Proračun med kompromisi in zmožnostmi

Tudi v divaški občini so želje večje od zmožnosti, a je, ocenjujejo svetniki, proračun za leto 2019 socialno in razvojno naravnan. V prihodnje pa si vendarle želijo bolj podrobno analizo investicijskih odhodkov in seznam prioritet do konca mandata.

Divaški svetniki so v sredo razpravljali o proračunu za tekoče 
leto. Foto: Petra Mezinec
Divaški svetniki so v sredo razpravljali o proračunu za tekoče leto. Foto: Petra Mezinec

DIVAČA > Na sredini seji so divaški svetniki v drugem branju obravnavali letošnji proračun. Ta znaša 7,17 milijona evrov. Visok prihodek, kar 1,4 milijona evrov, je predviden od prodaje zemljišč. Čeprav so nekateri svetniki tudi zaradi tega podvomili v realizacijo proračuna, so ga vendarle potrdili.

Kanalizacija v Betanji, Matavunu in Škocjanu

Kot je povedala županja Alenka Štrucl Dovgan, nadaljujejo naložbe, začete v prejšnjem mandatu, med drugim urejanje območja okoli zdravstvenega doma v Divači. “Med nove investicije sodi kanalizacija v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan, za kar smo pridobili tudi evropski denar. Razpis za izvajalca bomo predvidoma objavili maja, z deli pa bi začeli po koncu turistične sezone,” je povedala županja. Za naložbo je letos predvidenih dobrih 110.000 evrov, v prihodnjem letu pa še dobrih 430.000 evrov. Delež občine bo majhen, le 15.000 evrov.

7,17

milijona evrov je debel divaški proračun za leto 2019

Druga pomembna naložba je gradnja povezovalnega vodovoda v Brkinih od Ilirske Bistrice do Rodika. Letos bodo, tako predvideva proračun, zanj porabili slabih 370.000 evrov, dobrih 300.000 evrov bo prišlo iz evropskih skladov.

Radi bi jasno določili prioritete za naprej

Predsednik odbora za finance Dobrivoje Subić je opozoril, da sta obnovi pločnikov v Senožečah in škofeljskega mostu iz leta 2018 prenešeni v leto 2019. “Kar pomeni, da smo leto začeli z dobrega pol milijona evrov minusa. Predlagamo, da skušamo do poletja stroške poslovanja znižati na minimum,” je dejal Subić.

Ugotavlja tudi, da je manevrskega prostora malo. Na občinske proračune po vsej Sloveniji, divaška ni nobena izjema, so močno vplivala zvišanja plač in napredovanja v javnem sektorju, veliko je fiksnih stroškov. Za investicije ostane le 880.000 evrov, kar je malo, zato jih je potrebno podrobno pregledati in spremljati. Svetniki so se strinjali s Subićem, da se za naslednja leta pripravi jasen seznam prioritet in projektov.

Kdaj konec investicij v fameljski šht?

Kar nekaj nestrinjanja je sprožila obnova večnamenskega objekta v Famljah, za kar je letos namenjenih 320.000 evrov. “V vremski 'šht' smo v zadnjih letih vložili že veliko denarja. Kje je tista točka, ko bo vlaganj dovolj?” sta vprašala Ivan Kovačič in Jernej Franc Premrl. Županja je odgovorila, da bodo letos objekt predvidoma opremili še s toplotno črpalko, obnovili okna ter uredili fasado in sanitarije. Svetniki so opozorili tudi na stroške vzdrževanja in upravljanja, saj se bo najbrž ponovila zgodba senožeške dvorane, ko je bilo sprva rečeno, da bo zanjo skrbela krajevna skupnost, zdaj pa je na plečih občine. A je bila Mirjam Frankovič Franetič odločna: “Tudi mi smo občani te občine, aktivni smo na veliko področjih in ustvarimo čudo dogodkov, zato si zaslužimo primerno opremljen prostor.”

Razprava se je kljub pomislekom in številnim predlogom, kako bi proračun zvišali - med drugim tudi z delnim prelaganjem dviga plač zaposlenih v vrtcu na starše - zaključila v pozitivnem duhu: “Kljub temu, da leto začenjamo z minusom, na proračun gledam pozitivno. Zdi se mi, da je bil ta denar porabljen za koristne in potrebne investicije, ki so dvignile kakovost življenja naših občanov. Nismo jih porabili za novoletne lučke,” je menila Damijana Gustinčič.


Najbolj brano