Izola kmalu največje vikendaško naselje v Sloveniji?

Izolani so v četrtek dobili Občinski prostorski načrt (OPN). Če ga občinski svet ne bi sprejel do konca leta, bi v Izoli zavladala anarhija in ne bi mogli več zamenjati niti enega okna, se je slikovito izrazil župan Danilo Markočič. S tem je želel poudariti, da bi prenehali veljati vsi do takrat sprejeti občinski prostorski akti. Pa vendar občina prav z OPN dopušča stanovanjsko pozidavo ob morju in nov kulturni dom tam, kjer je zdajšnji.

Novi izolski  OPN  dopušča, da  bo skoraj polovica novih stavb  na Argu v ospredju fotografije ter  na Ribi in nekdanji Mali opremi (desno) 
stanovanjskih oziroma apartmajskih. Vikend stanovanja pa so že v mestu, Simonovem zalivu, okrog trgovskega centra Spar ...        Foto: Vir: Občina Izola/ Jaka Ivančič
Novi izolski OPN dopušča, da bo skoraj polovica novih stavb na Argu v ospredju fotografije ter na Ribi in nekdanji Mali opremi (desno) stanovanjskih oziroma apartmajskih. Vikend stanovanja pa so že v mestu, Simonovem zalivu, okrog trgovskega centra Spar ...  Foto: Vir: Občina Izola/ Jaka Ivančič

IZOLA > “Občina bo nov kulturni center zgradila na območju nekdanje Male opreme, kot je napovedala. Za Malo opremo in Ribo bo sprejela občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki je že v pripravi. V izdelavi je tudi OPPN za Argo,” nam je v odmoru med sejo občinskega sveta, tik pred glasovanjem o predlogu odloka o OPN, zatrdil vodja občinskega urada za prostor in nepremičnine Marko Starman.

Priloga OPN: nov kulturni dom tam, kjer je zdajšnji

Pa vendar bo OPN kot nadrejeni akt “povozil” številne do zdaj veljavne zazidalne načrte in prostorsko ureditvene pogoje. Kot izvedbeni akt pa bo - za razliko od dosedanjih dolgoročnih družbenih planov - omogočal celo izdajanje gradbenih dovoljenj na območjih, kjer so v prilogah OPN predvideli podrobne prostorske izvedbene pogoje (PPIP). Eno takšnih je območje kulturnega doma, ki ga omenjata dve prilogi.

Tiskovna konferenca o OPN pred skoraj dvema letoma

Čeprav je domžalsko podjetje Locus predlog OPN pripravljalo 18 let in so se v tem času, kot je opozorila Locusova prostorska načrtovalka Maja Šinigoj, zamenjali štirje občinski sveti, trije župani in globalne prostorske razmere, akt pa bo veljal več kot le en mandat lokalne oblasti, ga je Markočič na tiskovni konferenci predstavil le septembra 2019. Bilo je ob koncu javne obravnave po sprejetju odloka o OPN v prvem branju. Občina je takrat dobila približno 200 pripomb in predlogov občanov, ki jih je morala vsaj preučiti, če že ne upoštevati. Markočič je novinarjem poudaril, da ne podlega kapitalskim in drugim pritiskom, ampak sledi interesom občanov. Zadnjo tiskovno konferenco je sklical prav pred kratkim, 28. junija, a ne na temo OPN, ampak ob postavitvi umetniške instalacije, posvečene Danteju Alighieriju.

Priloga številka 2 zelo jasno navaja, da nameravajo zdajšnji objekt odstraniti in ga nadomesti z objektom, ki je razviden v grafični prilogi (skico objavljamo pod fotografijo Izole). “Pri nadomestni gradnji kulturnega doma je treba upoštevati, da je maksimalni tlorisni gabarit 36 oziroma 28 metrov (vključno s stolpom nad odrom) ... Maksimalna višina stolpa nad odrom je 18,70 metra (merjeno od kote praga vhoda z Ulice oktobrske revolucije) ... Za servisni dostop do kulturnega doma se izvede prometna navezava iz Bazoviške ulice,” navaja priloga.

