Ščurki, nenehna nadloga

Marsikod so ščurki ena najpogostejših nadlog, povezanih z bivanjem, človeškimi bivališči, njihovo okolico in v proizvodnih obratih za hrano. Te dni se z invazijo ščurkov borijo v hrvaškem Osijeku.

 Foto: Helena Race
Foto: Helena Race

Mesto Osijek so preplavili ščurki. Po navedbah strokovnjakov gre za novo vrsto ščurkov - namesto majhnih rumenih nemških so mesto preplavili črni ameriški ščurki. Po poročanju medijev je nujna pomoč sanitarne službe. Tamkajšnje podjetje za dezinfekcijo prejema klice ljudi, vendar pa vsi solastniki stanovanjskih poslopij ne soglašajo z intervencijo. Veliko prostorov, zlasti kleti in kanalizacijskih cevi je zapuščenih in idealnih za razmnoževanje ščurkov.

Marsikje na svetu so, kljub vsem vrstam ukrepanja, ščurki ena najpogostejših nadlog v bivališčih in njihovi okolici ali v proizvodnih obratih za hrano, kjer imajo dobre razmere za življenje. Boj z njimi zahteva najprej določitev, za katero vrsto ščurkov gre. Poznati moramo njihovo biologijo, da lahko uporabimo primerno sredstvo in način ukrepanja.

Pri nas živijo tri vrste ščurkov: za prvo družino (Blattidae) sta najbolj značilna orientalski ali kuhinjski ščurek (Blatta orientalis) in ameriški ščurek (Periplaneta americana), v drugi družini (Blattellidae) je najbolj znan nemški ščurek (Blattella germanica).

Pri zatiranju moramo vedno upoštevati pravilo, da obdelamo z insekticidom največ možne površine, po kateri se gibljejo, zadržujejo ali skrivajo. To izvajalcu ukrepov povzroča največ preglavic, saj mu stanovalci ali naročniki ne omogočijo izvedbe dela na vseh dostopnih površinah. Glede na čistost prostorov, možnost obdelave vseh površin in glede na vrsto objekta in prostora se ob ogledu odločimo za primeren način in ukrep.

Vsakodnevna praksa omogoča več načinov, kako lahko čim več, čim bolje in varno obdelamo površine, ki jih želimo zavarovati oziroma tam uničiti ščurke. Najboljši je način, da z insekticidom obdelamo vse površine, a je to v praksi najteže izvedljivo. Tako obrizgamo vse površine zidov, tal, stropov ... To je možno le ponekod v kleteh, kotlovnicah in nečistih prostorih. Je pa ta način zelo učinkovit, še posebej z uporabo insekticida z močnim rezidualnim delovanjem.

Drugi način zajema omejeno obrizgavanje oziroma delovanje - obdelamo le tiste površine, kjer se ščurki gibljejo, zadržujejo in skrivajo. To so robovi tal, zidov, robovi ob in okrog stavbnega pohištva (okna, vrata), za pohištvom in vgradnimi aparati, pod delovnimi površinami in odprtine ob napeljavah.

Nanos insekticida v razpoke in špranje je še eden od načinov, je pa zelo zahteven, terja veliko izkušenj in ustrezne naprave. Gre za vnašanje insekticida v obliki prahu, tekočine, gela, vabe v razpoke in votline, kjer so ščurki. Najpogosteje gre za gradbene razpoke za keramičnimi ploščicami, v zidovih, tlakih, okrog vrat, oken, za letvami. Pogosto so poseljeni električni in vodovodni jaški, tuneli, kanalizacija. Obdelamo tudi pohištvo, električne stroje in aparate, kjer se zaradi toplote in vlage ščurki še posebej radi zadržujejo.

Eden od načinov je tudi zamegljevanje in dimljenje prostora, ko s posebnimi aparati napolnimo prostor z insekticidnim aerosolom. Insekticid prodira v razpoke in votline in uničuje ščurke.

Pred takim posegom moramo prostor pripraviti, odstraniti hrano, odpreti omare in predale, zapreti okna in vrata, po njem pa prostor prezračiti po navodilih. Večinoma ta način kombiniramo z enim od predhodnih.

Lahko pa insekticid v obliki različnih vab, pasti ali gela nastavimo v prostoru. Gre za tri načine dela: polaganje vab, nastavitev pasti z vabami ali nanašanje gela na omejenih mestih. Vabe in pasti so tovarniško pripravljene in jih polagamo na izbrana mesta, kar omejuje nevarnost kontaminacije hrane in onesnaževanja okolice.

Uspešnost akcije je odvisna od prebivalcev objektov in zlasti od njihovega sodelovanja. Pomembni pa so preventiva, čistoča prostorov in skrb za higieno.


Najbolj brano