Kar 361 predlogov za participativni proračun

Koprčani so pod okriljem projekta Predlagam - odločam v dvajsetih dneh oddali kar 361 predlogov. Te bo zdaj proučila posebna komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje. Za ta namen so v proračunu za leto 2020 predvideli 480.000 evrov.

Koprski župan Aleš Bržan (desno) in predsednik strokovne komisije za participativni proračun Borut Jerman sta zadovoljna s 
številom prispelih predlogov.  Foto: Nataša Hlaj
Koprski župan Aleš Bržan (desno) in predsednik strokovne komisije za participativni proračun Borut Jerman sta zadovoljna s številom prispelih predlogov.  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > “Odziv je bil neverjeten. Zelo sem zadovoljen. Upal sem, da bomo dobili vsaj 200 predlogov, zato visoka številka dokazuje, da so občani žejni in lačni soodločanja,” pravi župan Aleš Bržan. S projektom so si v občini zadali cilj občane čim bolj vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, s tem pa izboljšati učinkovitost porabe skupnega denarja in dvigniti kakovost življenja v občini.

Ljudje želijo igrišča, klopce, ceste ...

Večino predlogov so oddali občani iz središča mesta in ožjega zaledja. “Med tistimi predlogi, ki sem jih preletel, je dober odstotek takšnih, ki so izvedljivi in so tudi zelo zanimivi. Zamisli so zelo različne, večinoma so ljudje razmišljali o igriščih, klopcah, cestah, malo je bilo predlogov, denimo spodbujanje dogajanja. Zavedamo se, da gre za novost in prvo leto participativnega proračuna,” ocenjuje župan.

480.000

evrov so v občini zagotovili za izvajanje participativnega proračuna

Prispele predloge bo preučila posebna komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje občanom. To bo potekalo od 21. do 27. oktobra prek spletne povezave in osebno na vložišču občine ali na sedežu krajevne skupnosti. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat.

Pri glasovanju je treba izbrati območje, ne nujno tisto, v katerem živiš, in znotraj tega območja glasovati za predlagane projekte. Lahko le za enega, lahko za več, pomembno pa je, da skupna vrednost projektov ne preseže 80.000 evrov.

Rezultat glasovanja bo oblikovanje prednostnega seznama projektnih predlogov. Izglasovane projekte bodo javno objavili in jih uvrstili v predlog proračuna za prihodnje leto. Tudi tiste, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, bodo skrbno pregledali in razmislili, če jih vendarle ni mogoče vključiti v proračun.

Pomisleki pri razdeljevanju po območjih

Strokovna komisija je medtem že začela pregledovati predloge. Predsednik strokovne komisije za participativni proračun Borut Jerman pojasnjuje, da bo med 20 in 30 odstotkov predlogov šlo neposredno v glasovanje, približno enak odstotek pa so jih zavrgli.

Največ pomislekov se je pojavilo pri razdeljevanju krajevnih skupnosti po območjih, zlasti zaradi morebitnega preglasovanja večjih krajev nad manjšimi. “Če bomo ugotovili, da razdelitev ni bila smiselna, jo bomo spremenili, ampak statistike drugih občin v Sloveniji kažejo, da ne prihaja do preglasovanja. Večji kraji imajo namreč več predlogov, tako da se glasovi razporedijo. Nominalno število glasov je približno enako,” meni Jerman.


Najbolj brano