Po skupnih redarjih še skupna CZ in pravna služba?

Občine Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina imajo sedaj dve skupni medobčinski službi: medobčinski inšpektorat in redarstvo. V Divači se zavzemajo za še več skupnih služb, ker bi jim v tem primeru polovico plač sofinancirala država.

Občina Divača Foto: Marica Uršič Zupan
Občina Divača Foto: Marica Uršič Zupan

DIVAČA, KOMEN, HRPELJE-KOZINA > “Tako prakso imajo štajerske občine in imajo več kot pol uprave plačane od države,” pravi direktor divaške občinske uprave Iztok Felicjan, ki je razloge v prid ustanovitvi dodatnih skupnih medobčinskih služb prejšnji teden predstavil tudi občinskim svetnikom. Ti za zdaj še niso o ničemer odločali, saj so občine začele šele pogovore na to temo, naslednji korak bi bil pismo o nameri. Divaška občinska uprava bo v maju svetnikom predstavila konkretne številke, če bi zamisel podprli, bi do jeseni sprejeli odlok o ustanovitvi in prihodnje leto bi nove medobčinske službe lahko začele z delom.

Zdaj imajo štiri občine dve skupni službi - redarstvo in inšpektorat, za kateri država sofinancira 20 odstotkov plač. “Če bi imeli še eno, bi dobili 50-odstotno sofinanciranje,” je pojasnil Felicjan. Kot najbolj smiselne in potrebne je omenil skupno pravno službo, Civilno zaščito, urejanje prometa in urejanje prostora.

50

odstotkov plač skupnih služb financira država, če imajo občine vsaj tri skupne službe

Pri tem je izpostavil, da z ustanovitvijo skupnih služb ne bi zaposlovali na novo, temveč bi se vanje preselili zaposleni, ki se že zdaj ukvarjajo s temi področji. Bi pa morali na novo zaposliti vodjo skupnih služb. A ker bi se strošek zanj razdelil med občine, bi bil ta še vedno manjši od prihranka, ki bo ga dosegli s 50-odstotnim sofinanciranjem plač za vse zaposlene v skupnih medobčinskih službah.

Občine bi prihranile tudi pri stroških za zunanje izvajalce, ki jih zdaj najemajo, ker nimajo svojih. Tako denimo stane ura zunanjega pravnega svetovalca 80 evrov, če pripravi še kak dokument in pride na sejo, pa je občina ob pol tisočaka.

Za zdaj se o dodatnih skupnih službah pogovarjajo divaška, komenska in hrpeljsko-kozinska občina. “Glede skupnih služb se lahko povezujemo z različnimi občinami,” je Felicjan še pojasnil občinskim svetnikom.


Najbolj brano