Po 350 letih je cerkev kulturni spomenik

Hrpeljsko-kozinski občinski svet je sprejel odlok, s katerim je razglasil cerkev sv. Socerba na Artvižah za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Cerkev na Artvižah so razglasili za kulturni spomenik lokalnega 
pomena.  Foto: Helena Race
Cerkev na Artvižah so razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena.  Foto: Helena Race

HRPELJE, ARTVIŽE > Pridobitev statusa spomenika lokalnega pomena omogoča prijave na občinske in državne razpise za pridobitev denarja za obnovo. Domačini bi namreč propadajočo cerkev radi obnovili.

Strokovne podlage za razglasitev je pripravil zavod za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice. Zapisali so, da je bila cerkev prvič omenjena leta 1666, predstavlja pa tipično podružnico iz 17. stoletja, zasnovano še v poznosrednjeveški tradiciji s posameznimi kamnoseškimi elementi. V prezbiteriju stoji poznobaročen marmorni oltar iz začetka 18. stoletja, oltarne stopnice so delo kamnoseka Jurija Felicijana iz Rodika.

V zadnjem stoletju cerkev ni doživela večjih predelav, zato so ohranjeni mnogi originalni materiali, možno je, da so pod obstoječim beležem skriti starejši ometi ali poslikave sten. Poudarili so tudi pomen umestitve na najvišji vrh Brkinov in ohranjenost historične lokacije cerkve, ločene od vasi.

Je pa cerkev v precej slabem stanju, saj je dolgo niso uporabljali niti vzdrževali; septembra so pri njej prvič po dolgih letih pripravili mašo in zbirali prispevke za njeno obnovo. Nevaren je zlasti zvonik, ki je ločen od cerkve in zelo deformiran, velike razpoke so tudi v notranjosti, z roba strehe odpadajo kamni, zamenjati bi morali kritino.

Predlog odloka o razglasitvi je bil tudi v javni obravnavi; prispela je ena pripomba, ki so jo tudi upoštevali: namesto poimenovanja cerkve po sv. Servulu so s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine sprejeli poimenovanje po sv. Socerbu, ki je uveljavljeno med domačini.


Najbolj brano