Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je postal nacionalni referenčni laboratorij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je laboratorij Inštituta za oljkarstvo pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper imenovalo za nacionalni referenčni laboratorij za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.

Erika Bešter predstavlja predstavnikom urada za meroslovje 
delovanje laboratorija  Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper v novih 
prostorih Centra mediteranskih kultur. Laboratorij je popolnoma 
uničil požar in trenutno še vedno deluje v starih prostorih. Foto: ZRS Koper
Erika Bešter predstavlja predstavnikom urada za meroslovje delovanje laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper v novih prostorih Centra mediteranskih kultur. Laboratorij je popolnoma uničil požar in trenutno še vedno deluje v starih prostorih. Foto: ZRS Koper

KOPER > Laboratorij Inštituta za oljkarstvo (LAB-IZO) pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper izvaja preskuse za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem trgu od leta 2002. S svojim delom pripomore, da slovenski potrošnik dobi kakovostno in predvsem nepotvorjeno oljčno olje. Dolgoletna prizadevanja so letos okronali z določbo kmetijskega ministrstva, ki je LAB-IZO imenovalo za nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.

Referenčni laboratoriji so pomembni akterji pri zagotavljanju varnosti živil. Uradni nadzor živil mora temeljiti na analitskih, preskusnih in diagnostičnih metodah, ki izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive in primerljive rezultate v celotni EU. Zato je treba nenehno izboljševati metode, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji, ter kakovost in enotnost analitskih, preskusnih in diagnostičnih podatkov, ki jih ustvarijo.

Pot LAB-IZO se je začela leta 2002, ko je kmetijsko ministrstvo odločilo, da lahko inšpekcijski nadzor in strokovne naloge izvaja le javni zavod. Takratni zasebni laboratorij LABS Inštituta za ekologijo, oljčno olje in kontrolo se je zato reorganiziral in akreditiral v sklopu ZRS Koper. Spomladi 2004 je laboratorij postal organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja. Leta 2009 je bil imenovan za nosilca nacionalnega etalona za množino snovi. S tem priznanjem so se mu odprla vrata v mednarodni meroslovni prostor.

NRL skrbi na različne načine, da se za uradni nadzor uporabljajo le najnovejše metode, ustrezni reagenti in oprema. Pomemben segment dela je spremljanje najnovejših raziskovalnih dosežkov, s katerimi seznanjajo vse svoje osebje in skrbijo za prenos znanja na uradne laboratorije. Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zagotavljajo strokovno in znanstveno pomoč za izvajanje večletnih nacionalnih načrtov nadzora in drugih usklajenih programov uradnega nadzora.

NRL mora delovati nepristransko in ne sme biti v nikakršnem nasprotju interesov. Strokovno in podporno osebje je ustrezno kvalificirano in usposobljeno, pozna mednarodne standarde in prakse ter pri delu upošteva najnovejše raziskovalne dosežke. Laboratorij mora imeti infrastrukturo in sodobno opremo, ki jo potrebuje za opravljanje dodeljenih nalog, so sporočili iz ZRS Koper.


Najbolj brano