Do kje napeti vrvico

V ajdovski in vipavski občini se bo letos, podobno kot še v številnih občinah, dvignilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Povišanje bo v obeh najbolj občutiti pri nezazidanih stavbnih zemljiščih. V vipavski občini je takih približno 50, v ajdovski pa približno 400 hektarov. V obeh občinah vidijo v višji dajatvi instrument zemljiške politike, s katerim bi v luči vse večjega povpraševanja po stavbnih zemljiščih in novogradnjah na podeželju lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč spodbudili k njihovi prodaji oziroma pozidavi.

Statistika v sebi skriva različne zgodbe, ki jih seveda ni mogoče spraviti na skupni imenovalec, a najbrž ni prav daleč od resnice ocena ajdovskega župana, da je lastnike mogoče razdeliti v dve skupini - v prvi so taki, ki hranijo nezazidane parcele za bodoče rodove, drugi pa si pred domačim pragom enostavno ne želijo sosedov. Je pa še tretja skupina. Vanjo sodijo tisti, ki so za svoje zemljišče predlagali spremembo namenske rabe iz kmetijske v stavbno, saj bi radi gradili, a njihova pobuda ni bila uslišana prav zaradi velikega števila nezazidanih stavbnih zemljišč.

Zaračunavanje nadomestila je priročen instrument, zlasti ko v občinski blagajni zija luknja.

S tega vidika je spremembe občinskih odlokov mogoče razumeti, ali bodo ob pričakovani slabi volji občanov dejansko pripeljale do želenega učinka, pa bo pokazal čas. Občutna povišanja NUSZ so se marsikje izkazala za dvorezen meč, ljudje pa so ob gnevu nad občinsko politiko namesto prodajnih ponudb vlagali pobude za spremembo namenske rabe. Še najbolj merljiv učinek je bil na prihodkovni strani občinskega proračuna. Zaračunavanje nadomestila je priročen instrument, zlasti ko v občinski blagajni zija luknja, vladajoča občinska politika pa si je zadala ambiciozne cilje. Za infrastrukturne in druge projekte, ki jih je obljubila, potrebuje denar, hkrati ji država nalaga dodatne obveznosti, denarja zanje pa ne daje.

Ob spretni razlagi je razlogov za povišanje nadomestila veliko in vsi se zdijo dovolj tehtni, da je lažje sprejeti tudi večkratno povišanje zneska, ki bo udarilo po denarnicah lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč v ajdovski in še v kateri občini. Te imajo v čakanju na nepremičninski davek, ki naj bi poenotil merila in zagotovil pravičnejšo obdavčitev, proste roke pri odločanju, do katere mere naj še dodatno obremenijo občane.


Preberite še


Najbolj brano