Na poti k podnebni nevtralnosti

“Izredne razmere, ki smo jim priča po Evropi, še dodatno potrjujejo, da moramo korak naprej. Vesel sem, da smo ministri danes izmenjali mnenja o svežnju Pripravljeni na 55 in se strinjali, da je dobra osnova za nadaljnje usklajevanje,” je po včerajšnjem srečanju okoljskih ministrov EU dejal slovenski minister za okolje Andrej Vizjak.

Jedrski elektrarni Krško se življenjska doba izteka. Ali bomo ob 
njej zgradili drugi blok, da bomo zagotovili dovolj elektrike, bomo 
morda odločali na referendumu.    Foto: Martin Kerin
Jedrski elektrarni Krško se življenjska doba izteka. Ali bomo ob njej zgradili drugi blok, da bomo zagotovili dovolj elektrike, bomo morda odločali na referendumu.  Foto: Martin Kerin

BRDO PRI KRANJU > Evropska komisija je energetsko-podnebni sveženj Pripravljeni na 55 (Fit fot 55) sprejela prejšnjo sredo, včeraj pa so na Brdu pri Kranju izmenjali mnenja o njem okoljski ministri EU. Sveženj vsebuje niz ukrepov, s katerimi bi do leta 2030 v EU zmanjšali neto izpuste toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov glede na leto 1990.

“Ministri smo se strinjali, da morajo biti poštenost, varnost in učinkovitost ukrepov glavno vodilo svežnja, ki bo omogočil, da na uravnotežen način dosežemo cilj, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina na svetu,” je izpostavil slovenski minister za okolje Andrej Vizjak.

Referendum ne le o JEK; temveč o

Minister Vizjak se ni mogel izogniti vprašanju o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2), do česar so kritični okoljevarstveniki, ki tudi že napovedujejo referendum. Vizjak je pojasnil, da je v okviru dolgoročne strategije razogljičenja parlament potrdil, da se nadaljuje s postopki za gradnjo JEK2 “ Zavedati se moramo, da opuščamo rabo premoga, da se obstoječemu bloku JEK izteka življenjska doba in da se bo zaradi opuščanja fosilne energije poraba električne energije samo še povečevala. Biti moramo odgovorni in veliko investirati v zanesljivo oskrbo, tudi v lastne vire,” je dejal Vizjak in poudaril, da sklep parlamenta daje zeleno luč samo nadaljnjim načrtom umeščanja v prostor in pripravi finančne in druge dokumentacije, “šele potem bo padla dokončna odločitev 2. blok da ali ne.” Energetska stroka po njegovih besedah JEK 2 podpira. “Razumem pa, da imajo NVO določene zadržke, a poiskati moramo rešitev, kako bomo rešili električno oskrbo Slovenije. Zato moramo o vprašanjih glede bodoče energetske oskrbe dati na referendum celoten koncept, ne samo ene rešitve.”

Električne polnilnice vsakih 60 kilometrov

Med predlaganimi ukrepi svežnja so uvedba trgovanja z emisijami v novih sektorjih (prvič naj bi vanj vključili ladijski promet) in poostritev obstoječega sistema EU za trgovanje z emisijami. Sistem se je izkazal kot učinkovit, saj so se zaradi njega emisije iz proizvodnje električne energije in energetsko intenzivnih panog v zadnjih 16 letih zmanjšale za 42,8 odstotka.

Drugi ukrep je povečanje deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2030 na 40 odstotkov in povečanje energijske učinkovitosti, kar med drugim predvideva, da bi vsako leto energetsko prenovili vsaj tri odstotke javnih stavb.

V cestnem prometu je predvideno zmanjšanje povprečnih emisij iz novih avtomobilov za 55 odstotkov od leta 2030 in 100 odstotkov od leta 2035 (glede na leto 2021). Vsi novi avtomobili, registrirani od leta 2035, naj bi bili brez emisij. Da se bodo lahko oskrbovali, bodo morale države na glavnih avtocestah zagotoviti električna polnilna mesta na vsakih 60 kilometrov, oskrbovalna mesta za vodik pa na vsakih 150 kilometrov.

Onesnaževalec plača, revnim se pomaga

Sveženj predlaga tudi nov socialni sklad za podnebje, ki bo državam zagotavljal namenska sredstva za pomoč državljanom pri financiranju naložb v energijsko učinkovitost, nove ogrevalne in hladilne sisteme ter čistejšo mobilnost.

“V osnovi je načelo onesnaževalec plača, vključuje pa tudi spodbude za zniževanje emisij,” je poudaril Vizjak in dodal, da mora biti delitev bremen pravična in stroškovna učinkovita. “Slovensko predsedstvo bo storilo vse, da ta paket v okviru našega predsedovanja pripeljemo kar se da daleč, da ga bo francosko ali češko predsedovanje lahko pripeljalo do konca.” Na včerajšnji tiskovni konferenci bi moral sodelovati tudi izvršni podpredsednik Komisije za zeleni dogovor Frans Timmermans, a ga pred novinarje ni bilo. Zakaj, Vizjak ni vedel, je pa dejal, da imata “korektne profesionalne odnose” in da je vesel, da je Timmermans predstavil sveženj.


Komentar novinarja

Marica Uršič Zupan

Glava v vodi, fige v žepu

Le dva dni pred uničujočimi poplavami v Nemčiji in Belgiji, ki so vzele skoraj dvesto življenj, je Evropska komisija sprejela sveženj predlogov, imenovan Fit to 55, ker naj bi EU pripravil na 55-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Sveženj je eden ključnih ukrepov zelenega dogovora, med drugim bi Evropi omogočil, da postane prva podnebno nevtralna celina na svetu. Svežnju je treba priznati, da je kompleksen in eden prvih, ki posega ne samo ...

Preberi več

Najbolj brano