Zaposleni opozarjajo, da medicinske sestre bežijo

Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je včeraj za zaprtimi vrati odločal tudi o ustreznosti pogodbe, prek katere je Radivoj Nardin opravljal naloge vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Pred tem se je posvetil poslovanju in načrtom.

Šempetrska bolnišnica ima številne težave, o katerih je sinoči 
razpravljal tudi svet zavoda. Foto: Leo Caharija
Šempetrska bolnišnica ima številne težave, o katerih je sinoči razpravljal tudi svet zavoda. Foto: Leo Caharija

ŠEMPETER > Svet zavoda šempetrske bolnišnice je na seji sklenil, da bo podpisnike pogodbe za delo z nekdanjim v. d. direktorja Radivojem Nardinom pozval k razjasnitvi okoliščin za sklenitev take pogodbe. Pojasnila Nardina in nekdanje predsednice sveta zavoda Kristine Kuhanec Tratar pričakujejo do konca meseca.

Predsednica sveta zavoda Metka Jelinčič Maraž je po seji povedala, da so bila mnenja o tem med člani sveta različna, vendar bodo počakali še na pojasnila in se nato odločali o nadaljnjih korakih.

Več kot 11.000 čakajočih na preiskavo

Konec julija je bilo v novogoriški splošni bolnišnici 11.332 čakajočih na različne preiskave, največ, in sicer 660, na ultrazvok srca, po stopnji nujnosti pa največ pod stopnjo hitro - 5580. Od vseh skupaj jih je 6321 čakalo dlje od najdaljše predvidene čakalne dobe. Več kot polovica teh ali 3789 je obravnavanih pod stopnjo nujnosti hitro, preiskava, kjer je to največji problem, pa je EMG - teh pacientov je 530.

Je Nardin imel neprimerno pogodbo za delo?

"Iz teh dokumentov, ki smo jih dobili, izhajajo določeni sklepi, za katere pa mi sedaj ne moremo ugotoviti, kaj se je dogajalo. Tudi državno odvetništvo ni tako izrecno reklo, da je prišlo do neupravičenega izplačila javnih sredstev," je po seji povedala Jelinčič Maraževa.

Sindikalni zaupnik sindikata Fides v šempetrski bolnišnici Silvan Saksida je povedal, da je bila razprava o tem burna. "Imam mešane občutke, svet zavoda pa je ubral razumno, vendar počasno pot, da bi prišli do dokončnega razčiščenja, kaj in kako je bilo s to pogodbo o zaposlitvi. Kot sindikat smo mogoče pričakovali odločnejše ukrepe, vendar je bil sklep sveta zavoda pač tak, kot je bil sprejet," je povedal.

Prav sindikat Fides je zadevo prijavil inšpektoratu za javno upravo. "Sam sicer nisem pravnik, vendar ko sem bral ta pravniška mnenja, se mi zdi, da je bila pogodba z Nardinom nezakonita, saj smo vendarle zaposleni v javnem sektorju in vsak tak zaposleni mora imeti pogodbo o zaposlitvi," je dodal.

Inšpektorat za javni sektor je že izvedel inšpekcijski nadzor v šempetrski bolnišnici. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je zadolžil svet zavoda šempetrske bolnišnice, naj na podlagi poročila o inšpekcijskem nadzoru odloči o statusu nekdanjega v. d. direktorja Radivoja Nardina.

Nardin naj bi imel neprimerno pogodbo za delo, ki je bila v obliki pogodbe o naročilu. Nardin je že med preiskavo zanikal, da je opravljal funkcijo kot javni uslužbenec, zato tudi ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V postopku bi lahko prišlo tudi do pobota, vendar bi moral Nardin najverjetneje vrniti bolnišnici delež preveč izplačanih plač. Po pogodbi o naročilu je mesečno prejemal bruto znesek v višini 5000 evrov, o tem znesku pa včeraj Jelinčič Maraževa ni želela govoriti.

Letos manj zaposlenih kot lani

Najvišji organ bolnišnice je potrdil njen letošnji program dela in finančni načrt ter novelo sanacijskega programa. Ta predvideva, da bo ustanova dodatno zniževala stroške materiala in storitev, optimizirala stroške varovanja, spremenila način naročanja zunanjih laboratorijskih storitev, najemnikom svojih prostorov revidirala pogodbe. Poslovanje naj bi se že izboljševalo, po pol leta ima zavod še zmeraj milijon evrov primanjkljaja.

Program dela pa predvideva, da bo letos manj zaposlenih kot lani, a za nekaj ljudi - vseh skupaj naj bi bilo 989 - nikakor ne za 150 manj, kot je prejšnji v. d. direktorja Radivoj Nardin omenjal kot skrajni možni ukrep, če zavodu ne bi uspelo dobiti dodatnih prihodkov. Zdravnikov specialistov naj bi konec leta imeli nekaj več kot lani, in sicer 108 namesto 102, ker bodo zaposlili specializante. Negovalnega osebja bo enako kot lani, s čemer pa ne bodo doseženi plani, po katerih bi pridobili dodatne medicinske sestre in tehnike.

Predstavnik zaposlenih v svetu zavoda Matjaž Mrhar je to opredelil kot velik problem, ker je negovalnega osebja že zdaj premalo. “Paliativni oddelek imamo že pol leta zaprt, ker ni medicinskih sester. Pomembno je vedeti, da ta oskrba na koncu prihrani denar,” pa je izpostavil drugi predstavnik zaposlenih Matjaž Figelj. Oglasil se je tudi zaupnik sindikata zdravstvene nege v bolnišnici Dalibor Paljić, ki je opozoril, da je odšlo drugam delat na ducate medicinskih sester in tehnikov, in jih bo težko dobiti nazaj.


Najbolj brano