Prizadeto je dostojanstvo

Skupina zaposlenih v postojnskem domu upokojencev je v prostem času - čeprav jim ga ob številnih nadurah ostane bolj malo - iz sočutja organizirala dobrodelni koncert za zbiranje denarja za nakup opreme novih oddelkov za osebe z demenco, kakršnih dom doslej ni imel. Varovane oddelke pa so bili v domu prisiljeni urediti pretežno s svojim denarjem, ki so ga zbirali več let. Državni (in občinski) delež je bil sicer nepogrešljiv, a simboličen.

Zbiranje donacij za to, za kar bi bila dolžna poskrbeti država kot lastnica, je simptomatičen pokazatelj dejstva, da je država na področju institucionalnega varstva starejših v zadnjih letih močno zatajila - če skrbi za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe niti ne omenjamo. In to na račun dostojanstva ene najbolj ranljivih skupin.

Premalo postelj in posledično čakalne dobe, predrage storitve in neenaka dostopnost pa so le del problema. Drugi del je kadrovski.

Med državnimi domovi je po nekaterih ocenah takšnih, ki ne omogočajo človeka vrednih razmer bivanja, vsaj tretjina. A tudi v proračunu za 2020 je za vlaganja vanje namenjen drobiž. Ob skromni finančni udeležbi države se bodo najnujnejše prenove torej še naprej izvajale na račun višanja oskrbnin, ki bodo z novim letom v domovih predvidoma višje tudi zaradi višjih stroškov dela. Denar zanje pa bodo domovi zopet zagotavljali z varčevanjem pri naložbah.

Ker tudi novih naložb države v dodatne zmogljivosti skoraj ni, že prihajajo tuji vlagatelji, ki lahko na koncesije računajo tudi v bodoče. Njihov standard je resda višji, a za temu primerno ceno.

Premalo postelj in posledično čakalne dobe (tudi zaradi pomanjkanja alternativ oskrbe na domu), predrage storitve in neenaka dostopnost pa so le del problema. Drugi del je kadrovski. Čeprav so potrebe po pomoči vse večje in zahtevnejše, kadrov ni oziroma kadrovski normativi niso več ustrezni. Na razpis za bolničarja se ne prijavi nihče, saj je delo glede na težavnost preslabo plačano. Podobno velja za še nekatere profile, pa ne samo v domovih za starejše, temveč tudi v bolnišnicah. A pristojni resnosti situacije, ki zahteva sistemsko rešitev, očitno še niso uvideli.

Poročali smo, da bo država zagotovila dodaten denar za nagrajevanje v Slovenski vojski, ki naj bi spodbudilo zaposlovanje v vojaških vrstah. Ne pravimo, da to ni potrebno, se pa sprašujemo, ali je res prioritetno.


Preberite še


Najbolj brano