Družinski zdravniki povečini niso prejeli navodil, kako ukrepati

Kako sta na sprejem in obravnavo s koronavirusom okuženih bolnikov pripravljeni izolska in šempetrska bolnišnica? V vsaki je za to prostor v urgentnem centru, a le z eno posteljo. Obolelega bi nato odpeljali v Ljubljano na kliniko. Zdravniki iz osnovnega zdravstva povečini niso prejeli navodil, kako ukrepati.

Kako sta  na sprejem in obravnavo s koronavirusom okuženih 
bolnikov pripravljeni  izolska (na fotografiji) in šempetrska bolnišnica? Foto: Jasna Arko
Kako sta na sprejem in obravnavo s koronavirusom okuženih bolnikov pripravljeni izolska (na fotografiji) in šempetrska bolnišnica? Foto: Jasna Arko

IZOLA, ŠEMPETER > V obeh primorskih regionalnih bolnišnicah - izolski in šempetrski - bi pacienta, okuženega s koronavirusom, sprejeli v urgenci in ga nato čim prej odpeljali v ljubljansko infekcijsko kliniko. V obeh urgencah je za te namene ena postelja v posebni sobi.

Navodila so dobili

Po besedah strokovnega direktorja izolske bolnišnice Dušana Deisingerja “sprejem urgentnega pacienta, ki potrebuje prehodno izolacijo pred premestitvijo v Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, lahko zagotovimo ustrezen izolacijski prostor v urgentnem centru. Gre za izolacijsko sobo, varovalna oprema je v bolnišnici.” Bolnišnici je NIJZ posredoval potrebna navodila, z njimi so seznanili odgovorne osebe.

Danes nadaljnja navodila stroki?

Na temo koronavirusa bo danes nujni sestanek, ki ga sklicuje ministrstvo za zdravje, na njem pa zdravstvene ustanove pričakujejo navodila.

Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler pravi: “V urgentnem centru bomo obravnavo vodili v sobi za izolacijo, ki je pravilno urejena in opremljena. Za zdaj imamo eno posteljo za potrebe hospitalizacije.”

Javni poziv zbornice

Zatika pa se v veliko zdravstvenih domovih po Sloveniji. Zato so ti zdravniki za pomoč zaprosili zdravniško zbornico (ZZ). Ker tudi zbornici danes dopoldne ni uspelo dobiti navodil, je ministra za zdravje Aleša Šabedra in direktorico NIJZ Nino Pirnat pozvala, naj takoj pošljeta potrebna navodila za ukrepanje glede ugotavljanja okužb s koronavirusom in ravnanjem z okuženimi.

Med drugim ZZ opozarja, da številni zdravniki v osnovnem zdravstvu ne vedo, kako ukrepati ob morebitnem stiku s covid-19. Zdravniki navajajo, da nimajo zaščitne opreme, sprašujejo, ali in kdaj jo bodo dobili, kdo jim jo mora priskrbeti, ali naj nosijo skafandre tudi izven zdravstvenih ustanov. Kljub pričakovanjem potrebnih odgovorov v nedeljo zvečer po ministrovi tiskovni konferenci niso dobili.

Gre za konkretna navodila, ki zajemajo tudi načine ugotavljanja morebitne okuženosti s testi, kdo mora jemati brise zanje, kako jih pošiljali v certificirane laboratorije, kdo mora poskrbeti za transport. Pa tudi, kam naj okužene napotijo in kakšni so postopki glede razlikovanja med tistimi, ki so okuženi, a še brez kliničnih znakov, in onimi, ki že kažejo posamezne klinične znake. Pa tudi, kam naj pošljejo tiste, ki domnevajo, da so bili v stiku z obolelimi.


Najbolj brano