Je bil Nardin v.d. direktorja z nično pogodbo?

Je bila pogodba za delo (gre za pogodbo o naročilu) za Radivoja Nardina na mestu v. d. direktorja šempetrske bolnišnice nična in bi moral morda vrniti del preveč izplačanih plač, bo 12. avgusta presojal svet zavoda. Inšpektoratu za javni sektor ga je prijavil bolnišnični sindikat Fides, ki pričakuje ukrepe. Nardin inšpekcijske ugotovitve zavrača, češ da nimajo pravne podlage. Zdravstveni minister Tomaž Gantar presojo prepušča svetu zavoda.

Ugotavljanje, ali je bila pogodba  za delo Radivoja Nardina v 
šempetrski bolnišnici sporna, se bo najbrž vleklo in morda selilo 
na sodišče.      Foto: Leo Caharija
Ugotavljanje, ali je bila pogodba za delo Radivoja Nardina v šempetrski bolnišnici sporna, se bo najbrž vleklo in morda selilo na sodišče.  Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA, ŠEMPETER > Da je bil v šempetrski bolnišnici zaradi prijave opravljen inšpekcijski nadzor v zvezi z neprimerno pogodbo za delo, ki jo je imel tedanji v.d. direktorja Radivoj Nardin v obliki pogodbe o naročilu in o tem tudi oblikovana pravna mnenja, je nedavno sporočil Silvan Saksida, sindikalni zaupnik Fidesa v omenjeni ustanovi. Ta ima vsa uradna mnenja, a nam je posredoval le izseke.

Silvan Saksida (foto: Ambrož Sardoč)

Silvan Saksida, zaupnik sindikata Fides v šempetrski bolnišnici

“Pričakujemo, da bosta svet zavoda in ministrstvo ukrepala v smislu sprožitve sodnih postopkov, kot to izhaja iz pravnega mnenja državnega odvetništva.”

Fides terja ukrepanje

Iz delov gradiv je razbrati, da bi moral imeti Nardin kot v. d. direktorja sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne pa pogodbe o naročilu, saj gre za funkcijo javnega uslužbenca. To je Nardin že med preiskavo zanikal. Lahko bi prišlo tudi do pobota, bi pa najbrž moral Nardin vrniti bolnišnici delež preveč izplačanih plač.

Hišni sindikat Fides zdaj pričakuje ukrepanje sveta zavoda in zdravstvenega ministrstva - “da bosta skladno z ugotovitvami pristojnih organov raziskala vse okoliščine primera, vključno s prijavo inšpektoratu za delo, ki bo ugotovil, ali je Radivoj Nardin res vse naloge, ki jih je prevzel, opravil izven svojega siceršnjega delovnega časa v Splošni bolnišnici Izola po pogodbi, ki jo je imel v tem času sklenjeno tudi kot direktor v SB Izola. Opozarjamo, da je Nardin bil tri delovne dni v tednu (v glavnem) v naši ustanovi in to navadno v torek, sredo in petek dopoldan.”

Radivoj Nardin, bivši v.d. direktorja šempetrske bolnišnice

“Mnenje inšpektorice, da ima direktor zavoda lahko le status javnega uslužbenca, nima ustrezne pravne podlage.”

Radivoj Nardin (foto: Leo Caharija)

Fides tako pričakuje sodne postopke, kot jih v pravnem mnenju predlaga tudi državno odvetništvo.

Mesečno 5000 evrov bruto

Nardin je bil imenovan za v.d. direktorja v Šempetru 11. oktobra 2019, do nastopa dela novega direktorja. Po pogodbi o naročilu je mesečno prejemal 5000 evrov bruto. V inšpekcijskem nadzoru je Nardin pojasnil, da ni javni uslužbenec in da zato tudi nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Je pogodba nična?

Da gre za ničnost pogodbe o naročilu za delo in za neskladnost z zakonodajo, je na zaprosilo inšpektorata 2. julija pojasnilo državno odvetništvo. Predlaga presojo v sodnem postopku. Ker pa je Nardin opravil tudi delo v Šempetru, bi lahko bolnišnica “uveljavljala pobotanje in zahtevala vračilo razlike preveč obračunanih in izplačanih plač ter drugih stroškov na podlagi nične pogodbe”.

Ministrstvo za javno upravo je 8. junija ugotovilo, da bi bila potrebna pogodba o zaposlitvi, ne o naročilu. Sklicuje se na mnenje službe vlade za zakonodajo. Zdravstveno ministrstvo je 2. junija ugotovilo, da “je v pogodbi o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda nedopusten vsak dogovor o pravicah in obveznostih, ki bi presegal raven, določeno s predpisi in kolektivnimi pogodbami, če bi to obremenilo javna sredstva.”

