Obetajo se info točke, centralno naročanje in tudi kazni

Upravni odbor zdravstvene zavarovalnice skrbi vse slabša dostopnost bolnikov do zdravnikov. Zdravstvenim domovom (ZD) predlaga ureditev info točk in sistema centralnega naročanja. Ministrstvo za zdravje poziva k sistemskih ukrepom in prevetritvi protokolov, občine - ustanoviteljice ZD pa k zagotoviti nemotene zdravstvene oskrbe.

Upravni odbor zdravstvene  zavarovalnice   skrbi vse slabša dostopnost bolnikov do zdravnikov. Foto: Leo Caharija
Upravni odbor zdravstvene zavarovalnice skrbi vse slabša dostopnost bolnikov do zdravnikov. Foto: Leo Caharija

SLOVENIJA > Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje (UO ZZZS) je danes predlagal več ukrepov za izboljšanje dostopa bolnikov do zdravnikov in zdravljenja.

Centralno naročanje

Od vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti zahteva takojšnje izboljšanje dostopnosti. K temu bi pripomogle info točke in sistem (pisarne) centralnega naročanja. Info točke bi omogočile dosegljivost že po telefonu, kličočega bi v primeru zasedene linije poklicali nazaj.

Razpis za generalnega direktorja ZZZS

Na razpis za novega generalnega direktorja ZZZS sta prispeli dve prijavi, a ena vloga je bila nepopolna in je zato razpisna komisija kandidatko pozvala k dopolnitvi. Ni pa mogel o prijavljenih razpravljati UO ZZZS in se odločati, katere kandidate bo pozval na razgovor. To bo storil predvidoma bo je bila 7. oktobra.

Centralno naročanje bi vzpostavili za več ambulant in jih tega razbremenili. Pisarna bi posredovala datum in uro osebnega pregleda ter telefonskega razgovora z zdravniki, rezultate laboratorijskih izvidov, vse informacije o nadaljnjem zdravljenju, urejala bi izdajo receptov in drugih listin ...

Posebna, ločena info točka v ZD pa bi naročala na odvzem brisa za testiranje za novo koronavirus in testiranim posredovala izvide teh brisov.

Več sistemskih ukrepov

Med nujne sistemske ukrepe UO ZZZS uvršča takojšnji prenos nekaterih kompetenc na medicinske sestre - na primer za predpisovanje nekaterih medicinskih pripomočkov in nenujnih reševalnih prevozov.

Nujni so še zmanjšanje administriranja v zdravstvu ob večji digitalizaciji dela in odprava nepotrebnih pisanj napotnic za primere, ko napotni zdravniki zaradi nujnega zdravljenja to podaljšajo in lahko že sami za dve leti podaljšajo tudi veljavnost napotnic osebnih zdravnikov.

Odgovorni za zdravstvo so dolžni poskrbeti za povečevanje števila timov družinskih zdravnikov in promovirati to delo. Ministrstvo za zdravje mora prevetriti protokole za delo in dodatne usmeritve za boljšo obravnavo vseh bolnikov, ki nimajo novega virusa.

ZZZS poziva občine - ustanoviteljice ZD k zagotovitvi predpisane nemotene zdravstvene oskrbe prebivalstva. “Služba ZZZS bo dodatno okrepila tovrstni nadzor, obravnavala pritožbe zavarovancev in ukrepala tudi z izrekanjem pogodbenih kazni,” sporoča ZZZS.


Najbolj brano