Rešitve za odvoz nakopičene embalaže niso optimalne, a časa ni

Državni zbor je včeraj sprejel interventni zakon za odvoz nakopičene odpadne embalaže in odpadnih sveč. To pomeni, da bodo okoljski inšpektorji lahko takoj po novem letu označili in popisali embalažo, ki čaka na odvoz na deponijah. Podjetja, s katerimi bo država sklenila pogodbo za odvoz, naj bi kupe odpeljala v 30 dneh.

V zbirnih centrih komunalnih podjetij se je odpadna embalaža 
začela kopičiti po tistem, ko so DROE sklenile, da ne bodo 
prevzemale embalaže, za katero ni plačana embalažnina.  Na sliki 
deponija Okolja Piran v Dragonji  konec oktobra.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
V zbirnih centrih komunalnih podjetij se je odpadna embalaža začela kopičiti po tistem, ko so DROE sklenile, da ne bodo prevzemale embalaže, za katero ni plačana embalažnina. Na sliki deponija Okolja Piran v Dragonji konec oktobra.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

LJUBLJANA > Interventni zakon je drugi korak reševanja težave, ki jo je povzročil neurejen sistem odvoza odpadne embalaže in posledično odločitev družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), da ne bodo prevzemale embalaže, za katero ni plačana embalažnina. Trenutno embalažnino plačujejo le podjetja, ki dajo na trg več kot 15 ton embalaže na leto.

V veljavi do konca leta 2019

Prvi korak je bila uredba, ki jo je vlada sprejela tik pred novembrskimi prazniki z namenom, da bi lahko komunalna podjetja, ki niso mogla več čakati na sprejetje interventnega zakona, mimo DROE sama predala nakopičeno embalažo pooblaščenim družbam. Tretji korak pa bo po napovedih ministra za okolje Jureta Lebna temeljita prenova področja ravnanja z odpadki. Ena od sprememb bo že s 1. junijem 2019, ko bodo morale DROE začeti prevzemati vso embalažo, ki je na trgu, ne le tiste, ki jo dajo na trg zavezanci, ki je proizvedejo več kot 15 ton na leto.

53

odstotkov odpadne embalaže po oceni Računskega sodišča ni vključene v sistem plačevanja embalažnine

K vzpostavitvi predvidljivega in vzdržnega sistema ravnanja z odpadki državo sili rok, do katerega bo v veljavi interventni zakon. Njegova veljavnost se bo iztekla na zadnji dan leta 2019. Pozneje bo država sicer še imela možnost izterjati stroške od podjetij, ki niso redno poskrbela za odvoz odpadne embalaže in sveč.

Popis kupov v desetih dneh, odvoz 120 evrov brez DDV

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, torej predvidoma v soboto. Poslanci so prvotni vladni predlog besedila popravili, tako da si bo inšpekcija lokacije, kjer na odvoz čaka nakopičena embalaža, ogledala že v desetih dneh po uveljavitvi zakona in ne šele v 30 dneh, kot je bilo sprva predlagano. Po opozorilih, da je strošek odvoza odpadkov z bolj oddaljenih krajev višji, so v zakonu določili, da bo država podjetju, ki bo prevzelo odvoz, plačala do 120 evrov na tono brez DDV in ne z DDV. Za interventni odvoz tone odpadnih sveč bo plačala 200 evrov.

V končnem besedilu interventnega zakona se je zrahljala tudi dikcija, da bo država od DROE naknadno izterjala stroške interventnega odvoza. Zdaj zakon določa, da ima država pravico, ne pa dolžnost priti do tega denarja.

Interventni zakon je kljub pomislekom dobil široko podporo poslancev. Rešitve niso optimalne, vendar gre za reševanje zatečenega stanja, ki ne dopušča več čakanja, je v minulih dneh poslance opozarjal minister Leben.

Denar za nazaj bo težko izterjati

Zakonsko besedilo ne odpravlja vseh pomislekov, ki jih je imela parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Eden od teh je prav pravica države, da od DROE naknadno izterja denar za poplačilo interventnega odvoza. Parlamentarni pravniki menijo, da ni pravne podlage za takšne zahtevke, če so DROE izpolnile svoje obveznosti iz obstoječih pogodb, torej prevzele količine, za katere je bila plačana embalažnina. Minister Leben vztraja, da mora država vsaj poskusiti s to izterjavo.

Po mnenju pravnikov utegne biti ustavno sporna predvidena nova obveznost DROE, da bodo morale prevzemati vse količine odpadne embalaže, tudi tiste, za katere nimajo pogodb.

Parlamentarna pravna služba opozarja na morebitno spornost enostranskega posega v pravnomočna okoljevarstvena dovoljenja in nalaganje novih obveznosti, ki v času izdaje okoljevarstvenih dovoljenj niso obstajale.


Najbolj brano