojni

Kot je še pojasnila direktorica občinske uprave, želi občina z novimi stanovanji pomagati predvsem mladim družinam, ki, podobno kot drugje po državi, tudi na Postojnskem težko pridejo do svojega lastniškega stanovanja.

Tudi 284 občinskih stanovanj je že zasedenih z najemniki ali pa se urejajo za oddajo. “Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je veliko. Na zadnji javni razpis v letu 2020 smo prejeli 98 vlog, od teh je 84 prosilcev izpolnjevalo splošne pogoje za neprofitni najem,” je povedala Rebčeva.

Prednost mladim družinam

Na vprašanje, na kakšen način bo občina zagotovila, da bodo nova stanovanja dostopna tudi in predvsem mladim družinam, pa Marina Rebec odgovarja, da bodo “po izvedenih vseh potrebnih postopkih in izbranemu investitorju določena medsebojna pravna razmerja z namenom pomagati mladim družinam, da uredijo stanovanjsko vprašanje.”


Najbolj brano