400.000 evrov so porabili za nikoli uresničene projekte

Nadzorni odbor koprske občine je pri pregledu projekta Kapovizija, ki si ga je zamislil prejšnji župan Boris Popovič, ugotovil, da je občina v osmih letih za različne vizije, ki pa so ostale neuresničene, porabila 400.000 evrov.

Predsednik nadzornega odbora MOK Jadran Bajec (levo) in njegov 
namestnik Edmond Gašpar ugotavljata, da občina v preteklosti  
nekaterih poslov ni vodila gospodarno.   Foto: Nataša Hlaj
Predsednik nadzornega odbora MOK Jadran Bajec (levo) in njegov namestnik Edmond Gašpar ugotavljata, da občina v preteklosti nekaterih poslov ni vodila gospodarno.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Pod okrilje projekta razvoja in prostorskega načrtovanja s skupnim imenom Kapovizija sodijo Capo vista - podobe Kopra leta 2020, razgledni stolp Land mark, prostorski načrt za centralni park ter projekta Koper 365 in Koper jutri.

Izjemno velik znesek glede na rezultat

Najvišji znesek, približno 235.000 evrov, je občina namenila za vizijo stolpa. Nadzorni odbor ocenjuje, da je znesek izjemno velik glede na rezultat, saj je bil edini izkupiček pridobitev idejnih rešitev, razstava zamisli in uskladiščenje maket in ostalega gradiva v občinskem depoju.

Člani nadzornega odbora

V nadzornem odboru koprske občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, sedijo: predsednik Jadran Bajec, namestnik predsednika Edmond Gašpar, Tjaša Benčina, Dunja Jovičić, Valter Krmac, Rok Parovel in Tina Podgornik. Lani so imeli osem rednih sej in eno dopisno sejo.

S skoraj 82.000 proračunskimi evri mu sledi neuresničena Capovista, približno 59.000 evrov je šlo za prav tako nerealizirana projekta Koper 365 in Koper jutri ter še 24.000 evrov za prostorski načrt za centralni park na območju nekdanjega Toncitya. Prav v tem primeru nadzorni odbor opozarja, da je občina pravno veliko tvegala, saj je načrtovala ureditev na zemljišču Milana Mandarića, s katerim je bil takratni župan Boris Popovič v premoženjskih sporih.

Verjetnost o oškodovanju proračuna

“Izdelani projekti niso imeli stvarnih finančnih možnosti uresničitve, niti oprijemljivo opredeljenih temeljev ekonomske upravičenosti. Obstaja verjetnost, da je občinski proračun utrpel škodo,” ugotavljata predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec in njegov namestnik Edmond Gašpar.

Jadran Bajec

predsednik nadzornega odbora MOK

“Nismo preiskovalni ali kazenski organ, da bi lahko ugotavljali konkretno oškodovanje.”

Nadzorni odbor med drugim ugotavlja, da noben od projektov ni bil pravilno voden, saj občinski svet ni sprejel nobenega sklepa ali kakorkoli obravnaval te vizije. “Ob časovnem sovpadanju izdelave in predstavitve teh vizij z rokovnikom lokalnih volitev bi se nesmotrnost tovrstne porabe javnega denarja lahko razlagala tudi kot vsakokratna volilna promocija župana Popoviča v breme javnih financ,” menita Bajec in Gašpar.

Niso preiskovalci, izdajajo le priporočila

Včeraj sta na novinarski konferenci sicer povedala še, da so med drugim pod lupo vzeli menjalne pogodbe za zemljišča med letoma 2016 in 2018, koncesijske pogodbe in njihovo izvajanje ter evidence vodenja javne komunalne infrastrukture ter opravili nadzor skladnosti gradnje optičnega omrežja v KS Škofije. Prav tako so pregledali aktivnosti projekta Solis in parkirne hiše Muzejski trg, a so morali zadevi odstopiti računskemu sodišču, ki se je odločilo preveriti obe naložbi.

Pristojnosti nadzornega odbora občine:

> opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine

> nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskega denarja

> nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskega denarja

Kot so ugotovili nadzorniki, nekateri posli niso bili vodeni gospodarno, vprašljivo je bilo tudi sledenje javnemu interesu. “Nadzorni odbor lahko analizira le posle, ki so bili sklenjeni v preteklosti. Nismo preiskovalni ali kazenski organ, da bi lahko ugotavljali konkretno oškodovanje. Naše delo je, da ugotovimo, kaj v sistemu ni bilo vodeno gospodarno, smotrno in zakonito. Prav tako izdamo priporočila, na podlagi katerih naj bi župan in občinska uprava popravila postopke, uredila organizacijo, in sicer na način, ki bo v javnem interesu,” pojasnjuje Bajec.

235.000

evrov je občina namenila za vizijo stolpa, ki pa ga niso uresničili


Najbolj brano