Nova raziskava in nov oljkarski doktorat

Slovensko oljkarstvo je bogatejše za novo raziskavo in novo doktorico znanosti.

LJUBLJANA > Decembra je pred komisijo, ki jo je vodila dr. Terezija Golob, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala disertacijo Milena Bučar Miklavčič (na fotografiji), osrednja osebnost v slovenskem oljkarskem raziskovanju in analitiki oljčnega olja. Miklavčič Bučarjeva, ki vodi laboratorij Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper, v katerem deluje kar pet doktorjev znanosti, je na Biotehniški fakulteti predstavila raziskavo o vplivu skladiščenja in filtracije oljčnega olja ter o vplivu namakanja oljk na kemijske in senzorične parametre oljčnega olja. Znanstveno je dokazala, da s časom v oljčnem olju opeša blagodejnost, biofenolna sestava pa se razlikuje med posameznimi letniki. Filtriranje na sestavo oljčnih olj po pol leta hrambe ni pomembno vplivalo, izkazalo pa se je, da je velika večina olj, ki so bila filtrirana, po pol leta dosegla višjo organoleptično oceno od nefiltriranih. O namakanju oljk je Bučar Miklavčičeva v treh spremljanih letih ugotovila, da so najboljši rezultati glede stalnosti pridelka in njegove kakovosti doseženi, če se z namakanjem oljkam vrne 30 do 40 odstotkov izhlapele vode. Milena Bučar Miklavčič je trdno vpeta v mednarodno oljkarsko stroko, saj deluje v organih Mednarodnega sveta za oljke (IOC), kot vodja nacionalnega panela se udeležuje številnih mednarodnih ocenjevanj, v drugi polovici decembra pa je kot pooblaščenka IOC sodelovala na izobraževalnem seminarju za degustatorje oljčnega olja v Palestini.


Najbolj brano