Kaj novega si lahko obetajo pacienti v primorskih bolnišnicah

Del naložb v predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v zdravstvu v prihodnjem desetletju so tudi prijavljene potrebe primorskih bolnišnic. Investicije so le naštete, viri financiranja pa ne, zato vznikajo ugibanja, ali ne gre le za seznam želja. Zdravstveno ministrstvo odgovarja, da je to izbor potreb, viri denarja bodo različni. V regionalnih bolnišnicah so v Šempetru z investicijo tik pred izvedbo, v Izoli pa upajo, da bo nov infekcijski oddelek pod streho v petih letih.

Za načrtovano obsežno investicijo v šempetrski bolnišnici je ministrstvo za 
zdravje že prižgalo zeleno luč.   Foto: Leo Caharija
Za načrtovano obsežno investicijo v šempetrski bolnišnici je ministrstvo za zdravje že prižgalo zeleno luč.  Foto: Leo Caharija

PRIMORSKA > Po predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031 so predvidene naložbe v večini bolnišnic. Denar naj bi zagotovili s črpanjem iz različnih virov, tudi iz evropskega načrta okrevanja in odpornosti, iz kohezijske politike ter iz proračuna.

Da brez sodobnih pogojev za delo ni možno kakovostno zdravljenje po najsodobnejših merilih, poudarja zdravstveni minister Janez Poklukar. Zaveda se, da so nekateri zdravstveni zavodi že ob ustanovitvi dobili dokaj neustrezne prostore, še zlasti dejavnost psihiatrije.

Naložbe v zdravstvu

V zakonu je za naložbe v obeh univerzitetnih kliničnih centrih predvidenih 763 milijonov evrov, za splošne in negovalne bolnišnice ter negovalne domove 557 milijonov evrov, za specialne bolnišnice 214 milijonov evrov, za psihiatrične bolnišnice 50 milijonov evrov, za porodnišnice 26 milijonov evrov in za osnovno zdravstvo 50 milijonov evrov. Za Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in zavod za transfuzijsko medicino je opredeljenih 33 milijonov evrov. Denar je predviden tudi za izobraževanje kadra - z 200 milijoni evrov bi omogočili približno 70 dodatnih vpisnih mest na medicini in 20 na stomatologiji. Za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode za zdravstvo je predvidenih 50 milijonov evrov.

Med primorskimi ustanovami so v ta zakon zajete Bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica Izola, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Bolnišnica Sežana in Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Šempeter že v nizkem startu

Za šempetrsko bolnišnico zdravstveno ministrstvo načrtuje posodobitev sistemov RIS (radiološki informacijski sistem), PACS (sistem za hranjenje in obdelavo radiološkega slikovnega gradiva) in sistema prepoznave govora, posodobitev IT infrastrukture, nadgradnjo RIS/PACS in sistema prepoznave govora, vključno s sistemom za načrtovanje ortopedskih posegov, sistema za napredno 3D vizualizacijo in sistema za beleženje sevalnih obremenitev, hkrati s potrebnimi dodatki in šolanjem izvajalcev.

42

milijonov evrov stanejo prijavljene investicije v izolski bolnišnici v naslednjih petih letih

Naložba je vredna 1.751.920 evrov, vključno z DDV. Denar bo v celoti zagotovilo ministrstvo, ki je potrdilo celotno investicijsko dokumentacijo in zanjo že pripravlja javno naročilo. Izpeljali naj bi jo prihodnje leto. Strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler dodaja, da je posodobitev nujna, saj je sedanji sistem star že deset let.

Izola potrebuje infekcijski oddelek

Splošna bolnišnica Izola je prijavila dograditev bolnišničnih prostorov s pripadajočo opremo za infekcijske bolezni. Zdravstveno ministrstvo navaja, da trenutno v proračunu za leti 2021 in 2022 ta investicija ni predvidena. “Po sprejetju omenjenega zakona in zagotovitvi virov financiranja bomo ta predlog lahko obravnavali.”

1,7

milijona evrov bo država namenila za posodobitve v šempetrski bolnišnici

Direktor SBI Radivoj Nardin pravi, da so prijavili obsežnejšo naložbo, ki zajema izdelavo prostorov za infekcijske bolezni (vredno približno milijon evrov), obnovo centralnega operacijskega bloka in intenzivne enote (okvirno 30 milijonov evrov), potrebo po požarni sanaciji (vredno šest milijonov evrov), dograditev zdravniških sob (okvirno pet milijonov evrov). Vrednost vseh navedenih sklopov skupaj znaša 42 milijonov evrov. “Ti posegi so načrtovani v prihodnjih petih letih. Prijavili smo jih, ker si prizadevamo zagotoviti normalno in varno delovanje bolnišnice.”


Najbolj brano