Na Sv. Katarini nič več robide, pač pa park in klopca

Preobrazba ob Jadranski cesti, v kateri sodelujeta ankaranska občina in DRSI, je doslej eden najbolj vidnih posegov ob tej državni cesti, saj spreminja pogled na Sv. Katarino in jo spreminja v park. “Izmenjava zemljišč z državo še vedno poteka in dokler si parcel, pomembnih enim in drugim, ne izmenjamo, Sv. Katarine ne moremo urediti, kot bi radi,” spremembe komentira župan Gregor Strmčnik.

Občina je naročila čiščenje grmičevja, robid in kanel  nad Sv. 
Katarino, zemljišče pa namerava urediti kot park.   Foto: Tomaž Primožic/FPA
Občina je naročila čiščenje grmičevja, robid in kanel nad Sv. Katarino, zemljišče pa namerava urediti kot park.  Foto: Tomaž Primožic/FPA

ANKARAN > Sanacija pločnika od Sončnega parka do priključka na Oljčni poti, česar se je v sklopu rednega vzdrževanja državnih cest lotila Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), dela pa je dobila družba CPK, je s seboj potegnila tudi čiščenje zaraščenih zelenih površin pod cesto. Te posege izvaja Hortikultura Sežana, ki je bila na razpisu s svojo ponudbo 19.000 evrov najcenejša. Sprememba je očitna in naenkrat je videti terase, nogometno igrišče in vso območje Sv. Katarine.

(foto: Tomaž Primožič/FPA)

24. februarja bodo končali popravljanje pločnika na Jadranski cesti

Popravljanje pločnika bo trajalo do 24. februarja, a niti takrat ne bo nič širši na račun, denimo, kolesarske steze, katero mnogi željno pričakujejo. Kot znova pojasnjujejo na občini, projekt celovite rekonstrukcije Jadranske ceste nastaja v sodelovanju z DRSI in se bo začel v naslednjih letih. Potekala bo v več fazah. Ko bo končana, bo tam tudi kolesarska steza s pločnikom, javno razsvetljavo, avtobusnimi postajališči in hortikulturno zasaditvijo.

Obnavljanje pločnika naj bi se sklenilo do konca tega meseca. (foto: Tomaž Primožič/FPA)

V nakup kompleksa Inana

Območje, ki je bilo v preteklosti zaraščeno in neprehodno, med kanelami in robidovjem pa se je skrivalo več odpadkov, kot si je kdorkoli mislil, bo poslej prosto prehodno. “Prostor bo ponovno ovrednoten,” pravi župan Gregor Strmčnik.

Zaenkrat je načrtovana vzpostavitev urejenega prostora - kulturne krajine, sledilo pa bo celovito prostorsko načrtovanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. Res se je po rokah Ankarančanov obrnilo nekaj tovrstnih načrtov, izdelanih v ne tako davni preteklosti, je pa župan Strmčnik že nekajkrat poudaril, da ne ustrezajo realnosti.

(foto: Tomaž Primožič/FPA)

Glede na to, da namerava občina na Sv. Katarini uveljavljati predkupno pravico za nakup Inanovega kompleksa počitniških hišic, dobiva bodoči športno-rekreacijski park že neko konkretnejšo obliko. Njegovega urejanja se bodo lotili v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo Slovenije (ZAPS) in izvedli javni natečaj.

Pripravili bodo še dopolnitev Državnega prostorskega načrta za Luko Koper, nakar bo sledil občinski podrobni prostorski načrt, ki bo na Sv. Katarini uradno odprl vrata večjim načrtovanim spremembam glede njenega videza in vsebine.

(foto: Tomaž Primožič/FPA)

Heliodrom in nogomet

Občina se po številnih trdih pogajanjih ne more izogniti potrebam ministrstva za obrambo in Luke Koper. Upoštevati bo morala še mnenja športnih društev, ministrstva za infrastrukturo in predstavnikov Luke Koper.

Bo pa z zamenjavami zemljišč vsaj nekaj pridobila, če že ne more imeti celotne Sv. Katarine. Peščeni del pri nogometnem igrišču je, denimo, last ministrstva za obrambo, a si ga želi občina, parcela, na kateri pri vojašnici Slovenskih pomorščakov država načrtujejo heliodrom, pa je last občine.

Takšnih izmenjav je bilo v preteklosti še več in nadaljevale se bodo tudi v prihodnosti. V te načrte ostajajo vkomponirani šport in rekreacija ter krajevni mandrač, kot smo že poročali, pa tudi peš poti vzdolž celotne obale.


Najbolj brano