Idrijčane jezi podražitev komunalnih storitev

Svet občine je podražil cene osnovnih komunalnih storitev kljub poprejšnji enotni razpravi, da sanacije komunale ne more naprtiti občanom. Čeprav so svetniki ponovno prezrli večino razlogov za visoko izgubo družbe, so prebrali revizijsko poročilo. To je jasno povedalo, da bo brez povišanja cen občina morala izplačevati subvencije.

Revizor Aleksander Kupljenik (desni, ob njem Marija Benčina in 
Tomaž Vencelj) je svet občine uspel prepričati, da bo zakonit dvig 
cen osnovnih komunalnih storitev najmanj boleč za občane. Foto: Saša Dragoš
Revizor Aleksander Kupljenik (desni, ob njem Marija Benčina in Tomaž Vencelj) je svet občine uspel prepričati, da bo zakonit dvig cen osnovnih komunalnih storitev najmanj boleč za občane. Foto: Saša Dragoš

IDRIJA > Julijski računi za vodo, njeno čiščenje in odvoz odpadkov, bodo za različne tipe gospodinjstev za 11 do 17 odstotkov višji. Tako so odločili svetniki občine, ki so v poprejšnji razpravi dajali slutiti, da se za povišanje cen ne bodo odločili.

Komunali močen nadzorni svet

“Novinarje prosim, naj napišejo, da sem glasovala proti povišanju cen,” je poudarila Cirila Hladnik (Lista KS). Razlog - neureditev Triglavske ulice - kot jo je bilo razumeti, ni povezan s cenami, še manj s slabim poslovanjem Komunale. Komunala ulice ni mogla urediti, ker od občine še ni dobila naročila zanjo. Ker je občina v podobnih likvidnostnih stiskah kot komunalno podjetje in se poslej ne bo več mogla reševati z dolgotrajnim odlaganjem plačil za opravljeno delo svoji družbi, se utegne odmakniti še kakšno vzdrževanje. Komunali je kljub temu uspelo dobiti zagotovilo, da ji bo občina plačala za 100.000 evrov davno zapadlih računov, na naslednjih 320.000 evrov dolga bo morala še počakati.

11

do

17

odstotkov bodo višji stroški za vodo in odvoz odpadkov

Večni dolgovi občine do Komunale, kot je pojasnil revizor Aleksander Kupljenik, ne vplivajo na rast izgube, ki se bliža 400.000 evrom. Pač pa povzročajo nelikvidnost in nesposobnost poplačil dobaviteljev in podizvajalcev in s tem rešitev najhujšega problema družbe. Razlog za izgubo je revizor pripisal prenizkim, lani celo znižanim cenam storitev. Podžupan in svetnik Branko Lapajne, ki se je poglobil v sanacijo Komunale, na predzadnji seji ni prosil, naj zapišemo, da je ob Aleksandru Paglavcu edini glasoval za dvig cen. Ker je vedel, da bi subvencioniranje cen iz proračuna odpihnilo marsikakšno nujno vzdrževanje (denimo športnih dvoran, ki s puščajočimi strehami pretijo z ukinitvijo športne vadbe) in s tem veliko večjo škodo občanom. “To ne pomeni, da odgovornosti za slabo stanje Komunale ne pripisujem direktorju Benu Fekonji. Zamerim mu zlasti najemanje kreditov. Zato smo Komunali prepovedali naložbe, nova zaposlovanja in imenovali močan nadzorni svet,” je povedal Lapajne.

Za Občino Idrija, ki je ob oblikovanju javne družbe in prelaganju nerazumnih dejavnosti nanjo, pozabila na nadzorni svet, bosta Komunalo nadzirala ekonomistka Danica Kržišnik in strojni inženir Ivan Rupnik.

Erik Logar

predsednik KS Idrija

“Iz prve roke lahko rečem, da odločitev o glasu 'za' ni bila lahka. Občinski svet bi lahko populistično glasoval proti, a bi lahko bile posledice za vse nas še dražje.”