Ministrstvo za javno upravo na podlagi pridobljenih mnenj omenja še, da takšna pogodba krši več zakonov in uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Obligacijski zakonik na takšen način sklenjeno pogodbo dovoljuje le za zasebni sektor, ne za javnega.

Inšpektorat vztraja, da ima direktor zavoda (enako v. d. direktorja) “lahko le status javnega uslužbenca in v skladu s tem tudi plačo”. Končno presojo inšpektorat zdaj prepušča svetu bolnišnice in zdravstvenemu ministrstvu.

Imajo uradne ugotovitve

Sedanje vodstvo bolnišnice pojasnjuje, da se je svet na prvi seji v novem sestavu (vlada je namreč kmalu po prevzemu mandata zamenjala svoje predstavnike) seznanil z inšpekcijskim nadzorom in sporno zaposlitvijo zdaj že nekdanjega v. d. direktorja ustanove in takoj zahteval pojasnila zavoda. Ob tem je ključno stališče zdravstvenega ministrstva z dne 2. junija, da “je v pogodbi o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda nedopusten vsak dogovor o pravicah in obveznostih, ki bi bremenil javna sredstva izven dopustnih predpisov in kolektivnih pogodb”.

Ko je znano, je Nardin nepreklicno odstopil s te funkcije, svet zavoda je na redni seji 10. junija njegov odstop sprejel in imenoval Ernesta Gortana za v. d. direktorja od 17. junija dalje, do imenovanja direktorja z javnim razpisom. Ta še ni bil objavljen.

Nardin: mnenje inšpektorice nima pravne podlage

Radivoj Nardin poudarja, da iz šempetrske bolnišnice ni prejel celotnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru, le izvleček. “Na ugotovitve inšpektorice v zvezi z izvrševanjem funkcije vršilca dolžnosti zavoda sem kot bivši v. d. direktorja podal ugovor ugotovitvam in zaključkom,” pojasnjuje. “Mnenje inšpektorice, da ima direktor zavoda lahko le status javnega uslužbenca, nima ustrezne pravne podlage. Tolmačenje, za katerega se v inšpekcijskem postopku zavzema - da je sklenjena pogodba o naročilu nična -, ne temelji na konkretnih določilih zakonodaje. Je zgolj splošno sklicevanje na nedopustnost dogovora o pravicah in obveznostih, ki bi presegale raven, določeno s predpisi in kolektivnimi pogodbami in ne pomeni ustrezne razlage predpisov.”

Nardin se opira na stališče zdravstvenega ministrstva ob sklenitvi te pogodbe. Zagotovljeno je namreč bilo, “da delovanje direktorja ni omejeno na status javnega uslužbenca. Poudarjam, da nisem prejel izplačila, ki bi presegalo izplačilo zneska, če bi bil v zavodu zaposlen”. Ni prejel mnenj službe vlade za zakonodajo, ministrstva za zdravje, ministrstva za javno upravo in državnega odvetništva, na katera se zapisnik sklicuje. Opozarja pa: “Glede vprašanja, ki se nanašajo na ničnost pogodbe, je pomembno dejstvo, da je za ugotavljanje ničnosti pogodbe pristojno le sodišče.” Niti ni obveščen glede nadaljnjih postopkov sveta zavoda in ministrstva, kar napoveduje inšpektorat.

Ministrstvo: odločal bo svet zavoda
Na zdravstvenem ministrstvu potrjujejo, da so bili seznanjeni, da v šempetrski bolnišnici poteka “nadzor v zvezi z dodatkom za delo v rizičnih razmerah v času epidemije covid-19, v okviru katerega je bilo ugotovljeno, da ima direktor Nardin sklenjeno pogodbo o naročilu”. 10. julija jih je inšpektorat obvestil, da gre za “neustrezen zaposlitveni status Nardina v funkciji v.d. direktorja”.
Svet zavoda bo to obravnaval 12. avgusta in ministrstvo ga bo pozvalo, “naj zadevo rešuje na podlagi ugotovitev inšpektorata”. Minister Tomaž Gantar dodaja: “Nepravilnosti ugotavljata inšpekcija in služba vlade za zakonodajo. Svet zavoda o tem mora razpravljati. Kakšno vlogo sta imela prejšnji svet zavoda in prejšnji minister, težko komentiram. Mislim pa, da zdaj to predstavlja težavo.”

Najbolj brano