Županova samovolja zna občino Vipava drago stati

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v tožbi Občine Vipava proti podjetju Skapin zavrnilo vse tožbene zahtevke. Sodba še ni pravnomočna. “Daje pa pozitiven signal, da pogodba obstaja, ni bila niti razvezana niti razdrta in tudi ni nična. Plačila za nazaj so korektna,” meni odvetnik tožene stranke Silvester Polanc in dodaja, da je župan s tožbo ravnal samovoljno in zunaj pooblastil.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v tožbi občine Vipava proti podjetju Skapin v primeru koncesijske pogodbe za rekonstrukcijo javne 
razsvetljave  zavrnilo vse tožbene zahtevke.  Foto: Alenka Tratnik
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v tožbi občine Vipava proti podjetju Skapin v primeru koncesijske pogodbe za rekonstrukcijo javne razsvetljave zavrnilo vse tožbene zahtevke.  Foto: Alenka Tratnik

VIPAVA > Občina Vipava je leta 2013 z družbo Skapin Elektrotehnično podjetje sklenila koncesijsko pogodbo za rekonstrukcijo javne razsvetljave ter zagotavljanje prihranka energije za obdobje 15 let. Pogodba je stopila v veljavo leta 2014, sodelovanje med občino in podjetjem pa je zgledno potekalo do leta 2018.

Za župana je pogodba problematična, zato jo skuša razdreti

Novi župan Goran Kodelja je že ob nastopu mandata napovedal prevetritev pogodbe in ocenil, da je ta za občino problematična. Občina je od decembra 2018 koncesionarju zavračala plačilo izstavljenih računov za koncesnino, mesečno gre za približno 3000 evrov, in stroške vzdrževanja javne razsvetljave. Vzdrževalna dela na javni razsvetljavi, z lučmi, ki so še vedno last podjetja Skapin, pa je s pogodbo začasno dodelila javnemu podjetju KSD Ajdovščina.

Silvester Polanc

odvetnik

“V vsakem primeru pa si je župan veliko dovolil, preveč. Za občino bo to veliko finančno breme.”

Goran Kodelja

Ker naj ne bi dobil relevantnih odgovorov, se je župan pred dvema letoma odločil za tožbo proti podjetju Skapin za razvezo pogodbe ter plačilo, po njegovem mnenju, preplačane koncesnine v znesku 82.640 evrov. Po mnenju župana naj bi ta z leti neutemeljeno naraščala, saj naj bi jo koncesionar občini obračunaval za vse zamenjane in postavljene ulične svetilke, ne samo za prvotno predvidenih 591. Občina je koncesionarju v tožbi med drugim očitala občutno pretiravanje pri količinah in ravnanje v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja. Od koncesionarja naj ne bi dobila nobene specifikacije ali zapisnika s podrobnejšimi podatki o zamenjavi svetilk, pa tudi ne letnega plana, s čimer naj bi kršil pogodbena določila.

Zadeva bo morda sprožila izredno sejo občinskega sveta, a opozicija tega še ni potrdila.

Zaradi vsega naštetega je občina osnovni tožbeni zahtevek za razvezo pogodbe v postopku na sodišču spremenila, in sicer z zahtevkoma za razdrtje pogodbe in za ugotovitev njene ničnosti. V podjetju Skapin z direktorico Silvano Skapin in prokuristom Petrom Skapinom so navedbe občine zavrnili kot neutemeljene, nesmiselne in pomanjkljive ter izpostavili, da je vse postopke, od sprejema občinskega odloka, razpisnega postopka za podelitev koncesije in pripravo koncesijske pogodbe, vodila občina.

Peter Skapin (foto: Alenka Tratnik)

Okrožno sodišče v Novi Gorici je vse tožbene zahtevke zavrnilo in občini naložilo plačilo pravdnih stroškov, ki znašajo 11.498 evrov. Sodba še ni pravnomočna, pričakovati pa je, da se bo občina pritožila. “S sodbo smo bili seznanjeni šele prejšnji teden in jo skupaj s pooblaščeno odvetniško pisarno, ki nas zastopa v predmetni pravdni zadevi, še preučujemo. Enako tudi možnosti za eventuelno pritožbo, kar pomeni, da kakršnekoli odločitve še nismo sprejeli,” je na vprašanje PN odgovoril župan.

Znesek neplačanih koncesnin presega 100.000 evrov

Za Petra Skapina je odločitev sodišča pričakovana in logična. “Dokaj absurdno bi bilo, da bi občina od mene zahtevala odškodnino za pogodbo, ki jo je sama pripravila.” Čeprav sodba še ni pravnomočna, po mnenju pravnega zastopnika podjetja Skapin Silvestra Polanca iz odvetniške pisarne Polanc pomeni pozitiven signal tudi za pravdni postopek, v katerem podjetje Skapin občino Vipava toži za izgubljeni prihodek iz naslova koncesnine. Znesek za že zapadle koncesnine ta trenutek skupaj z obrestmi znaša približno 125.000 evrov, bo pa znatno višji, če se upošteva še obveznosti občine do izteka koncesijske pogodbe. A kot rečeno, pravda še poteka. “Pomembno pa je, da je sodišče v prvem primeru odločilo, da pogodba še vedno obstaja, da ni bila niti razvezana niti razdrta niti ni nična. Vsa plačila za nazaj so korektna,” je povedal Polanc.

“Župan si je dovolil preveč”

Ob tem izpostavlja še, da se je župan za tožbo in za neplačevanje obveznosti iz koncesijske pogodbe odločal samovoljno, brez soglasja občinskega sveta. “V pravdi trdimo, da je župan ravnal povsem mimo svojih zakonskih pooblastil, saj ima v tem primeru odločevalno funkcijo občinski svet. O ustanovitvi in podelitvi koncesije je odločil občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini, ki je posledično tudi edini organ, ki lahko odloča o prenehanju koncesije. Menimo, da bi sodišče zaradi ravnanja župana prek zakonskih pooblastil tožbo lahko celo zavrglo, a je, kar tudi razumemo, sledilo formalni razlagi, da je župan zakoniti zastopnik občine. V vsakem primeru pa si je župan veliko dovolil, preveč. Za občino bo to veliko finančno breme,” je še dodal Polanc.

Župan Kodelja je glede morebitnih finančnih posledic za občino zadržan: “Predmetna zadeva, v kateri je bila pravkar izdana sodba, namreč še ni pravnomočna, kar pomeni, da odločitev sodišča še ni definitivna. Druga zadeva zaradi plačila koncesnine pa se še niti ni začela obravnavati. Ker ostajata torej obe zadevi še vedno odprti, bo glede sprejemanja kakršnikoli odločitev potrebno v obeh zadevah najprej počakati na pravnomočni odločitvi sodišča,” je pojasnil.

Pričakovati je, da zadeva ne bo minila brez razprave v v občinskem svetu, kjer župan nima več večine. Slišati je celo razmišljanja o izredni seji, a v opoziciji tega še niso ne potrdili ne zanikali.


Najbolj brano