V strugi Soče bodo barvni količki

Še letos bodo v strugo Soče pri starem jezu v Solkanu postavili količke, ki bodo nakazovali nivo gladine. Tako so se danes dogovorili predstavniki novogoriške občine, Soških elektrarn, civilne zaščite, ministrstva za okolje in prostor, Kajak centra Solkan, direkcije za vode ter uprave za zaščito in reševanje, ki so iskali rešitve za bolj varno kopanje.

Še v tej kopalni sezoni bodo uvedli označevanje ravni vode, v 
prihodnji pa bo že nameščena brv za prečkanje reke in morda tudi 
zvočni signal. Foto: Leo Caharija
Še v tej kopalni sezoni bodo uvedli označevanje ravni vode, v prihodnji pa bo že nameščena brv za prečkanje reke in morda tudi zvočni signal. Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > “Ljudje morajo vedeti, da je kopanje v Solkanu smrtno nevarno, ko se odprejo zapornice hidroelektrarne,” je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič, zato je z akterji, ki so si složni glede pomena varnosti na območju kopalnih voda v Solkanu pri starem jezu sklenil, da bodo v strugo Soče pri starem jezu v Solkanu postavili barvne količke, ki bodo nakazovali nivo reke.

Količki z barvnimi ravnmi še letos

Fizične oznake, ki bodo nameščene v rečno strugo, in spremljajoče večjezične table bodo domače in tuje kopalce v Soči v Solkanu opozorile na dvig vodne gladine, ki lahko predstavlja smrtno nevarnost za kopalce. V ponedeljek si bodo ogledali strugo in določili lokacije za postavitev vidnih oznak s tablami, nato pa jih bodo čim prej postavili. Družba Soške elektrarne bo aktivno sodelovala pri vseh usklajevanjih za povečanje varnosti, ki jih koordinira občina, župan pa je zagotovil, da bo poskrbela tudi za tehnično pomoč ter plačilo izdelave in nameščanja tabel.

To je po mnenju vseh najhitrejši in najučinkovitejši ukrep, ki bo še v tej kopalni sezoni zmanjšal možnost nesreč na tem delu Soče. Vendar poudarjajo, da to ni urejeno kopališče, zato je še vedno nujna posebna previdnost kopalcev. Za prihodnjo kopalno sezono pa napovedujejo, da bodo sprejeli omejitve za določene aktivnosti na tem delu reke tudi v sodelovanju z domačini. Na tem odseku se kopajo že vsaj 100 let.

Andrej Humar, vodja Kajak centra Solkan in reševalec iz divjih voda, ki je dnevno na Soči, je povedal, da se z nesrečami v delu reke, kjer so brzice, srečujejo pri vseh vodostajih. Je pa izpostavil, da sta torkova utopitev 10-letnega dečka in tista pred sedmimi leti povezani z dvigom vodostaja, ki je presenetil plavalca in ju odnesel na brzice kajakaške proge. Pojasnil je, da bi ukrep postavitve vidne označbe meje, ko se vodostaj dvigne in kopanje ni več varno, bistveno pripomogel k večji varnosti, poleg tega je ta ukrep možno izvesti relativno hitro.

Zvočni signali prihodnjo sezono?

“Namestitev zvočnih signalov bi vzela več časa, da bi dobili zanesljivo tehnologijo, poleg tega bi jih bilo treba uskladiti z zvočnimi signali, ki so že v uporabi in opozarjajo na naravno katastrofo na reki (poplave),” je še dejal novogoriški župan in navedel, da bo prihodnjo kopalno sezono nared brv, ki bo speljana čez strugo. “Tako se bodo lahko na levi breg v primeru dviga vode kopalci vrnili peš po brvi.”

Pred dnevi so na starem jezu prešteli več kot 700 obiskovalcev. Zaradi ureditve kajak centra, kajakaških tekmovanj, bara in kolesarske poti ob reki se je namreč bistveno povečal obisk tega območja, zato je skrb za varnost vseh obiskovalcev ključna, zlasti popularnega divjega kopališča. “Popolne varnosti ne moremo zagotoviti, verjamemo pa, da lahko z določenimi ukrepi zmanjšamo možnost nesreč,” je sklenil Miklavič.


Najbolj brano