S kakovostjo in novimi izdelki dvigujejo dodano vrednost

V okviru projekta (operacije) Kakovost & podjetništvo, ki poteka od oktobra lani na območju LAS Krasa in Brkinov, so izpeljali že več pobud, nazadnje ocenjevanje salam in klobas na Vrabčah.

Na podelitvi priznanj, ki se je je udeležil tudi sežanski župan David 
Škabar, so  udeleženci dobili strokovne razlage komisije,  izkušnje 
pa so izmenjali tudi med seboj. Foto: KSS Sežana
Na podelitvi priznanj, ki se je je udeležil tudi sežanski župan David Škabar, so udeleženci dobili strokovne razlage komisije, izkušnje pa so izmenjali tudi med seboj. Foto: KSS Sežana

VRABČE > “Operacija z daljšim naslovom S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju je namenjena spodbujanju podeželskega prebivalstva h kakovostnejši pridelavi in predelavi lokalnih kmetijskih pridelkov, sonaravnemu kmetijstvu in razvoju novih izdelkov, dvigu dodane vrednosti ter k spodbujanju novih inovativnih poslovnih idej,” pojasnjuje Milena Štolfa iz Kmetijsko svetovalne Službe Sežana pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Ta je vodilni partner projekta, sodelujejo pa še Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Vinakras Sežana ter Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa.

Od oktobra, ko so začeli, je KSS Sežana med drugim organizirala delavnico o vinogradništvu in vinarstvu Spoznajmo svet vina; predavanja o ekološki pridelavi grozdja, sadja in zelenjave, demonstracijo rezi sadnega drevja ter v začetku aprila ocenjevanje salam in klobas na Vrabčah. Pri slednjem je sodelovalo tudi Društvo turizma na kmetijah Fraska.

Na ocenjevanje je prispelo kar 58 vzorcev, med njimi je bilo 35 salam in 23 klobas, večinoma iz svinjine, nekaj pa tudi divjačinskih. Strokovna komisija (Mirjana Košuta, Marta Koruza, Anka Rojc-Polanec, Milena Štolfa, Stojan Ščuka, Boštjan Mohorčič, Primož Kosmina in predsednik Srečko Horvat) je imela zaradi velikega števila vzorcev veliko dela, a je bila zadovoljna, ker je kar 51 vzorcev izpolnjevalo merila za priznanja. Enajst jih je dosegalo kakovost za bronasto priznanje, 17 za srebrno in kar 23 za zlato.

Projekt Kakovost & podjetništvo bo trajal še poldrugo leto, partnerji pa že nadaljujejo z novimi aktivnostmi. “Prav te dni poteka delavnica o kulturi pitja vina, v maju bomo organizirali ocenjevanje sadnih sokov in sirupov,” napoveduje Milena Štolfa.

Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa je v sklopu projekta organiziralo ogled dobrih praks v Goriških brdih, Območna razvojna agencija Ora izvaja svetovanja in delavnice, usmerjene k trajnostnemu podjetništvu s širšim družbenim učinkom, zadruga Vinakras pa poskusno izdelujejo penino iz fermentiranega jabolčnega soka, ki jo bo mogoče poskusiti na zaključni prireditvi projekta septembra 2020.


Najbolj brano