Ko gre za reševanje življenj, meja ne bo ovira

Oskrbi urgentnega bolnika so se minule dni po svetovnih standardih za nudenje urgentne pomoči bolnim in poškodovanim dodatno usposabljali diplomirani zdravstveniki in zdravniki iz puljske in izolske bolnišnice. SBI - vodilna partnerica čezmejnega projekta Emergency EuroRegion, ki poteka pod okriljem Interreg Slovenija-Hrvaška, je gostila 35 tečajnikov in znane predavatelje.

Zdravstvene ekipe iz izolske in puljske bolnišnice na tečaju v sklopu projekta krepitve urgentne medicinske službe na čezmejnem 
območju  Emergency EuroRegion   Foto: Zdravko Primožič/FPA
Zdravstvene ekipe iz izolske in puljske bolnišnice na tečaju v sklopu projekta krepitve urgentne medicinske službe na čezmejnem območju Emergency EuroRegion  Foto: Zdravko Primožič/FPA

Gre za usposabljanja, ki so del dvoletnega čezmejnega projekta Interreg Slovenija-Hrvaška.

Pognali so ga oktobra lani, sklenili ga bodo avgusta prihodnje leto. Projekt v 85 odstotkih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Vodilni partner je SBI.

Partnerji projekta

Poleg vodilnega partnerja - izolske bolnišnice - pri izvajanju projekta sodelujejo še trije partnerji: splošna bolnišnica Pulj (Opća bolnica Pula), Zavod za hitnu medicinu Istarske županije in Zdravstveni dom Izola. V vlogi pridruženih partnerjev sodelujejo še slovensko in hrvaško zdravstveno ministrstvo, koprska enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pazinska območna služba hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, mesto Umag - Citta di Umago in ilirskobistriški zdravstveni dom.

Krepitev čezmejne urgentne službe in oblikovanje mreže

Projekt so oktobra lani predstavili v SBI in nosi naslov Celovit pristop k izboljšanju urgentne medicinske službe na čezmejnem območju Emergency EuroRegion. Odobren je bil v sklopu javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Vodja projekta je dr. Katja Štrancar Fatur iz SBI, ki med drugim pravi: “Čezmejno območje Istarske županije in Obalno-kraške regije je za izvajalce urgentne medicinske službe izziv, kako zagotoviti kakovostno in hitro storitev te službe za vse prebivalce in obiskovalce tega območja. Sodelovanja med zdravstvenimi ustanovami s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju žal še ni, zato je poglavitni skupni cilj vzpostavitev trajne mreže ključnih zdravstvenih ustanov s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju.”

938.487 evrov je cena projekta Emergency EuroRegion, 85% zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% zagotavljajo partnerji v projektu.

Mrežo bodo poleg SBI sestavljali zavod za urgentno medicino Istarske županije (Zavod za hitno medicinu Istarske županije), splošna bolnišnica Pulj (Opća bolnica Pula) in Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola, ob podpori več pridruženih partnerjev. Oblikovali bodo nov, skupni protokol čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov v partnerski mreži. Del tega projekta sta tudi izgradnja heliporta in nakup reševalnega vozila.

Tako bodo uresničili temeljni cilj projekta: razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih ter kulturnih vrednot v prid ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo to območje.

Dr. Katja Štrancar Fatur

vodja projekta Emergency EuroRegion

“Izvajanje čezmejne storitve urgentne medicinske službe zahteva poenoteno usposobljenost.”

Usposabljanje po svetovnih standardih

“Izvajanje čezmejne storitve urgentne medicinske službe zahteva poenoteno usposobljenost sodelujočih zdravstvenih delavcev, in sicer v spretnostih, ključnih za zgodnje ukrepanje v primeru življenjske ogroženosti,” dodaja vodja projekta.

To znanje in spretnosti posredujejo s pomočjo posebnih tečajev velikih strokovnih združenj s področja zgodnje oskrbe življenjsko ogroženih (Evropskega sveta za reanimacijo ERC, Ameriškega združenja kirurgov, Ameriškega združenja urgentnih zdravnikov, združenja WINFOCUS - World Interactive Network Focused On Critical UltraSound). Tečajniki pridobijo tudi posebne certifikate.

Ti tečaji so podlaga za oblikovanje poenotene obravnave življenjsko ogroženega bolnika. Namenjeni so vsem za to delo že usposobljenim, ki delajo na terenu, pred in med premestitvijo ali napotitvijo takšnega bolnika na nadaljnje zdravljenje. “Ta projekt tako skupaj približno 325 zaposlenim v vseh partnerskih ustanovah omogoča dodatno usposabljanje na mednarodno certificiranih tečajih, kakršna smo ravnokar izpeljali v SBI,” dodaja sogovornica.

SBI ima v okviru projekta na voljo približno 150.000 evrov evropskega denarja, namenjenega izboljšanju in poenotenju usposobljenosti zdravstvenih delavcev s področja urgentne medicinske službe. V štirih dneh so speljali tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca (Advanced Trauma Care for Nurses - ATCN), osnovni tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanega (Advanced Trauma Life Support - ATLS Basic), obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanega (Advanced Trauma Life Support - ATLS Refresh). Izvajalca sta bila slovensko Zdravniško društvo ATLS in slovenska Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. Tečajniki so bili diplomirani zdravstveniki in zdravniki, zaposleni v SBI (25) in puljski bolnišnici (deset).


Najbolj brano