Višji sodniki razveljavili oprostilno sodbo zoper pulmologa Damjana Birtiča

Koprski višji sodniki so le nekaj dni po seji ugotovili pomanjkljivost v obrazložitvi sodbe zoper pulmologa Damjana Birtiča in oprostilno sodbo novogoriškega okrožnega sodišča zato razveljavili. Briškemu zdravniku iz šempetrske bolnišnice bodo zaradi očitka malomarnega zdravljenja pacienta Steva Petrovića ponovno sodili.

Damjan Birtič (levo) in njegov odvetnik Bruno Krivec bosta morala 
ponovno priti na novogoriško okrožno sodišče. Foto: Leo Caharija
Damjan Birtič (levo) in njegov odvetnik Bruno Krivec bosta morala ponovno priti na novogoriško okrožno sodišče. Foto: Leo Caharija

KOPER > “Sodišče prve stopnje ocene dokazov, ki jih je izvedlo tekom postopka in na glavni obravnavi, praktično ni opravilo. Svojo odločitev je dejansko oprlo samo na izvedensko mnenje Marjete Terčelj Zorman, ki ga v obrazložitvi odločbe skorajda v celoti tudi citira,” so med drugim v svoji odločitvi zapisali koprski višji sodniki. Senat so sestavljali Mara Bristow v vlogi predsednice ter Vitomir Bohinec in Sabina Vrčon kot člana. Pritožbi tožilke Ane Radovanović Širok so tako ugodili in sodbo novogoriškega sodišča razveljavili ter zadevo vrnili v ponovno sojenje.

Vseeno pa tožilki niso ugodili v delu, kjer je predlagala izločitev izvedenskega mnenja Marjete Terčelj Zorman ter naj v ponovnem sojenju dokaze pretehta drug sodnik. V tej zadevi bo tako ponovno odločal sodnik Igor Majnik.

Polona Petrović, oškodovanka

“Upamo na nepristransko in objektivno izvedensko mnenje s strani sodnega izvedenca, ki obtoženega ne pozna, z njim nikoli ni delal ali kakorkoli sodeloval.”

Novogoriško tožilstvo je Damjanu Birtiču očitalo malomarno zdravljenje Novogoričana Steva Petrovića, ki je zaradi pljučnega raka umrl zadnji dan leta 2013. Birtič ga je v šempetrski bolnišnici zdravil med julijem 2012 in majem 2013, ves čas je vztrajal pri diagnozi vnetja pljuč in mu predpisoval antibiotike. Ko je Petrović julija 2013 obiskal drugega pulmologa, ga je takoj poslal na kliniko Golnik, kjer so mu postavili diagnozo. Rak pljuč je medtem tako napredoval, da zdravljenje ni bilo več uspešno.

Po dolgem dokaznem postopku je marca lani sodnik Majnik Birtiča oprostil, saj je presodil, da ni dokazov za to, da bi Petrovića malomarno zdravil in ravnal v nasprotju z doktrino ter bil tako soodgovoren za smrt pacienta. Sodnik se je pri odločitvi oprl predvsem na izvedensko mnenje specialistke pulmologinje Terčelj Zorman.

Sodišče znova o dokazih

Novogoriško tožilstvo je razloge za nestrinjanje s sodbo pojasnilo na 30 straneh pritožbe. “Sodišče se je v celoti oprlo le na mnenje sodne izvedenke, bila je tista, ki je odločila v tej zadevi,” je na pritožbeni seji poudarila tožilka. Njeno izločitev je predlagala že med sojenjem, ker sta bila z Birtičem v preteklosti sodelavca. Predlagala je tudi postavitev izvedenca iz tujine.

“Tožilstvo je z odločitvijo zadovoljno. V ponovnem sojenju bo sodišče moralo znova izvesti vse že razpoložljive dokaze in jih tudi ovrednotiti. Sodišče bo moralo ponovno oceniti izvedensko mnenje Marjete Terčelj Zorman predvsem v luči tega, kar so v svojih mnenjih zapisali trije strokovnjaki, ki so za obravnavano zdravljenje podali diametralno nasprotne zaključke od sodne izvedenke,” je danes dejala tožilka.

Odvetnik Bruno Krivec, ki zagovarja pulmologa, je prepričan, da je sodišče popolno ugotovilo dejansko stanje in sprejelo pravilne zaključke, zato je senatu višjih sodnikov predlagal, da pritožbo tožilstva zavrne in potrdi sodbo. “A višji sodniki se niso spuščali v vsebino dokazov. Iz formalnih razlogov so razveljavili sodbo zaradi hibe pri pisni izdelavi obrazložitve sodbe,” je komentiral odločitev višjih sodnikov.

O malignomu le prvič

Odvetnik je prepričan, da ni razlogov za izločitev izvedenke Marjete Terčelj Zorman, saj zakon o kazenskem postopku jasno določa, da mora sodišče izvedenca izločiti, če je z obdolžencem v delovnem razmerju pri istem delodajalcu. Birtič je bil sodelavec izvedenke tri mesece leta 2005, ko je bil praktikant v centru za pljučne bolezni in alergije v Ljubljani. Takrat je bila predstojnica centra izvedenka, ki pa ni bila Birtičeva mentorica. V tem delu so mu višji sodniki tudi pritrdili.

“Ravnal sem v skladu z vso svetovno medicinsko znanostjo in doktrino,” je sredi januarja pred senatom višjih sodnikov dejal Birtič, ki je tudi briški občinski svetnik.

“Oškodovanci smo zadovoljni, da je višje sodišče zadevo resno obravnavalo in jasno zapisalo, da je takšno ravnanje Birtiča najmanj nerazumljivo, saj je prav on v prvi izvid julija 2012 navedel, da bi lahko šlo za malignom, o njem pa v izvidih ni več govora, kar gre pripisati temu, da se je obtoženec odločil za diagnozo, za katero se je pozneje izkazalo, da je bila napačna,” je dejala Polona Petrović, hčerka pokojnega Steva. “Upamo na nepristransko in objektivno izvedensko mnenje s strani sodnega izvedenca, ki obtoženega ne pozna, z njim nikoli ni delal ali kakorkoli sodeloval. Menimo, da se le tako lahko ugotovi resnica,” je dejala.


Najbolj brano