Požarjeva črna gradnja je sedaj legalna

Piranski svetniki so v četrtek predčasno, na lastno pobudo, končali občinsko sejo in niso prisluhnili ne poročilu Okolja Piran ne odločali o novih parkirninah. So pa legalizirali nekoliko preveliko hišo in vkopano garažo Lorisa Požarja v Portorožu ter dovolili družbi Apart-hotel, ki jo vodi Nataša Matoz, da v nekdanjem hotelu Virginia uredi aparthotel.

Občinski svetniki so prižgali zeleno luč za legalizacijo gradnje 
Lorisa Požarja. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Občinski svetniki so prižgali zeleno luč za legalizacijo gradnje Lorisa Požarja. Foto: Zdravko Primožič/FPA

PIRAN > Podjetnik Loris Požar želi legalizirati svojo hišo v Portorožu, na Sončni ulici, saj jo v zemljiški knjigi že od leta 2004 “krasi” zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje oziroma neskladne uporabe objekta, ki jo je vtisnilo ministrstvo za okolje in prostor oziroma koprski inšpektorat za okolje in prostor.

Ker želi Loris Požar legalizirati svojo nekoliko preveliko hišo, ki ima vkopano garažo za avtomobile in zelo visok podporni zid, je dal piranski občini pobudo za pričetek postopka lokacijske preveritve. Hišo je zgradil z legalnim gradbenim dovoljenjem, ki ga je dobil leta 2003.

47.000 evrov komunalnega prispevka bo moral Loris Požar plačati na račun legalizacije svoje prevelike hiše

“Bo pač plačal kazen”

Ministrstvo za okolje in prostor je lokacijsko preveritev Požarjeve hiše zavrnilo in takšen sklep je občinskim svetnikom predlagal tudi župan Đenio Zadković, saj je deloval po zgledu ministrstva. “Če želim biti enak do vseh naših občanov, potem jim moram sporočiti, da ne favoriziram črnih gradenj,” je dejal župan.

A že svetnik Denis Fakin, predsednik odbora za urbanizem, okolje in prostor, je menil, da ni ovir, da ne bi hiše legalizirali takšne, kot je. “Naredil je malo večjo hišo, za kar bo pač plačal kazen, ampak nikomur ni nič vzel,” je glas za legalizacijo Požarjevih gradbenih odstopanj utemeljil Kristijan Cerovac, svetnik GZOP in, kot je na seji sam povedal, bližnji sosed Lorisa Požarja.

Ingrid Mahnič (Naš kraj) je na glas podvomila, ali ne bodo svetniki s tem, ko se bodo strinjali s Požarjevo preveliko stavbo, še drugim nelegalnim graditeljem dali namig, da se z nelegalnimi gradnjami strinjajo in da bo poslej to dovoljeno. Meira Hot (SD) je dodala, da “do rušenj v tej občini še nikoli ni prišlo in zdi se mi prav, da lahko lastnik zadevo sanira.” Robert Fakin (Naš kraj) pa meni, da velja nelegalne objekte, ki ne škodijo sosedom in niso na kmetijskem zemljišču, legalizirati.

Ob glasovanju so bili domala vsi svetniki za legalizacijo Požarjeve hiše, proti so glasovali le Manuela Rojec, Nevenka Kavčič, Katja Blažič in Karlo Radovac, Davorin Petaros se med razpravo z legalizacijo črne gradnje ni strinjal in niti glasu ni oddal, saj je pred glasovanjem odšel na toaleto.

Loris Požar, ki se včeraj na naše klice ni odzval, bo moral na račun legalizacije doplačati 47.000 evrov komunalnega prispevka, upravni enoti pa še kazen za degradacijo in uzurpacijo - polovico te vsote bo prejel občinski proračun.

Aparthotel namesto porušene vile Virginia

Družba Apart-hotel v lasti direktorice Nataše Matoz, soproge odvetnika Francija Matoza, bo lahko pridobila gradbeno dovoljenje in na mestu nekdanje vile Virginia gradila aparthotel.

Območje je sedaj zapuščeno, na njem velja Zazidalni načrt Vojkov dom v Portorožu, ustavno sodišče pa je del načrta razveljavilo, in sicer tisti del, ki govori o umestitvi stavbe v prostor. Nikjer namreč ni bila določena maksimalna višina stavbe in bi lahko vzela razgled vsem sosedom, obenem pa niso bili predvideni niti odmiki od parcelnih mej. Investitor sedaj ne more graditi, občini pa je predlagal, da bi se nov objekt postopoma terasasto dvigoval in bi sledil terenu, garažo pa bi v celoti vkopali.

Dušan Puh (Naš kraj), prvi sosed nekdanje Virginie, se sprašuje, ali v občini res potrebujejo takšne aparthotele, ki se lahko čez noč spremenijo v apartmaje, domala na plaži, ali se lahko izognejo nastanku spalnega naselja sredi Portoroža. “Razmisliti moramo, ali bomo sploh imeli turizem ali samo še vikende?” Z njim se je strinjal tudi Davorin Petaros, Robert Fakin pa je opozoril, da investitorje ne morejo kar vse povprek omejevati in da je projekt aparthotela dober.

Župan Đenio Zadković je dodal opozorilo, da si apartmajev, ki bi bili večino leta prazni, v Portorožu ne želijo, in to ve tudi Nataša Matoz. Proti portoroškim načrtom sta glasovala samo Davorin Petaros in Nevenka Kavčič, Mojce Švonja (SD) pa ob glasovanju ni bilo v dvorani.

In ko so odkljukali to točko dnevnega reda, so se ob 21.30 piranski svetniki presenetljivo odločili, da imajo dovolj. Kdaj bo nadaljevanje seje, župan še ni odločil.


Najbolj brano