“Taborišča je treba nemudoma zapreti”

Z vzkliki v slovenščini in angleščini je skupina približno 70 protestnikov danes popoldne pred Centrom za tujce izrazilo solidarnost z zaprtimi, zahtevala pravične in transparentne postopke za azil in zaprtje centra, protest pa je bil hkrati uperjen tudi proti vladi. Policista, ki je skušal opozoriti, da shod ni prijavljen, so preglasili.

Domači protestniki  iz nevladnih organizacij, ki so se jim pridružili 
tudi nekateri podporniki iz italijanske organizacije Rete DASI, so 
zahtevali zaprtje centra. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Domači protestniki iz nevladnih organizacij, ki so se jim pridružili tudi nekateri podporniki iz italijanske organizacije Rete DASI, so zahtevali zaprtje centra. Foto: Veronika Rupnik Ženko

VELIKI OTOK > “Vsak, ki je v centru dejansko preživel nekaj časa, točno ve, kako ga pravilno poimenovati: to ni nič drugega kot koncentracijsko taborišče,” je bila predstavnica organizatorja, Delovne skupine za azil, ostra v izjavi, ki jo je glasno prebrala pred ograjo, zastraženo s policisti. “Medtem ko se policijski piarovci hvalijo, da država tujcem milostno podarja hrano in streho nad glavo, pa zamolčijo, da jim center odreka najosnovnejše človeško dostojanstvo: svobodo gibanja, svobodo dela, svobodo uveljavljati svoje pravice. Taboriščni inšpektorji so do popolnosti izoblikovali sistem psihološke prisile in ustrahovanja, saj je edini možni izhod iz celice podpis lastne deportacije.”

Foto: Veronika Rupnik Ženko

93

tujcev je trenutno nastanjenih v Centru za tujce

Opozorili so, da se je v zadnjih mesecih to “sramotno taborišče” še razširilo, saj je država pričela zapirati tudi prosilce za azil, od tam pa jih vrača v roke nasilne hrvaške policije. Zaradi prenatrpanosti kapacitet je policija, kot so opozorili, vzpostavila tudi “kontejnerski oddelek”, kjer prosilci za azil brez osnovne oskrbe, mnogi še vedno poškodovani in brez čistih oblek, po tedne in mesece čakajo na odločitev ministrstva. “Danes, ko imajo spet opravka z mediji, so skladišče začasno izpraznili in poskrili taboriščnike v glavno stavbo stran od oči javnosti.”

Foto: Veronika Rupnik Ženko

“Nismo kriminalci”

Med protestom so v arabščini in angleščini prebrali pismo zaprtih migrantov iz različnih dežel, ki svojo situacijo opisujejo kot “strašno” in kot kršitev mednarodnih pravic. “Smo kriminalci, da nas pustijo tukaj za tri mesece ali več? V Slovenijo smo prišli z namenom, da zaprosimo za mednarodno zaščito, a se nam je zgodilo nasprotje tega. Nismo kriminalci - smo ljudje. Razlika med nami in drugimi je le papir - smo brez dokumentov, kar pa še ne pomeni, da nismo dobri ljudje,” so med drugim zapisali neznani avtorji.

Foto: Veronika Rupnik Ženko

Policija: ravnamo v skladu z zakonodajo

V Policiji so vse očitke odločno zavrnili in poudarili, da vsi postopki potekajo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami. Vsi tujci imajo po njihovih besedah izdane odločbe o nastanitvi na podlagi zakona o tujcih ali pa s sklepom odrejeno omejitev gibanja na podlagi zakona o mednarodni zaščiti. Kot so zapisali, uslužbenci centra s posamezniki vodijo individualne postopke. Če se ugotovi, da obstajajo zadržki za vračanje, se to upošteva in postopek vračanja prekine. “V vseh primerih jim je zagotovljeno pravno varstvo. Prav tako imajo na razpolago zdravnika in psihosocialno pomoč.”

Foto: Veronika Rupnik Ženko

Zavrnili so očitke o gladovni stavki, so pa priznali, da nastanjeni tujci svoje nestrinjanje s postopki, nastanitvijo oziroma omejitvijo gibanja občasno izražajo na različne načine, tudi z občasnim odklanjanjem hrane. Zapisali so tudi, da center ni prenatrpan, saj je trenutno v njem nastanjenih 93 tujcev, kapaciteta pa je 180 ljudi in še 84 v bivalnih kontejnerjih. 68 jih je v postopku mednarodne zaščite, 25 pa v postopkih vračanja. Čas nastanitve je odvisen od vsakega individualnega postopka. Prosilci za mednarodno zaščito so lahko v centru od nekaj dni do največ štirih mesecev, tujci, obravnavani po zakonu o tujcih pa do največ šest mesecev (z možnostjo podaljšanja še za šest mesecev, če to potrdi upravno sodišče). Trenutno je najdaljše obdobje nastanitve od 5. junija 2020.

Na Policiji so še dodali, da so v centru večkrat prisotne tako vladne kot nevladne organizacije. “V zadnjem času je razmere večkrat preverjal UNHCR, PIC, ki sicer sodeluje v postopkih za mednarodno zaščito, nadzor pa je pred kratkim opravil tudi Varuh človekovih pravic.”

Foto: Veronika Rupnik Ženko


Najbolj brano