Nočejo več plastike na javnih prireditvah

Občina Miren-Kostanjevica, ki se ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination, želi narediti korak dlje k ohranjanju okolja. Pripravljajo odlok, po katerem bodo na javnih prireditvah v občini lahko uporabljali le izdelke, ki so biološko razgradljivi ali jih je mogoče spet uporabiti. Razčistiti morajo še nekaj dilem, tudi o tem, ali ni tisoč evrov globe za kršitelje preveč.

Na občinskih prireditvah kmalu ne bo več plastičnih krožnikov. Foto: Alenka Ožbot
Na občinskih prireditvah kmalu ne bo več plastičnih krožnikov. Foto: Alenka Ožbot

MIREN > Kot pravi župan Mauricij Humar, lahko občina s tem odlokom pokaže, kako pomembna je skrb za okolje. “Tako pomembni dokumenti so lahko vodilo, svetilnik občanom, kaj je treba delati, ne le v občini, ampak tudi doma.” Predlog odloka prepoveduje uporabo plastičnih izdelkov (krožnikov, kozarcev, jedilnega pribora, zobotrebcev...) na javnih prireditvah in predpisuje uporabo razgradljivih vrečk za biološke odpadke. “Želimo, da na vseh javnih prireditvah v občini začnemo uporabljati embalažo za hrano, pijačo in ostale stvari, ki je ekološko sprejemljiva, torej biološko razgradljive materiale, ki se jih lahko reciklira, ali pa materiale za večkratno uporabo, kot je recimo uporaba steklenih kozarcev,” poudarja župan.

Tisoč evrov globe se jim zdi preveč

V občinskem svetu so se strinjali, da plastika ne sodi na prireditve, pomisleki pa so bili v zvezi globami za kršitelje. V predlogu odloka je za pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki bi pri organizaciji prireditve kršil odlok, predvidena kazen 1000 evrov, za posameznika oziroma odgovorno osebo organizatorja pa 300 evrov. Občinska statutarno pravna komisija je ocenila, da so globe previsoke in da bi bilo smiselno uvesti prehodno obdobje, v katerem občinski redarji ne bi izstavljali kazni, ampak kršitelje samo opozarjali.

Mauricij Humar

župan

“Ni želja ali pa cilj, da bi z globami polnili občinski proračun. Želja je samo, da zadevo vzamemo bolj resno in k temu pristopimo odločno.”

Kot je poudarila predsednica komisije Jasmina Mihelj Marušič, so imeli v mislih društva, ki imajo malo denarja in prireditve organizirajo s prostovoljni delom. Zato predlagajo znižanje na 500 evrov za pravno osebo in 50 evrov za posameznika oziroma odgovorno osebo organizatorja.

“Ni želja ali pa cilj, da bi z globami polnili občinski proračun. Želja je le, da zadevo vzamemo bolj resno in k temu pristopimo odločno. O višini glob vsekakor lahko razpravljamo, lahko jih znižamo, globa pa mora biti primerna. Tudi prehodno obdobje, ko naj bi šlo za opozarjanje, se mi zdi smiselno, vsekakor pa si želimo, da odlok začne čim prej veljati,” poudarja župan.

Kaj je javna prireditev?

V občinskem svetu se je vnela živahna razprava o tem, kaj je javna prireditev oziroma v katerih primerih bodo občinski redarji izrekali kazni. Če nekdo organizira zasebno zabavo na javnem prostoru in uporablja plastične krožnike, ga lahko oglobijo? Je javna prireditev samo tista, ki je prijavljena na upravni enoti? Če bodo ob polnoči zmanjkali biološko razgradljivi kozarci in bo organizator skočil kupit plastične, bo kaznovan? Taka in podobna vprašanja so letela po občinskem svetu, na koncu pa so predlog odloka potrdili in ga poslali v drugo branje, do naslednje obravnave pa bodo zbirali pripombe in dokument po potrebi spremenili.


Najbolj brano