ZZZS s priznanjem za elektronski bolniški list

Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev je letos podeljena Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista, vpeljanega v splošno rabo januarja letos. Novost je poenostavila postopek in olajšala delo zdravnikom, bolnikom in delodajalcem.

 Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev je v 
imenu ZZZS prevzel generalni direktor Marjan Sušelj (v sredini).
Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev je v imenu ZZZS prevzel generalni direktor Marjan Sušelj (v sredini).  

SLOVENIJA > Strokovna komisija Slovenskega društva Informatika je podelitev priznanja utemeljila s številom neposrednih uporabnikov, poenostavitvijo poslovanja, implementacijo poslovanja in ocenjenim prihrankom. Posebej izpostavlja kriterij družbene koristi.

ZZZS je ob pomoči izvajalcev zdravstvenih storitev v osnovnem zdravstvu pilotno elektronski bolniški list v ožjem obsegu vpeljal jeseni lani, januarja letos pa na nacionalni ravni v vseh zdravstvenih ustanovah in ambulantah ter pri vseh delodajalcih. Ti so 1. februarja za svoje zaposlene že obvezno začeli prevzemati elektronske bolniške liste prek sistema SPOT. Način izdaje te listine je plod usklajenega dela z zdravniško stroko in predstavniki delodajalcev. K sreči je bila vpeljava elektronskega bolniškega lista še tik pred začetkom epidemije covida-19. Med epidemijo namreč stari način dela sploh ne bi bil več možen.

1,3 milijona elektronskih bolniških listov je bilo izdanih od 1. februarja do sredine oktobra letos

Najbolj brano