Koper: Denar za zaščitno opremo iz proračunske rezerve

Koprski občinski svetniki so danes na izredni dopisni seji soglasno potrdili ukrepe za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki jih je župan Aleš Bržan sprejel pred dnevi. Podprli so tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, s tem pa sprostili sredstva za nabavo zaščitne opreme in izvajanje drugih nujnih aktivnosti v času izrednih razmer.

S sprostitvijo sredstev iz proračunske rezerve bo lahko občina za 
nabavo zaščitne opreme namenila dodatnih 80 tisoč evrov, za 
pripravo paketov pomoči za ranljive skupine pa 75 tisoč evrov. Foto: Adriana Buzleta
S sprostitvijo sredstev iz proračunske rezerve bo lahko občina za nabavo zaščitne opreme namenila dodatnih 80 tisoč evrov, za pripravo paketov pomoči za ranljive skupine pa 75 tisoč evrov. Foto: Adriana Buzleta

KOPER > Po tem odloku je za izvajanje zaščitnih ukrepov in ukrepov za odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni na območju Mestne občine Koper zagotovljenih 237.866 evrov.

Denar tudi za pakete pomoči za ranljive skupine

Mestna občina Koper je na podlagi sklepa župana do zdaj že namenila 50 tisoč evrov za nabavo zaščitnih sredstev za izvajalce različnih dejavnosti in za pripravo paketov pomoči za otroke in starostnike. S sprostitvijo sredstev bo lahko za nabavo zaščitne opreme namenila dodatnih 80 tisoč evrov, za pripravo paketov pomoči za ranljive skupine pa 75 tisoč evrov, preostali del sredstev bo namenila drugim nujnim ukrepom.

Oprostitev plačila vrtca, najemnin za poslovne prostore in občinske takse

Občinski svet je danes brez glasu proti potrdil tudi Odredbo o interventnih ukrepih za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki predvideva, da bodo starši otrok, ki so vključeni v vrtce Mestne občine Koper, za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oproščeni plačila teh stroškov, da bodo v času med 16. marcem in 30. aprilom plačila stroškov najemnine oproščena tudi vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje od 15. marca do 30. maja.

Trimesečni zamik za plačilo NUSZ

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos plačila teh obveznosti v leto 2021.

Zadržali izvrševanje proračuna

Svetniki so se seznanili še s sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2020, ki predvideva, da občina v naslednjih 45 dnevih ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. V tem času bo financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti omejeno na 90 odstotkov mesečne višine financiranja.


Najbolj brano