Občinska uprava se je v mandatu župana Beočanina okrepila za devet ljudi

Ajdovska občinska uprava se je v mandatu župana Tadeja Beočanina kadrovsko okrepila za devet ljudi in je konec minulega leta štela 45 sodelavcev. Letos naj bi nove sodelavce zaposlili v oddelkih za družbene zadeve in za gospodarstvo, prosto je mesto svetovalca župana za gospodarstvo, nove zaposlitve lahko prinesejo tudi evropski projekti.

V občinski upravi je bilo novembra zaposlenih 45 delavcev, pred 
šestimi leti pa 36.  Foto: Leo Caharija
V občinski upravi je bilo novembra zaposlenih 45 delavcev, pred šestimi leti pa 36.  Foto: Leo Caharija

AJDOVŠČINA > V upravi Občine Ajdovščina je bilo 31. decembra 2014, ko se je šele dobro začel prvi mandat župana Tadeja Beočanina, 16 uradniških in 17 strokovno tehničnih delovnih mest ter tri projektna evropska delovna mesta, skupaj je bilo v upravi 36 zaposlenih. Beočanin je že na začetku vodenja občine napovedal organizacijske spremembe in med drugim vzpostavil oddelek za razvoj. Tudi v ostalih oddelkih je napovedal kadrovske okrepitve, da bi lahko uprava, kot je pojasnil, še bolj učinkovito opravljala svoje naloge in bila dober servis občanom.

V letu 2015 je z javnim razpisom za novo direktorico uprave izbral Mojco Remškar Planinc, ki je pred kratkim začela svoj drugi mandat. Ekipo je okrepil z novimi sodelavci na zaupanje, povečalo se je tudi število sodelavcev pri evropskih projektih, mesto se je našlo tudi za pripravnike.

45 zaposlenih je novembra lani štela občinska uprava.

Prerazporeditve in nove zaposlitve

Nekaj sprememb je bilo tudi lani. Z enim članom so okrepili oddelek za gospodarske javne službe in investicije, v uradu župana so zaposlili koordinatorja za civilno zaščito in splošne zadeve, za določen čas so zaposlili mestnega menedžerja, znova so imeli tudi pripravnika, dve sodelavki iz turistično informacijskega centra pa so prezaposlili v nov javni zavod za turizem. Vodenje oddelka za okolje in prostor je začasno prevzela direktorica uprave, nekdanja vodja oddelka pa se je prezaposlila na mesto občinskega urbanista.

Konec novembra je bilo tako po podatkih občine v upravi, brez župana, 45 zaposlenih. Od tega 18 na uradniških delovnih mestih in 17 na strokovno tehničnih, štirje sodelavci so bili zaposleni na zaupanje župana, med njimi je bila ena sodelavka na porodniškem dopustu. Pet sodelavcev je zasedalo delovna mesta pri evropskih projektih. Za nedoločen čas so zaposleni vsi javni uslužbenci, razen direktorice občinske uprave, mestnega menedžerja, zaposlenih na zaupanje župana ter zaposlenih pri evropskih projektih. Predvideni strošek za plače in druge prejemke zaposlenih je bil lani 1,4 milijona evrov.

Letos naj bi nove sodelavce zaposlili v oddelkih za družbene zadeve in za gospodarstvo, prosto je mesto svetovalca župana za gospodarstvo, nove zaposlitve lahko prinesejo tudi evropski projekti.

Iskali bodo tudi vodjo oddelka za prostor

Po kadrovskem načrtu, ki ga je občinski svet potrdil ob sprejemanju sprememb proračuna za 2021, nameravajo letos nova sodelavca zaposliti v oddelku za gospodarstvo in v oddelku za družbene zadeve, prosto je tudi mesto svetovalca župana za gospodarstvo. “V oddelku za družbene zadeve načrtujemo razpis v prvi polovici leta, zaposlitve svetovalcev pa so v pristojnosti župana. Zanje se bo odločil, ko bo za navedeno delovno mesto našel ustreznega kandidata. Oddelek za prostor vodim začasno, na tem delovnem mestu je predvidena nova zaposlitev. Kdaj bo objavljen razpis, se bomo še odločili,” je pojasnila direktorica uprave Mojca Remškar Planinc.

Po njenih besedah se obseg dela v omenjenem oddelku lani ni zmanjšal, število upravnih postopkov se je celo povečalo. “Gre za načrtovanje in izvajanje javnih in zasebnih investicij, veliko smo delali na področju nepremičnin in priprave prostorskih aktov, zaključili smo postopek kategorizacije občinskih cest, pripravili podlage za sprejem novega odloka za odmero komunalnega prispevka,” je še povedala.


Najbolj brano