Dana je “raj” za zveri in tihotapce migrantov

V Sabonjah so v zadnjem letu postorili veliko. Obnovili so nekatere vaške poti, pa tudi vaški dom, na katerega so namestili tudi nov defibrilator. Denar za slednjega so pridobili z dobrodelno akcijo, vaški dom pa so obnovili z občinskim denarjem in lastnimi sredstvi. Območje Dane proti Račici in Pavlici pa bi radi naredili bolj dostopno, saj je zdaj raj za tihotapce migrantov in zveri.

Z občinsko pomočjo so v Sabonjah dobili urejeno cesto. Foto: Tina Milostnik Valenčič
Z občinsko pomočjo so v Sabonjah dobili urejeno cesto. Foto: Tina Milostnik Valenčič

SABONJE > Vaški dom Sabonje, ki so ga vaščani zgradili v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja za vaške potrebe, je bil dolgo časa nedograjen in je že začel propadati. Dokler se ni občina odločila, da bo dom letos obnovila. Tako so z občinskimi sredstvi zamenjali streho in stavbno pohištvo, predvsem okna in vrata, z denarjem iz naslova krajevne skupnosti pa prenovili ovoj stavbe.

Na obnovljenem vaškem domu je dobil prostor tudi nov defibrilator, ki so ga krajani nabavili s pomočjo dobrodelne akcije “Vsaka sekunda šteje. Pomagajmo za Sabonje”, ki so jo pripravili v ta namen. Ideja zanjo je nastala, ko so na parceli krajana reševali življenje mladega migranta. Z akcijo so zbrali 3440 evrov, defibrilator je stal 1850 evrov, razlika je na računu krajevne skupnosti.

Vaški dom V Sabonjah so uredili z lastnimi in občinskimi sredstvi, z donacijami pa kupili še defibrilator. Foto: Tina Milostnik Valenčič

Za ureditev ceste

Sicer si krajani želijo tudi primerno ureditev ceste Račice-Sabonje-Pavlica-Veliko Brdo do Brc in Pasjaka (na Hrvaškem). Omenjena cesta je bila, kot je pojasnil koordinator vaške skupnosti Sabonje Jadran Možina, živa povezava med temi vasmi že dolga obdobja nazaj. “Cestni promet je takrat potekal predvsem z živalsko vprego. Razvoju motornih vozil ni sledila obnova ceste, tako še nekaj let nazaj ni bila možna vožnja z avtomobili. Po tej cesti je potekala komunikacija med vasmi, vas Sabonje pa je konec 19. stoletja skoraj 400 ljudi. Ljudje želijo, da se cesta primerno usposobi na celotni dolžini. Nenazadnje je tukaj najkrajša povezava do morja in cesta je primerna za razvoj predvsem kolesarskega in drugega turizma,” je dejal Možina.

Občina Ilirska Bistrica je sicer do sedaj iz državnih sredstev namenila 45.000 evrov za obnovo ceste Račice-Sabonje in 15.000 evrov sredstev za cesto Sabonje-Pavlica. Predvidena so bila tudi sredstva za obnovo ceste Pavlica-Veliko Brdo, je pojasnil Možina.

“Raj” za migrante

A območje v obliki trikotnika med vasmi Račice-Sabonje-Pavlica, ki meri več sto hektarjev, je sedaj zaradi zaraščanja in nedostopnosti skoraj vse gozdno območje. “Postaja pravi 'raj' za ilegalne migrante, kriminalne združbe in divje živali, predvsem zveri. Območje praktično ni dostopno za kmetijsko in gozdarsko rabo, delo policije in vojske in tudi lovcev,” navaja Možina.

Zato si tako lastniki zemljišč kot vaščani želijo, da se v naslednjem letu prične z aktivnostmi za odpiranje navedenega območja, ki se imenuje Dana. “Predvsem zaradi varnosti pred ilegalnimi migranti, kriminalnimi združbami in zvermi,” poudarja Možina.

Poleg tega bi v Sabonjah radi uredili podporni zid na cesti v vas pod pokopališčem in zemljišče ustrezno urediti v povezavi z vaško cerkvijo sv. Martina, še pojasnjuje Možina.


Najbolj brano