Radiologija čaka na nove prostore

Začetek urejanja prostorov za radiološko dejavnost v izolski bolnišnici je predviden poleti letos. Dejavnost bo združena na enem mestu, na doslej še edinem prostem območju v kleti. Že lani pa so trakt sodobnega endoskopskega centra zaokrožili še z dvema specialističnima, na novo urejenima ambulantama.

Nova ambulanta za nevrološko diagnostiko je v pogonu že od 
aprila lani.  

 Foto: Jasna Arko
Nova ambulanta za nevrološko diagnostiko je v pogonu že od aprila lani.  Foto: Jasna Arko

IZOLA > Že lani sta se tako v nove prostore vselili dve ambulanti, bogatejši so tudi za nujne predpisane prostore za varno dostavo materiala in zaposleni za nove garderobe. Nov večji gradbeni zalogaj pa bo sledil tudi letos.

Endoskopski trakt zaokrožujeta tudi dve drugi ambulanti

V sklopu dokončanja gradnje novega endoskopskega centra v pritličju so uredili ambulanti za še dve dejavnosti - za nevrološko diagnostiko in kardiološko-respiratorni kabinet. Zanju je namenila izolska bolnišnica (SBI) približno 100.000 evrov lastnega denarja. Nekaj opreme so že imeli, nekaj so je dokupili.

1,2

milijona evrov je v SBI rezerviranih za gradnjo prostorov za radiologijo

100.000

evrov je SBI porabila za gradnjo dveh novih ambulant v traktu endoskopskega centra

V kabinetu opravljajo tako imenovana obremenitvena testiranja in meritve v sklopu preiskav za ugotavljanje motenj srčnega ritma in zmogljivosti pljučne funkcije. Hkrati ju uporabljajo še za drugo potrebno diagnostiko, med drugim ultrazvočne. V novem kabinetu občasno revmatolog opravlja kapilaroskopije.

Ker so ob gradnji trakta morali urediti še predpisano pot dostave čistega materiala za dnevno bolnišnico tik ob endoskopskem centru, so del tega prostora ekonomično izkoristili še za te potrebe. V delu kleti so spotoma uredili še nove garderobe za zaposlene.

Novi prostori za radiologijo

Velik zalogaj čaka SBI poleti, ko bodo v kleti (pod urgentnim centrom) začeli graditi prostore za radiološko dejavnost. Ta del je zanjo rezerviran in je še edini razpoložljivi prostor v stavbi, ki ji za širitev dejavnosti in posodabljanje že zmanjkuje prostora.

“Gre za približno osemsto kvadratnih metrov površine. Gradnja bo zahtevala 1,2 milijona evrov, denar je za ta namen rezerviran. V kratkem bomo objavili razpis za izvajalca gradbenih del,” omenja poslovni direktor Radivoj Nardin. “Načrtujemo, da bo gradnja končana ob koncu leta, ko bomo dejavnost začeli seliti. Prostori bodo urejeni po najsodobnejših standardih in bodo zagotavljali tudi boljše delovne pogoje,” pa pravi predstojnik radiološke dejavnosti, prim. Branko Cvetičanin.

Že zdaj je ta dejavnost ena najsodobnejših tovrstnih dejavnosti v slovenskih bolnišnicah. V SBI je zdaj razpršena na treh lokacijah, po novem bo zaokrožena v kleti. Le en CT bo ostal na urgenci, kjer je že zdaj.


Najbolj brano