Ukrepi počasni in nepreudarni

Poletje, dopusti, turisti. Vse to je najbrž pripomoglo k prepočasnim ukrepom vlade za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. So pa ukrepi nepreudarni glede na dejstvo, da so se že takoj po epidemiji spet začele množiti nove okužbe. Ljudje so jih - kot prvič - vse najprej prinesli iz tujine, zatem pa verižno okužili vrstnike, sodelavce, sorodnike. Kar je bilo pričakovati že ob odprtju meja, ko je vlada šele po daljšem oklevanju odredila karanteno za povratnike z Balkana. Ne pa s Hrvaške.

Novo presenečenje je okužba v domu ostarelih; tokrat v Vipavi z včeraj že 17 okuženimi stanovalci in zaposlenimi. Po prvih premestitvah okuženih ostarelih na infekcijsko kliniko zdaj znova zbuja ogorčenje odločitev, da bodo novo odkrite okužene kar obdržali v ločenih prostorih v domu. Etično in tudi strokovno sporna odločitev. Kot prvič. A ob vnovičnem naraščanju števila okužb stroko in ljudi že spet skrbi, ali bo v bolnišnicah dovolj prostora v novi epidemiji, ki se že pojavlja, čeprav jo vlada še zanika.

Če bi karantene redno preverjali, bi sledile tudi globe in vedeli bi, da ni šale. Tudi tako ne bi bilo verižnih okužb in zdaj tudi ne potrebe po aplikaciji.

Njeni glasniki trdijo, da razmere obvladujejo. V to že dvomijo nekateri kritičnih poznavalci in zdravniki, ki se zgražajo nad cincanjem vlade in prepoznim sprejemanjem slabo pretehtanih ukrepov. Sicer delu prebivalcev to ustreza, saj hočejo predvsem uživati poletje. Krepi pa se jeza zaradi vladne namere vpeljati posebno aplikacijo z okuženimi, Kar sicer ne preseneča glede na vladno nastrojenost zoper proteste proti totalitarizmu. A ob tem ni nepomembno, da doslej med protestniki stroka še ni odkrila širjenja okužbe!

Med ljudmi se krepi vtis, da vlada preočitno kalkulira in vsiljuje nekatere ukrepe, hkrati pa ne sprejema tistih, ki bi jih že davno morala. Zakaj ob odprtju meja ni takoj predpisala možne odreditve karantene že ob vstopu v državo, če prihajajo potniki iz vse bolj okuženih držav? Zakaj ni takoj odredila vročanja odločb o karanteni že na meji? Zakaj ni takoj okrepila zdravstvene inšpekcije s policisti in obojih napotila v dosledno preverjanje spoštovanja odločb o karanteni? Če bi karantene ves čas redno preverjali, bi sledile tudi globe. Ko bi se razvedelo, da so nekaterim odredili celo 4000 evrov plačila kazni, bi vsa Slovenija v hipu spoznala, da s tem pač ni šale. Tudi tako bi preprečili verižno okuževanje. In potem niti domnevne potrebe po aplikaciji ne bi bilo.


Preberite še


Najbolj brano