DZ popravil zakon o nalezljivih boleznih

Državni zbor je na zahtevo ustavnega sodišča spremenil zakon o nalezljivih boleznih, tako da v njem jasno piše, kakšne ukrepe lahko sprejema vlada za preprečitev širjenja nalezljive bolezni. V opoziciji so prepričani, da zdaj neustavnost zgolj prenaša na zakonsko raven in si jemlje preveč pristojnosti. Obetajo, da bo o zadevi vnovič presojalo ustavno sodišče.

Fotografija je simbolična. Foto: Danijel Cek
Fotografija je simbolična. Foto: Danijel Cek

LJUBLJANA > Ustavno sodišče je pred mesecem dni pritrdilo pobudnikom, ki so menili, da je del zakona o nalezljivih boleznih neustaven, saj da vladi omogoča, da po lastni presoji odloča o omejevanju pravic posameznikov. Ustavno sodišče je dalo državnemu zboru dva meseca časa, da zakon popravi.

Poslanci koalicije, Desusa in SNS so včeraj sprejeli spremembe, ki naj bi bile ustavno čiste in takšne, da omogočajo učinkovito ukrepanje v primeru ponovitve epidemije. V zakonu o nalezljivih boleznih po novem piše, da so ukrepi lahko omejeni na določena območja, kot so območje občine ali statistične regije.

Bolj razdelan je tudi doslej splošni 39. člen zakona. Če je doslej v njen pisalo, da lahko vlada določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav, je po novem določeno, da lahko vlada omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, zlasti tako da zahteva predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti. Za določen čas lahko odredi tudi delno ali popolno prepoved prihoda osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.

Staro dikcijo, da lahko vlada prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali ogroženih območjih, po novem nadomešča besedilo, da lahko vlada omeji gibanje na statistično regijo, občino ali drugo teritorialno enoto, prepove dostop na določeno mesto, omeji oziroma prepove gibanje v določeni razdalji od prebivališča ali omeji oziroma prepove gibanje ob določenih urah v dnevu.

Tudi določilo, da lahko vlada prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost, bo po novem bolj določno. V spremenjenem zakonu so navedeni vsi objekti in javni dogodki, kjer lahko vlada prepove ali omeji gibanje. Bolj natančno zakon ureja tudi prepoved opravljanja storitev in prometa s posameznimi vrstami blaga.

Vlada bo morala pred sprejemanjem odlokov pridobiti strokovno oceno. Ukrepe za omejitev gibanja, zbiranja in prehajanja meje bo lahko uveljavila za največ petnajst dni. Pred podaljšanjem bo morala dobiti dopolnjeno strokovno oceno. Gibanje na regijo ali občino ter omejitev gibanja na določene ure v dnevu bi lahko odredila le v času razglašene epidemije.

V delu opozicije svarijo, da so vladana pooblastila pri sprejemanju ukrepov preširoka in da omogočajo vladi nesorazmerno ukrepanje. Vlada samo prenaša protiustavno vsebino in prekomerno poseganje v človekove pravice na zakonsko raven, opozarjajo. Ne verjamejo, da bo stroka lahko omejevala vlado, bo pa stroka za vlado figov list in priročni izgovor.


Najbolj brano