Maja k zdravniku kot prej, a z manj pregledi na dan

V primorskih zdravstvenih domovih ob osebnih zdravnikih delajo še nekateri drugi, a so zaradi epidemije dosegljivi le po telefonu in za nujne primere. Zato se tudi tu vrste daljšajo in bodo povečini po prvomajskih praznikih, na Goriškem pa že te dni, skladno z navodili vlade prešli na redno delo. Bo pa zaradi varnosti počasnejše in razpolovljeno.

Skupaj, kot so sedeli v čakalnicah  pacienti  do  epidemije, poslej 
zaradi varnosti in ogrožanja virusa ne bo več dovoljeno.    Foto: Alenka Tratnik
Skupaj, kot so sedeli v čakalnicah pacienti do epidemije, poslej zaradi varnosti in ogrožanja virusa ne bo več dovoljeno.  Foto: Alenka Tratnik

PRIMORSKA > Zdravstveni domovi (ZD) imajo ob ambulantah zdravnikov družinske medicine še pediatre, specialiste šolske medicine, medicine dela, diabetologe, psihiatre, psihologe, ginekologe, fizioterapijo, laboratorij, zobozdravnike, interniste, ortopede, ultrazvočno diagnostiko, dejavnost preventivne medicine in svetovanje. Vse te dejavnosti se bodo, razen zobozdravstva, maja povrnile v običajen obseg dela za vse obolele, ki niso okuženi.

Bolnike že naročajo

Specialisti so redno delo ob razglasitvi epidemije zamrznili in obravnavajo le nujne primere, ponekod tudi zelo hitre napotitve. Bolnik mora osebnega zdravnika prej poklicati po telefonu, kar bo obveljalo tudi za naprej. Druge specialistične ambulante bolnike že kličejo in spet naročajo, jim posredujejo novi datum in uro ter navodila za prihod. Podlaga so obstoječi seznami naročenih.

Ne enako kot za Šmarje pri Jelšah

Evgenij Komljanec izpostavlja, da v izolski občini že tri tedne niso odkrili nobenega na novo okuženega s covid-19. Enako velja za vso Istro, kar bi odgovorni morali upoštevati pri sproščanju zdravstvene oskrbe. “Zelo primerno bi bilo upoštevati okuženost prebivalstva v vsaki občini. Ta je v Šmarjah pri Jelšah neprimerljiva z Izolo in vsemi primorskimi občinami.”

Bo pa strožja varnost: že ob klicu in še ob prihodu bodo vsakega izprašali o zdravju. Na vratih mu bodo izmerili temperaturo, nujni bodo nošenje maske, razkuževanje rok in prostorov, zračenje, manjša gostota bolnikov in najbrž čakanje pred stavbami oziroma v avtih - na klic sestre za vstop v čakalnico.

Sprostitev po praznikih

V vseh primorskih ZD sezname čakajočih že pregledujejo in paciente kličejo po telefonu. Bo pa zaradi dodatnih varnostnih ukrepov delo počasnejše. “Naročali bomo na uro, upoštevaje vmesno razkuževanje in zračenje prostorov,” pravi Evgenij Komljanec iz izolskega ZD. Ljubica Kolander Bizjak iz koprskega ZD dodaja: “Zato bo čas med obravnavo enega in drugega bolnika daljši, čakalnice ne smejo biti natrpane.” Matjaž Krajnc iz piranskega ZD ugotavlja: “Zaradi tega bo približno polovico manj opravljenih pregledov na dan, a bo to nujno zaradi varnosti”.

V piranskem ZD pediatri obravnavajo nujne primere, ostale bodo spet maja. Psihiater in psiholog sta dosegljiva po telefonu, poslej bosta tudi za na novo naročene, hkrati pa še diabetolog, otorinolaringologi in pedopsihiater.

V koprskem ZD nujne primere obravnavajo diabetološka, razvojna, pulmološka in ginekološka ambulanta ter medicina dela, psihiater je na voljo po telefonu, laboratorij sprejema nujne napotene. Čakajoče, ki nimajo respiratornih infekcij, že naročajo. “Je pa prehod dejavnosti in celotne preventive na redni ritem odvisen od navodil države in od epidemioloških razmer,” pravi strokovna direktorica.

Tudi izolski ZD bo maja v običajnem obsegu spet zagotavljal poleg fizioterapije še dermatologa, pediatra in ginekologa ter laboratorijsko delo, kar zdaj opravlja za nujne primere. Da za nujne in zelo hitre primere delajo že ves čas, pravi tudi Ljubislava Škibin iz sežanskega ZD: “Delujejo medicina dela, ortoped, posvet s psihiatrom. Maja bomo odprli ob teh dejavnostih še storitve kardiologa, urologa in diabetologa.”

Danes pogon v Novi Gorici in Ajdovščini

V novogoriškem ZD bodo od danes izvajali tudi manj nujne specialistične dejavnosti, pravi direktorica Petra Kokoravec. “Dermatologija, fiziatrija, ultrazvok, diabetolog/endokrinolog in psihiatrija bodo delali od ponedeljka do petka, a z nižjo frekvenco, ko bo en pacient pri zdravniku in eden v čakalnici,” pojasnjuje. Zato ne bo mogoče obravnavati toliko pacientov kot doslej. “Vsakega bomo dan pred pregledom poklicali, obvezno mora priti z masko, na triaži ga bomo znova preverili.” Naročali bodo po stopnjah nujnosti (hitro) in tiste, ki že dlje čakajo. Izvajali bodo tudi kontrole, a po stopnji nujnosti.

Preventive ne izvajajo v Novi Gorici in v Ajdovščini, razen pregledov s cepljenjem otrok in šolarjev. Skrčeno delo ginekologije bodo v Novi Gorici sprostili v maju, a zanjo in za medicino dela čakajo navodila države.

Ambulanta za medicino dela začenja delovati tudi v Ajdovščini, omenja direktor ajdovskega ZD Egon Stopar. Delo specialističnih ambulant bodo sprostili po praznikih. Čim prej bi radi izvajali tudi fizioterapijo, ki je največji problem. “Lahko bi začeli takoj, ko dobimo navodila,” poudarja Stopar.


Komentar novinarja

Jasna Arko

Potrpežljivost, obujena vrlina

Napoved, da nihče po koncu pandemije ne bo več živel kot doslej, ni nova. Na to nas že ves čas opozarjajo ugledni raziskovalci, zdravniki, znanstveniki. Večina je že dojela, da nihče ni varen pred okužbo in da zaradi neznanega virusa lahko tudi umre. In da nas bodo, morda še dolgo, povsod spremljale zaščitne maske, razkužila, razkuževanje in zato tudi čakanje v vrstah. Kot tudi, da so poslej spontani prijateljski objemi ob snidenjih lahko nevarni, zato tudi pozdravi s stiskom rok ...

Preberi več

Najbolj brano