Poljsko meso: ko zataji nadzor

Hrana je za človeka nujna, da lahko preživi. Mnenja so različna, prav tako želje, enaka pa so pričakovanja o kakovosti živil in strogi kontroli. Zato je šokantna novica o poljskem mesu. Vest, da se to meso pojavlja celo pri nas v nekaterih surovinah iz Nemčije, vzbuja jezo, skrb in strah.

Fotografija je simbolična. Foto: Leo Caharija
Fotografija je simbolična. Foto: Leo Caharija

Skrbi za hrano se človek posveča že od pradavnine dalje. Predstave o hrani in posameznih živilih so različne, odvisne od vrste dejavnikov, načina življenja in osebnih vrednot. Pridelava kakovostne hrane ni lahka. Škodljivi organizmi (bolezni, škodljivci) že od nekdaj močno vplivajo na pridelavo in predelavo hrane.

Kmetijstva brez varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci ne bi bilo. Ljudje še nimamo popolnega vpliva na klimatske razmere, vrsto tal ali geografsko okolje, v katerem pridelujemo hrano. Vplivamo lahko le na škodljive organizme, ki ogrožajo pridelke in posredno tudi na končni produkt - hrano.

Še vedno lakota

Najnovejše statistike FAO kažejo, da je na svetu vsak dan 100 milijonov ljudi lačnih ali trpi pomanjkanje hrane. Ocenjujejo, bo število do leta 2050 poraslo z današnjih šest milijard na devet milijard. V želji, da bi zagotovili dovolj hrane in zmanjšali lakoto, bo nujno treba zastaviti razvojno strategijo in v to vložiti veliko truda. Skrb za varno preskrbo s hrano postaja vsako leto pomembnejša. Po definiciji FAO, ta je postavljena na svetovni prehranski vrh, imamo varno preskrbo s hrano takrat, ko imamo vsi ljudje fizično in ekonomsko možnost do dostopa zadostnih količin varne in hranljive hrane, ki zadovoljuje naše prehranske potrebe in predstave o zdravem ter aktivnem življenju.

Ne manjka goljufij

Zaradi škandalov v zvezi z varnostjo hrane smo potrošniki vsakič znova zaskrbljeni in osupli. Porajajo se vprašanja, ali smo sploh lahko mirni in lahko slepo zaupamo, da je hrana pridelana varno ter da nas ne ogroža. Žal nas občasno vznemirijo novice o potvorbah, slabem nadzoru in drugih nepravilnosti v preskrbi z zdravo hrano.

Zadnja novica, ki razburja javnost in dobiva vse večjo razsežnost, je iz Poljske. Tam so preiskovalni novinarji s skritimi kamerami posneli skrb vzbujajoče razmere v eni od poljskih klavnic. Posnetki prikazujejo klanje hudo bolnih krav, njihovo meso pa prodajajo za zdravo! Krave so tako bolne, da komaj stojijo, njihovo meso pa po zakolu prodajajo naprej kot zdravo, in to brez ustreznega veterinarskega nadzora.

Poljska je ena izmed največjih izvoznic govedine v Evropski uniji. Kot so že takoj po tem razkritju sporočili iz uprave za varno hrano, v Sloveniji sicer je tudi meso iz Poljske, a ne iz te klavnice. Le dan kasneje pa je sledila novica, da je tudi to sporno meso zašlo v Slovenijo, in to v izdelkih iz Nemčije, namenjenih za kebab. Dodali so, da so te izdelke umaknili iz prometa.

Evropski in slovenski predpisi

V EU in pri nas velja pravilo, da je vsako živilo varno, ko njegovo uživanje in uporaba ne ogrožata zdravja potrošnika. Zato moramo vnaprej predvideti in odstraniti vsa možna tveganja, povezana z uporabo živila.

V slovenskem zakonu piše, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili ter javno oskrbo s pitno vodo, pri notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa, in to v skladu s HACCP sistemom.

Tako smo lahko s pravnega vidika mirni. Lahko pa se pojavijo problemi, če in kadar zataji nadzor.

Evropska skupnost je v tem primeru oziroma v tej šokantni aferi s Poljsko že ukrepala in je poslala inšpektorje, ki bodo pregledali klanje in postopke pri obdelavi mesa. Zagotavlja, da bomo potrošniki o vseh ukrepih obveščeni.


Najbolj brano