Mila zima, več škodljivcev

Glede na napovedi bo letošnja zima mila. To pa pomeni, da bo verjetnost, da se bo pojavilo več škodljivcev, ko se otopli, toliko večja.

Fotografija je simbolična. Foto: J. Arko
Fotografija je simbolična. Foto: J. Arko

Že predniki so vedeli, da huda zima zmanjša pojavnost glodalcev in drugih škodljivcev v naši bližini, na vrtovih, poljih, sadovnjakih in tudi kleteh. Prisotnost glodalcev v naših bivališčih ali v neposredni bližini je lahko zelo velik problem.

Glodalci v okolici, še posebej v povečanem številu, so poleg zdravstvene grožnje tudi estetski, higienski in kulturni problem. Glodalci ne sodijo v bližino človeških bivališč, v trgovine, skladišča in druge objekte širšega družbenega pomena.

Ker se letošnja dokaj mila zima izteka in se bo ta nadloga pojavila, moramo poznati temeljne ukrepe za obvladovanje problema glodalcev v okolici. Gre za kompleksen, celovit postopek, ki združuje preventivne in ofenzivne ukrepe.

Preventivne ukrepe izvajamo pred pojavom glodalcev, kar je laže, ceneje, hitreje in bolje. Namenjeni so ohranjanju števila glodalcev na biološkem minimumu - še sprejemljivem številu za naše okolje, raven bivanja, standard ... Ukrepe izvajamo nenehno, načrtno, po določenem programu in pod strokovnim nadzorom.

Ofenzivne ukrepe izvajamo praviloma občasno, ob pojavu večjega števila glodalcev in kadar je to potrebno z vidika epidemioloških razmer. Po njih posežemo tudi, ko število glodalcev preseže biološki minimum, postane moteče in povzroča materialno škodo na prehrambenih proizvodih, pridelkih ali objektih. Tudi te ukrepe izvajajo strokovnjaki oziroma po oblaščene strokovne organizacije. Gre za različne postopke deratizacije, ki morajo biti hitri in preprečiti širitev.

Preventivne ukrepe lahko izvajamo sami in še pred pojavom glodalcev. Že predniki so na zgradbah in objektih za skladiščenje skušali glodalcem preprečiti dostop s kovinskimi oblogami, mrežami na odprtinah, kanalih, jaških, špranjah in drugih prehodih. V sodobnem času izvajamo tudi tehnične ukrepe za obvladovanje glodalcev. Za izvedbo ukrepov moramo skrbeti tudi kasneje, ob vzdrževanju objektov. Zato morajo biti stavbe grajene z materiali, ki glodalcem otežujejo vstop (betonska tla v objektu, na dvorišču, pregrade ...). Kanalizacija mora biti zaščitena s pokrovi in z rešetkami.

Objekt je treba vzdrževati in vse razpoke, špranje, odprtine zamašiti, zatesniti, zazidati, zamrežiti. Vodovodna napeljava mora tesniti, da jim ni vir napajanja. Očistiti moramo okolico objektov, odstraniti odvečno zelenje, saj je to za glodalce ugodno okolje.

Sestava temeljev mora biti kakovostna in trdna. Vse odprtine za različne napeljave, vsi jaški in podobne naprave morajo biti zatesnjeni. Vrata na objektih morajo biti zaščitena s kovinsko obrobo ali izdelana iz kovine. Pravilno morajo biti vgrajena, brez špranj in vmesnih odprtin.

Kadar je objekt ogrožen, moramo na okna namestiti zaščitne mreže. V kanalizacijskem sistemu moramo vgraditi ustrezne sifone in prepreke. Na odtokih in zračnikih morajo biti zaščitne rešetke.

Znano je, da lahko miš pride v objekt že skozi režo, veliko šest milimetrov. Vse prepreke za glodalce morajo biti iz materiala, ki ga ne morejo preglodati ali obiti. Mreže morajo biti kovinske, odprtine pa manjše od šestih milimetrov. Za gradnjo moramo uporabljati kakovosten beton in železo. V materiale za zazidavo odprtin moramo primešati steklene delce ali dodati žično mrežo.

Ob vseh teh ukrepih je jasno, da boj z glodalci ni preprost, lahko pa že sami veliko pripomoremo, da se ne pojavijo. Tako se izognemo vsem problemom, nevarnostim, ki jih prinašajo, navsezadnje tudi večjim stroškom, ki nastanejo, kadar moramo poklicati na pomoč strokovne ekip.

Vreme je lepo in kot nalašč za pregled okolice in vsa nujna popravila. Le tako se bomo ubranili napada glodalcev.


Najbolj brano