Administriranje krade čas

Koordinacija zdravniških organizacij ocenjuje, da je aneks dva k splošnemu dogovoru neučinkovit. Ta naj bi z dodatnim nagrajevanjem spodbudil in pomiril bolj obremenjene družinske zdravnike, kar po mnenju koordinacije ne bo okrepilo dostopnosti do družinskih zdravnikov.

Zdravništvo napoveduje vročo jesen zaradi nerešenih vprašanj v 
osnovnem zdravstvu in družinski medicini.
Zdravništvo napoveduje vročo jesen zaradi nerešenih vprašanj v osnovnem zdravstvu in družinski medicini.  

Po oceni članov koordinacije aneks dva k splošnemu dogovoru ne povečuje dostopnosti do zdravnikov družinske medicine v osnovnem zdravstvu, hkrati izpušča zobozdravnike in ginekologe na osnovni ravni.

Nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov bo, tako ocenjujejo, razmere le še poslabšalo in je na neki način celo v posmeh vsem tistim, ki so preobremenjeni in jim je prav zato prekipelo. Med njimi je kar nekaj teh zdravnikov že najavilo odpoved delovnega razmerja, vendar so te odpovedi začasno zamrznili. Ni pa znano, ali in koliko jih je odpovedi preklicalo.

Aneks dva je neustrezen, saj med drugim ne zagotavlja stoodstotnega plačila pri 1895 glavarinskih količnikih, izpušča zobozdravnike in primarne ginekologe. Hkrati se z njim krši kolektivna pogodba.

Kdo so člani omenjene koordinacije? Sestavljajo jo predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Zanimivo pa je ob navajanju članstva koordinacije, da v njej ni predstavnikov sindikata družinskih zdravnikov v osnovnem zdravstvu Practik.Um, ki te zdravnike predstavlja tudi v javnosti. Še zlasti zato, ker pa je del te koordinacije zdravniški in zobozdravniški sindikat Fides.

Konrad Kuštrin iz Fidesa meni, da aneks med drugim ne zagotavlja stoodstotnega plačila pri 1895 glavarinskih količnikih, izpušča zobozdravnike in primarne ginekologe. Hkrati se z njim krši kolektivna pogodba. Napoveduje vročo jesen. Zdenka Čebašek-Travnik iz zbornice omenja, da čistopis aneksa še niti ni pripravljen.

Kritični so do zdravstvenega ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenija (ZZZS), češ da nista naredila ničesar, da bi zmanjšala nepotrebne administrativne obremenitve. Prav te kradejo zdravnike bolnikom med časom, namenjenim pregledovanju bolnikov. Nekateri zdravniki namreč ocenjujejo, da zaradi administrativnega dela na dan izgubijo tudi do dve uri, izpostavljata Fides in Igor Dovnik iz združenja zasebnih zdravnikov. Zato pozivajo ministrstvo in ZZZS, naj nemudoma poskrbita za spremembe pravilnikov, ki bremenijo zdravnike.

Predsednik zdravniškega društva Radko Komadina hkrati opozarja, da zdravništvo nima možnosti sodelovati pri oblikovanju zakonodaje, zato je slednja tako pomanjkljiva in neživljenjska.


Najbolj brano