Vrtojbico naj bi rešili odplak

Težave zaradi umazane vode, ki se preliva iz razbremenilnika in onesnažuje Vrtojbico, so se lotili reševati. V podjetju Vodovodi in kanalizacija so pojasnili, da so našli vzrok, občina pa bo naročila izdelavo projektov in nato predelavo, s katero naj bi preprečili izliv fekalij.

Domačini zahtevajo čisto Vrtojbico. Težave s prelivanjem iz 
razbremenilnika so se lotili  odpravljati.
Domačini zahtevajo čisto Vrtojbico. Težave s prelivanjem iz razbremenilnika so se lotili odpravljati. 

VRTOJBA > Prebivalci Gornje Vrtojbe že dolgo opažajo, da je Vrtojbica občasno polna odplak, fekalij. Opozarjajo, da te prihajajo iz tamkajšnjega zadrževalnika oziroma razbremenilnika, predvsem po padavinah, ko se preveč dvigne voda in del neprečiščenih odplak prelije v Vrtojbico.

Da do opisanih težav prihaja na razbremenilniku, potrjujejo v podjetju Vodovodi in kanalizacija (VIK), ki upravlja s sistemom. Kot je pojasnil vodja centralne čistilne naprave VIK Mitja Gorjan, so na podlagi pregledov in spremljanja delovanja ugotovili, da je zadrževalnik pravilno dimenzioniran, oprema v njem pa pravilno nastavljena, da torej ne gre za napako v projektiranju objekta. “Sistem smo spremljali pred, med in po padavinskih dogodkih. Pojav prezgodnjega prelivanja je bil bolj opazen po padavinah, ki so se pojavile po več časa trajajočem sušnem obdobju,” je pojasnil. Težava nastane, ko se na grabljah, ki so namenjene avtomatskemu čiščenju, nabere preveč smeti, denimo pločevink, plastenk, robčkov in podobnega, zaradi česar se dvigne raven odplak in te neprečiščene oziroma nerazredčene odplavi v potok. Z ugotovitvami je seznanil občino in predlagal, da bi ustrezno odstranili in nato na novo namestili omenjene grablje, predelali jašek in namestili dodatno steno. “Ne gre za velike posege, ocenjujemo, da ne bo treba posegati v cestišče,” odgovarja na bojazni, da bi morali prekopati “pol Vrtojbe”, kot so se izrazili nekateri. “Ti manjši posegi bodo zagotovili, da bo naprava delovala, kot je predvideno, in ne bo prihajalo do prezgodnjega prelivanja in posledično onesnaževanja Vrtojbice,” pravi Gorjan.

S predstavniki občine in projektantom, ki je zasnoval razbremenilnik, se je že sestal in predstavil ugotovitve. “Čim prej bomo z javnim naročilom izbrali izvajalca, ki bo izdelal projekte, nato pa naročili sanacijo,” pravi župan Milan Turk. Dela naj bi kot investicijsko vzdrževanje plačala občina, župan pa upa, da bodo projektanti in izvajalci z ustrezno rešitvijo enkrat za vselej odpravili neprijetno težavo. Gorjan sicer pravi, da je Vrtojbica delno onesnažena tudi zaradi nedovoljenih izpustov iz greznic.


Najbolj brano