Izsek iz grafične priloge PPIP Kulturni dom. Tudi legenda navaja, da gre za nadomestno gradnjo. (Vir: Odlok o OPN občine Izola)

Da s PPIP med drugim urejajo območja Kulturni dom, Prešernova-Drevored 1. maja in Novi pomoli, v obrazložitvi odloka o OPN priznavata tudi Starman in Markočič.

V OPPN res brez stanovanj, če pa jih OPN omogoča?

Starman je vztrajal še, da ni nujno, da bo občina v OPPN za Malo opremo oziroma Ribo in tistem za Argo predvidela gradnjo stanovanj, ki bodo ob morju počitniška stanovanja oziroma apartmaji.

OPN po Starmanovih besedah zgolj določa namensko rabo prostora in daje usmeritve, toda že prej omenjena priloga številka 2 za obe območji ob morju izrecno navaja, da “površine stanovanjskega programa ne smejo doseči 50 odstotkov BTP stavbe”, torej polovice bruto etažne površine skupne površine vseh etaž nad nivojem terena.

Na vprašanje, ali torej v novih OPPN občina v bližnji prihodnosti ne bo načrtovala novih stanovanj, pa je odgovoril, da ne more vedeti, kaj bo v teh OPPN, ker še nista v postopku sprejemanja.

Podprli bodo pobudo za zbiranje podpisov za referendum
V civilni iniciativi Gibanje za Izolo opozarjajo, da je občina pred leti na Argu že snovala stanovanjsko oziroma apartmajsko pozidavo, Argolino, in poudarjajo, da tudi v novem OPN dopušča preobsežno stanovanjsko gradnjo. “Ni več zaslediti obljubljenih površin za kulturne dejavnosti in površin za domačine ter njihove programe.” OPN je po njihovem neuravnotežen, načrtovalci in svetniki, ki so tak predlog OPN potrdili, niso upoštevali ne pripomb stroke ne civilne javnosti. “Kot kaže, so osredotočeni le na ozke finančne interese posameznih svetnikov, ki vidijo pred sabo predvsem prodaje, od katerih domačini ne bomo imeli veliko koristi.” Prepričani so tudi, da bodo zaradi OPN izginile že tako redke kakovostne kmetijske površine v nižinskem delu Izole. “Ker ne gre več s pogovori in z razumom, nam ostane le še referendum zoper sprejeti sporni OPN. V civilni iniciativi bomo podprli pobudo občanov za začetek zbiranja podpisov za referendum,” napovedujejo.

V Izoli prihodnosti ostri do župana in koalicije

Sprejetju takšnega OPN sta na seji javno nasprotovala le svetnika liste Izola prihodnosti, Marko Treskavica in Nataša Čerin, proti sta glasovala še Dušan Ambrož iz liste Izolani in Leonid Danilović iz stranke Levica. “Ta dokument je legalizacija črnih gradenj nekaterih vaših strankarskih kolegov in podpornikov,” je Treskavica v obrazložitvi glasu očital županu in njegovi koaliciji. Navrgel jim je še, da glede Male opreme in Ribe pa tudi Delamarisa govorijo eno in drugo delajo. “Izolani ne bodo s takšnim OPN ničesar pridobili. Čez nekaj let pa bo prišlo do nove tožbe, kakršna je bila R Mercurijeva, in takrat bo občina tožila tiste, ki so podprli OPN.” Svetnike je še vprašal, kje sta njihova morala in politična odgovornost.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

Apartmajski apetiti v Izoli

Izolski občinski svet je v četrtek brez vsakršne razprave sprejel Občinski prostorski načrt (OPN). Bistveno več pozornosti je posvetil drugim temam, denimo seznanitvi z investicijskim programom za nov gasilski dom PGD Izola, iz katerega izhaja, da bo novogradnja stala 1,8 milijona oziroma 200.000 evrov več, kot so predvideli v letošnjem proračunu. Pozornost, ki so jo (opozicijski) svetniki izkazali porabi javnega denarja, je sicer hvalevredna, a pričakovali bi, da bi jih ...

Preberi več

Najbolj brano