V covidnem letu vseeno aktivni

Predsednik društva Pepca Čehovin in Tatjana Valter Cerkvenik, štab CZ Divača, Nogometni klub Železničar Divača in strokovne sodelavke Vrtca Divača so letošnji prejemniki občinskih priznanj in plaket. Županja Alenka Štrucl Dovgan je ob podelitvi izpostavila nekaj dosežkov zadnjega leta in napovedala še nekaj novosti.

Letošnji nagrajenci Občine Divača z županjo na  slavnostni seji. Foto: Alen Franetič
Letošnji nagrajenci Občine Divača z županjo na slavnostni seji. Foto: Alen Franetič

DIVAČA > “Kljub epidemiji smo v tem letu uspeli dokončati marsikatero investicijo, proračunski denar nameniti tja, kjer je bil najbolj potreben, in sanirati težave z likvidnostjo,” je v petek na prireditvi ob občinskem prazniku izpostavila divaška županja Alenka Štrucl Dovgan.

Optimistično v naslednje leto

Navedla je nekaj letošnjih pridobitev, od večnamenskih stavb v Divači in Vremah do kanalizacije v Betanji, Matavunu in Škocjanu, ter tistih, ki so tik pred izvedbo - obnova ceste pri škofeljskem mostu, povezovalni vodovod skupaj s sekundarnimi vodovodi po Brkinih, nova čistilna naprava v Divači, dve novi gasilski vozili, obnova mitnice v Senožečah, dokončanje šole na Barki...

“Predvsem pa gre globok poklon in zahvala tudi vsem zdravstvenim delavcem, Civilni zaščiti, negovalcem v domu za ostarele, trgovcem, gasilcem, redarjem, komunalnim delavcem in prostovoljcem, ki so nesebično pomagali, da smo lažje prebrodili čas epidemije,” se je še zahvalila, nato pa nagovorila občane: “Želim si, da bi skupaj stremeli k še višjim ciljem in pomembnim dosežkom za ustvarjanje še bolj prijaznega okolja za življenje v naši občini.”

Med občani, ki so jih letos izbrali za občinska priznanja in plakete, je Valter Cerkvenik - v petek so mu za uspešno in dolgoletno vodenje senožeškega društva KUD Pepca Čehovin Tatjana ter za prispevek k ugledu občine na kulturnem in drugih področjih delovanja podelili Priznanje Občine Divača. Cerkvenik je predsednik in gonilna sila društva, kjer je zdaj 73 članov, že od leta 1998. Družijo se, da popestrijo kulturno, družabno in vaško življenje. “Valterjev posluh, strpnost in organizacijske sposobnosti omogočajo, da uravnava pestrost vsebin in vodenje društva, uspel je povezati starejšo in mlajšo generacijo pri skupnih ciljih društva. Dogodki in dejavnosti, ki jih društvo organizira, povečujejo ugled občine in domačega kraja v bližnji in širši okolici,” so zapisali na občini v utemeljitvi priznanja.

Vladno priznanje za požrtvovalnost

Drugi letošnji prejemnik občinskega priznanja je štab Civilne zaščite (CZ) Divača. “Za plemenito in izjemno odgovorno poslanstvo, požrtvovalnost in nesebično pripravljenost pomagati ljudem v naši lokalni skupnosti,” so pojasnili ob podelitvi. Poveljnik CZ je Matija Šemrov, namestnik Jožko Perhavec,ostali člani štaba pa so Slavko Cerkvenik, Mirko Čepar, Jernej Premrl, Jan Brodar, Dino Kuharić, Srečko Škrlj, Bojan Vetrih in Denis Zobarič. Poleg tega sta Šemrov in Zobarič na predlog županje dobila še spominski znak “za požrtvovalnost v boju proti covidu-19”, podelila jima ga je vlada. Znak je prejela tudi Suzana Škrlj iz občinske uprave.

Občinski plaketi pa sta šli v roke Nogometnemu klubu Železničar Divača - “za dolgoletno uspešno delo kluba, za vse dosežke, trud in skrb za delo z mladimi nogometaši, kjer se skriva mnogo talentov in je zagotovilo za svetlo prihodnost tega športa v občini”, so utemeljili. Znani nogometaši, ki so svojo športno pot začeli v Divači, so brata Nejc in Miha Mevlja, Žiga Perhavec, Miha Hlad, Erik Osterc, Rok Grželj in drugi.

Plaketo so podelili še strokovnim delavkam Vrtca Divača, ki skozi projekt Mavrica dobrote za otroke brez razlik že več let posebno skrb namenjajo socialno ogroženim otrokom. Pripravile so že šest predstav za otroke, ki jih odigrajo večkrat na leto, tudi izven občine, prispevke, ki jih starši ob predstavah podarijo, pa vložijo v sklad za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin. Vodja Vrtca Divača Vlasta Perhavec je vesela, da se za sodelovanje v teh dobrodelnih akcijah odloča vse več njenih sodelavk.


Najbolj brano