Svetnikom ni zmanjkalo streliva

Da direktorju Fekonji ne zaupajo in ne želijo z višjimi cenami storitev obremenjevati občanov, so bili svetniki v razpravi enotni. “Kako naj zaupam direktorju, ki nam je več mesecev zagotavljal dobro poslovanje Komunale,” se je jezno spraševal Samo Kuščer. “Peljali so nas žejne čez vodo. Občinski svet ne more pripravljati izračunov. To je stvar vodstva komunalnega podjetja,” je dodal bivši podžupan Bojan Režun (SD). Milovana Lukan (LMŠ) je pribila, da z višji cenami občani ne morejo pokrivati izgube v tržnih dejavnostih.

Čeprav je izguba v tržnih dejavnostih v dobršni meri posledica zniževanja vzdrževanja, naložb, nizkih cen in posledično nizke dodane vrednosti na zaposlenega s strani občine, sta vodja osnovnih dejavnosti Mateja Rejc in Fekonja, večkrat pojasnila, da bo šel dvig cen izključno za pokrivanje dejanskih stroškov obveznih dejavnosti. Kakopak tudi za nazaj, ko so bili ti izračunani na osnovi prodaje vode in odvoza odpadkov iz leta 2016.

Zaman sta pojasnjevala upad prodaje vode lani (Kolektor je šele po letu dni “opazil”, da mu je zaradi napake v sistemu odteklo 30.000 m³ vode) in znaten porast oddanih odpadkov.

Svetniki so vendarle prebrali revizorjevo poročilo in dvignili roke za dvig cen. Fekonja jim je zagotovil, da bo ta zadoščal za pozitivno poslovanje v bodoče. Z izjemo vode, ki je s povišanjem segla nad povprečno slovensko ceno, so ostale cene še malenkost pod povprečjem.

Občani so se na facebook profilu župana Tomaža Venclja odzvali ogorčeno. “Vodstvo nej odstavje, če jih je spravlu v rdiče številke. A sma mi krivi? Banda pažrišna. Jest na bam več ločeval adpadkov...” “Komunala in podrepniki - mi pa eure iz žepov, de boma saniral to sranje. Zadn cajt, de se bu enmu snilu ...” sta dva v množici podobnih ogorčenj. “Iz prve roke lahko rečem, da odločitev o glasu 'za' ni bila lahka. Občinski svet bi lahko populistično glasoval proti, a bi lahko bile posledice za vse nas še dražje,” je zaman pojasnjeval predsednik KS Idrija in svetnik LKS Erik Logar. Župan Vencelj pa podobno zaman, da so vse cene odraz stroškov in pripravljene po državni metodologiji, kar je potrdil tudi Kupljenik.

Resnica je le en klik stran, saj so na spletni strani občine objavljena vsa poročila, vključno z revizijskim. “Moj, naš cilj, je, da bi na Komunali ohranili obvezne gospodarske službe in z njimi kakovostne storitve za občane. Dimnikarsko podjetje Raufnk bo prodano še poleti. Iščemo rešitve za energetiko,” nam je podžupan Branko Lapajne zagotovil, da si prizadevajo za občanom učinkovito Komunalo.


Komentar novinarja

Saša Dragoš

“Snilu” se jim bo!

Idrijskim občanom namreč, ker so jim za tri do osem evrov podražili vodo, njeno prečiščevanje in odvoz odpadkov. Vse skladno z državno metodologijo. In kako bodo odklop (upor) udejanjili? Bodo prihrumeli pred občinsko stavbo in njen svet, ki sta v dobršni meri zakrivila zaostanek komunalnih cen za stroški in vztrajali do njihovega znižanja? Bodo iz Komunale odnesli vodstvo, ki mu pripisujejo vse pregrehe za hude ure, ki jih nelikvidna, zgubaška občinska družba preživlja? Se bodo morda seznanili ...

Preberi več

Najbolj brano