“Patruljiranje” ob meji bo stalo do 1500 evrov, nošenje imitacije orožja še nekoliko več

“Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije, tako imenovane varde ali vaške straže skušajo posegati v pristojnost nalog policije, ovirajo njeno delo in vzbujajo v delu javnosti vznemirjenje in strah,” je ob današnji predstavitvi sprememb zakonov, povezanih z vardami, dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Vlada oba zakona pošilja v parlament po nujnem postopku.

Takšna oprava v neposredni bližini meje bo lahko pripadnike 
varde lahko zelo drago stala. Foto: Facebook
Takšna oprava v neposredni bližini meje bo lahko pripadnike varde lahko zelo drago stala. Foto: Facebook

LJUBLJANA > Vlada je danes na dopisni seji sprejela spremembe zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje. Spremembe je narekovalo delovanje t.i. vard in vaških straž. “V vladi imamo ničelno toleranco do kakršnih koli pobud posameznikov, ki bi prevzemali naloge, ki so v pristojnosti države,” je poudaril notranji minister Boštjan Poklukar.

“Z zakonom o nadzoru državne meje smo prepovedali vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki nadzor državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam izvajanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.”

1000-1500

evrov bo znašala globa za samovoljno nadziranje meje

500-2000

evrov bo znašala globa za uporabo maskirnih oblačil in uniform, ki vzbujajo videz, da gre za uradne osebe, pa tudi za uporabo imitacije orožja

Predvidena globa za tovrstno kršitev je za posameznika najmanj tisoč evrov, še 500 evrov več pa, če to stori v skupini.

V noveli zakona o javnem redu in miru vlada predlaga, da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, namenjeno za alarm ali signaliziranje in druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz ravnanja uradnih ali vojaških oseb. Predvidena globa za kršitev je od 500 do 1000 evrov, če je dejanje storjeno v skupini, pa posameznika lahko doleti globa od 1000 do 2000 evrov.

Povsem nov pa je prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil podobnim uniformam uradnih ali vojaških oseb. Nošenje teh oblačil je prepovedano, če posameznih vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Predvidena globa za tovrstne kršitve je od 500 do 1000 evrov, za posameznike, ki ravnajo tako v skupini, pa od 1000 do 2000 evrov. Poklukar je še pojasnil, da bodo lahko prekrškovni organi izrekli globo, ki je višja od najnižje predpisane.

“S predlaganimi spremembami zagotavljamo učinkovitejše varovanje javnega reda in miru, učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem varnosti posameznikov in skupnosti,” je še pojasnil Poklukar. Dodal je, da so že pred časom ministrstvu za pravosodje predlagali spremembo dveh členov kazenskega zakonika, in sicer spremembo 305. člena, ki se nanaša na lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo, in spremembo 310. člena, ki se nanaša na samovoljnost.


Najbolj brano