Tilen Božič: “Kdor bo delal dlje, bo nagrajen”

Novo leto prinaša novosti na področju upokojevanja. Poviševati se bo začel odstotek za odmero pokojnine. S ciljem, da bi starejši zaposleni čim dlje ostajali na trgu dela, se bo spremenil tudi dvojni status. Kdor bo ostal zaposlen tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, bo poleg plače dobil še 40 odstotkov svoje pokojnine.

Kdor bo ostal zaposlen tudi potem, ko bo že  izpolnil upokojitvene 
pogoje,  bo poleg plače dobil še 40 odstotkov svoje pokojnine. Foto: Pixabay.com
Kdor bo ostal zaposlen tudi potem, ko bo že izpolnil upokojitvene pogoje, bo poleg plače dobil še 40 odstotkov svoje pokojnine. Foto: Pixabay.com

LJUBLJANA > Pokojninske spremembe sledijo dvema načeloma: pokojnine morajo postati bolj dostojne, povišati pa se mora tudi starost, pri kateri delavci odidejo v pokoj. “Posegli smo po stimulativnem pristopu. Ne gre za prisilo, ampak za to, da bo tisti, ki bo delal dlje, nagrajen bodisi skozi višje odmerne odstotke bodisi skozi dvojni status,” bistvo sprememb, ki začnejo veljati z novim letom, povzema državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilen Božič.

Odmerni odstotki bodo šli navzgor

Za delavce, ki se bodo upokojili po novem letu, se spreminjajo odmerni odstotki. Za ženske ostaja odmerni odstotek pri 63,5 odstotka pokojninske osnove. “Če ne bi prišlo do te spremembe zakona, bi ženske postopoma prišle na 60,25 odstotka,” pojasnjuje Božič. Pri moških, ki so pri odmeri pokojnine že padli na 57,25 odstotka, pa se bo začel odmerni odstotek postopoma izboljševati. V obdobju šestih let se bo tudi zanje dvignil na 63,5 odstotka.

40

odstotkov svoje starostne pokojnine bo prejemal zaposleni, ki se bo po novem letu odločil za dvojni status

Po novem bodo imeli upokojenci možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke. Pokojnino si bodo lahko izboljšali tudi upokojenci, ki bodo pred odhodom v pokoj uveljavljali dvojni status. Za vsakih šest mesecev podaljševanja zaposlitve bodo dobili dodatnega 1,5 odstotka pri odmeri pokojnine. Kdor bo v dvojnem statusu vztrajal tri leta, si bo pokojnino izboljšal za devet odstotkov.

Delna pokojnina tudi za krajši delovni čas

Izboljšuje se tudi dvojni status sam. Starejši delavci, ki so po izpolniti upokojitvenih pogojev ostali v delovnem razmerju, so do zdaj poleg plače dobili 20 odstotkov svoje pokojnine. Po novem jim bo prva tri leta podaljševanja delovne aktivnosti pripadalo 40 odstotkov pokojnine, nadalje pa 20 odstotkov.

V letu 2020 redna in izredna uskladitev

Upokojencem bodo pokojnine v letu 2020 uskladili predvidoma dvakrat. Po redni februarski uskladitvi bodo njihove pokojnine predvidoma višje za 3,5 odstotka. Če bo gospodarska rast dovolj visoka, bodo pokojnine povišali še decembra, zaradi razprtij v koaliciji pa še ni znano, kako. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin določa, da bodo decembra vsi upokojenci dobili 6,5 evra več, če bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP. Možno je, da bo DZ spomladi ta zakon še spremenil tako, da bo povišanje v enakem znesku za vse nadomestil s povišanjem za odstotek.

Po starih pogojih dvojni status uveljavlja 10.000 posameznikov. Tem bo po novem letu Zpiz po službeni dolžnosti del starostne pokojnine preračunal z 20 na 40 odstotkov. Na ministrstvu si obetajo, da bo povišanje dela starostne pokojnine na 40 odstotkov tako stimulativno, da se bo po petih, šestih letih število zaposlenih z dvojnim statusom povečalo na 40.000 do 50.000.

Po novem pa dvojnega statusa ne bodo mogli več uveljavljati delavci po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev. Izjema bodo tisti zavarovanci, ki so del pokojnine začeli prejemati že po sedanji zakonodaji.

Do izplačila 40-odstotnega dela pokojnine bodo torej po novem upravičeni le zaposleni, ki so izpolnili pogoje za starostno pokojnino. Popolno novost predstavlja tudi možnost, da bodo sorazmerni del starostne pokojnine lahko uveljavili zavarovanci, ki bi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev delali za krajši delovni čas. Delati bi morali za najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

V drugi fazi tudi spremembe upokojitvenih pogojev

Slovenija je pri delovni aktivnosti ljudi, v starostni skupini od 55 do 64 let, na repu EU. Dvojni status bo po Božičevih pričakovanjih znatno izboljšal delovno aktivnost starejših. “Zavedamo pa se, da ne gre le za vprašanje pokojninskega sistema,” dodaja državni sekretar. “Treba bo bolj korenito poseči v to, da se bodo delovna mesta prilagajala, da se bosta izboljšala zdravje in varnost na delovnem mestu, da se bo več vlagalo v znanja in veščine starejših delavcev, ker bodo potem lažje in raje vztrajali na delovnem mestu, z njimi pa bodo bolj zadovoljni tudi njihovi delodajalci.”

Spremembam pri odmernem odstotku in dvojnem statusu bo leta 2020 sledila priprava bolj temeljitih posegov v pokojninski sistem. “Gotovo se bomo pogovarjali tudi o upokojitvenih pogojih,” pravi Božič, a vnovič omenja mehke posege. S pogajalsko skupino delodajalcev in sindikatov bodo iskali rešitev za poenotenje pokojninskih dob, pri višanju upokojitvene starosti pa ne bi radi delali na prisili, ampak na spodbudah za to, da bi ljudje delali dlje.

Premisliti bo treba tudi o spremembah drugega in tretjega stebra, da bi v bodoče bolj uspešno dopolnjevala prvega.


Najbolj brano