Prunkovi v komunali preglasovali občine

Pravnica Anita Hiti, ki so jo občine Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina kot solastnice predlagale skupščini delničarjev Komunalnega stanovanjskega podjetja (KSP) Sežana za članico nadzornega sveta podjetja, na včerajšnji skupščini ni dobila podpore. Proti sta glasovala večinski lastnik Marko Prunk in Občina Komen. Občine se bojijo, da bi v podjetju ostale brez nadzora.

Sežanska komunala včeraj ni dobila nove nadzornice, ker se z njo ni strinjal novi večinski lastnik, podjetje  Postojnske mesnine Marka 
Prunka. Foto: Marica Uršič Zupan
Sežanska komunala včeraj ni dobila nove nadzornice, ker se z njo ni strinjal novi večinski lastnik, podjetje Postojnske mesnine Marka Prunka. Foto: Marica Uršič Zupan

SEŽANA > Ali bo zdaj uprava sežanskega komunalo stanovanjskega podjetja, čigar večinski lastnik je od februarja letos podjetje Marka Prunka Postojnske mesnine, sklicala izredno skupščino, da bi imenovali drugega zastopnika občin v nadzorni svet, saj Anita Hiti ni dobila podpore, direktor KSP Franko Šabec včeraj po skupščini še ni znal napovedati. Dosedanjemu nadzorniku, predstavniku občin Borisu Hlačarju, 21. junija poteče mandat, podjetje ima za sklic skupščine štiri mesece časa.

Tudi brez tretjega nadzornika sklepčni

“Vendar nam statut omogoča, da je ne skličemo, saj je nadzorni svet lahko sklepčen, če sta na seji prisotna le dva od treh članov sveta,” je pojasnil nov prokurist podjetja KSP Andrej Prunk. Na vprašanje, zakaj kot 51-odstotni lastnik KSP ni podprl Anite Hiti, je Marko Prunk pojasnil: “Kandidatke ne poznamo dovolj dobro. Občine predlagateljice bi jo na skupščini lahko predstavile bolj popolno. Pričakovali smo tudi predhodno medsebojno usklajevanje, kar ocenjujemo za ustrezno in korektno, do česar ni prišlo.”

Marko Prunk,

51-odstotni lastnik KSP Sežana

“Kandidatke ne poznamo dovolj dobro.”

Sin Andrej Prunk pa se sklicuje na 274. člen zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da “mora pred izvolitvijo na skupščini predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti”. In ravno morebitna pristranskost oziroma nasprotje interesov kandidatke je zmotila Prunkova. “Kandidatka v svoji pisni predstavitvi ni povedala, da sta dva njena najožja sorodnika zaposlena v KSP in da je sama že kandidirala za direktorico podjetja. Kako bi lahko bila nevtralna, če bi kot nadzornica bdela tudi nad svojima sorodnikoma?” sta poudarila. Da je v predstavitvi izpustila družinsko povezanost v podjetju, ocenjujeta za nekorektno.

Občine očitke Prunkovih zavračajo

Na te očitke divaška županja Alenka Štrucl Dovgan pojasnjuje, da so se uprave občin pravno posvetovale in ocenile, da kandidatkina funkcija nadzornice ne bi bila v podjetju, kjer delata dva njena družinska člana, v nasprotju interesov. Podprle so jo tri občine solastnice, poleg sežanske še divaška in hrpeljsko-kozinska, komenska pa je imela svojega kandidata Radovana Štreklja. Zato komenska podžupanja Alenka Tavčar včeraj ni glasovala za Hitijevo. Sicer imajo vse štiri občine v podjetju skupaj 38-odstotni lastniški delež.

David Škabar,

župan Občine Sežana

“Kolikor smo bili zadovoljni, da je podjetje prevzel domači, usspešni poslovnež, nas sedaj skrbi.”

Sežanski župan David Škabar je skupščino zapustil slabe volje, preobrata - preglasovanja večinskega lastnika - namreč ni pričakoval: “Vsi delničarji in solastniki so imeli doslej posluh za to, da imajo občine svojega samostojnega nadzornika v KSP, in so predloge občin vedno upoštevali in sprejeli.” Dodal je, da občine funkcijo svojega predstavnika v nadzornem svetu vidijo kot neodvisno. “Naš nadzornik je praktično edina možnost, da občine dobivajo neposredne informacije, kaj se z lastnino občanov v podjetju dogaja. Če je večinski lastnik zdaj preglasoval naš predlog, utegne do preglasovanj prihajati tudi v bodoče, tudi v zvezi z razpolaganjem z občinskim oziroma javnim denarjem v KSP,” je še izpostavil Škabar. “Kolikor smo bili zadovoljni, da je podjetje prevzel domači, uspešni poslovnež, nas sedaj skrbi,” je sklenil.

Dobiček v razvoj, ne v dividende

Na skupščini, ki jo je vodil odvetnik Aljaž Plesničar, so potrdili še letno poročilo za poslovno leto 2019 (bilančni dobiček družbe je bil 391.000 evrov) in vsi podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da čistega poslovnega dobička v višini 202.885 evrov ne razdelijo med solastnike kot dividende, ampak bodo o njem odločali v prihodnjih poslovnih letih. Ob tem je novi prokurist Andrej Prunk pojasnil: “Načelo Prunkovih je, da se dobiček vlaga v razvoj in napredek podjetja, ne pa v dividende oziroma izčrpavanje podjetja.”

Namen Prunkovih je še, kar bo najverjetneje predmet odločanja na eni od naslednjih skupščin, da bi podjetje KSP preoblikovali iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, za kar pa bi potrebovali tričetrtinsko podporo delničarjev. V tem primeru bi jim roko morala podati sežanska občina, ki ima 23-odstotni delež. “S preoblikovanjem v d.o.o. se poveča fleksibilnost podjetja, je manj stroškov in večja je odgovornost uprave, sistem vodenja je enotirni, kar pomeni, da nadzornega sveta ni, vse je v pristojnosti uprave in skupščine,” je obrazložil direktor KSP.


Najbolj brano